55735

Chỉ thị 26/1998/CT-TTg về tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật thuế do Thủ tướng Chính phủ ban hành

55735
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Chỉ thị 26/1998/CT-TTg về tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật thuế do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 26/1998/CT-TTg Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 11/07/1998 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 10/09/1998 Số công báo: 25-25
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 26/1998/CT-TTg
Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ
Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 11/07/1998
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 10/09/1998
Số công báo: 25-25
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 26/1998/CT-TTg

Hà Nội, ngày 11 tháng 07 năm 1998 

 

CHỈ THỊ

VỀ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT THUẾ

Những năm qua, các cơ quan thông tin tuyên truyền ở Trung ương và địa phương đã tích cực phối hợp với cơ quan thuế các cấp tiến hành công tác tuyên truyền, giải thích, vận động các tổ chức và cá nhân thực hiện nghiêm chỉnh pháp luật thuế, góp phần thiết thực vào công tác thu thuế của Nhà nước.

Tuy nhiên, công tác tuyên truyền, giáo dục về thuế chưa được đặt thành nhiệm vụ rõ ràng, thường xuyên trong chương trình hoạt động của cơ quan thuế và các cơ quan thông tin đại chúng, do đó, chưa phát huy đầy đủ tác dụng của công tác thông tin tuyên truyền về thuế; chưa làm cho mọi công dân hiểu biết đầy đủ pháp luật về thuế, về quyền lợi, nghĩa vụ của công dân đối với sự nghiệp thuế và giám sát việc thực hiện chính sách thuế.

Nhằm tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật thuế, kịp thời cung cấp và giải thích đầy đủ những thông tin cần thiết đối với chính sách, chế độ thuế đến các cơ quan, đoàn thể tổ chức chính trị, xã hội, các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế và toàn dân, đặc biệt là trong thời gian triển khai thực hiện Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và các luật thuế sửa đổi, bổ sung vừa được Quốc hội thông qua, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các cấp, các ngành tập trung làm tốt một số nhiệm vụ quan trọng sau đây:

1. Cơ quan thuế các cấp cần chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thông tin tuyên truyền của Trung ương và địa phương xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể nhằm tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về thuế. Nội dung tuyên truyền cần chú trọng giới thiệu quan điểm, mục đích, ý nghĩa của công tác thuế, các quy định pháp luật thuế, giải thích các điều, khoản của các luật thuế mới sắp áp dụng…, các chế độ, biện pháp hành thu về thuế, như đăng ký mã số đối tượng nộp thuế, lập chứng từ hóa đơn, kế toán, kiểm toán, quy trình kê khai, nộp thuế… Qua đó làm cho các tổ chức, cá nhân kinh doanh và mọi người hiểu rõ, đồng tình ủng hộ và tự giác chấp hành chính sách thuế; phát hiện, đấu tranh chống mọi hành vi trốn lậu thuế, đồng thời với việc biểu dương người tốt, việc tốt, phê phán những trường hợp sai trái, sách nhiễu, tiêu cực trong việc thi hành pháp luật về thuế…

2. Bộ Văn hóa – Thông tin chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng nghiên cứu tăng thêm thời lượng phát sóng, tăng số lượng bài viết tuyên truyền giải thích, ý kiến phản ánh và mở thêm các chuyên mục về thuế nhằm phản ánh kịp thời những vướng mắc, kiến nghị của các tổ chức và cá nhân để các cơ quan chức năng kịp thời giải thích hoặc bổ sung, sửa đổi chính sách, chế độ, biện pháp hành thu về thuế ngày càng phù hợp, góp phần phát triển sản xuất kinh doanh, đảm bảo công bằng xã hội.

3. Bộ trưởng Bộ Tài chính chỉ đạo ngành thuế kịp thời công bố và giải thích các chính sách mới về thuế; phát hành miễn phí các tài liệu  hướng dẩn cần thiết cho người nộp thuế; có biện pháp để nắm chắc dư luận xã hội, ý kiến phản ánh và những kiến nghị của tổ chức, cá nhân kinh doanh và nhân dân về chính sách và pháp luật thuế, về việc thực thi công vụ của cán bộ thuế; tổ chức lấy ý kiến rộng rãi của các doanh nghiệp khi tiến hành xây dựng các văn bản pháp luật về thuế.

4. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo và tạo điều kiện thuận lợi về sự phối hợp giữa cơ quan thuế và các cơ quan thông tin đại chúng tại địa phương thực hiện tốt nội dung tuyên truyền, giáo dục và vận động thực hiện đầy đủ các quy định pháp luật về thuế.

5. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm tổ chức thực hiện Chỉ thị này./.

 

 

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản