209832

Chỉ thị 22/CT-TTg năm 2013 tăng cường thực hiện nhiệm vụ và giải pháp phòng, chống mại dâm trong tình hình hiện nay do Thủ tướng Chính phủ ban hành

209832
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Chỉ thị 22/CT-TTg năm 2013 tăng cường thực hiện nhiệm vụ và giải pháp phòng, chống mại dâm trong tình hình hiện nay do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 22/CT-TTg Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 15/10/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 28/10/2013 Số công báo: 705-706
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 22/CT-TTg
Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ
Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 15/10/2013
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 28/10/2013
Số công báo: 705-706
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 22/CT-TTg

Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2013

 

CHỈ THỊ

VỀ TĂNG CƯỜNG THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP PHÒNG, CHỐNG MẠI DÂM TRONG TÌNH HÌNH HIỆN NAY

Thời gian qua, công tác phòng, chống mại dâm đã được các Bộ, ngành, địa phương chỉ đạo trin khai thực hiện với các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thtrong kế hoạch 5 năm và hàng năm, bước đầu đã thu được những kết quả nht định, góp phần bảo đảm ổn định trật tự, an toàn xã hội.

Tuy nhiên, tình hình tệ nạn mại dâm và tội phạm liên quan đến mại dâm đang có chiều hướng phức tạp, ảnh hưởng và gây tác động xấu đến đời sống xã hội. Để tăng cường chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ phòng, chống mại dâm, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng các cơ quan trực thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung triển khai thực hiện một số nhiệm vụ và giải pháp sau:

I. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Nghiên cứu, làm rõ, đề xuất các vấn đề bất cập trong hệ thống pháp luật về phòng, chống mại dâm hiện hành; cần thống nhất quan điểm, nhận thức ngay trong quá trình nghiên cứu, đề xuất các chính sách, pháp luật phù hợp với tình hình tệ nạn mại dâm hiện nay. Chú trọng đến việc hoàn thiện các chế tài hình sự, hành chính nhằm xử lý nghiêm minh đối với các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến mại dâm, đặc biệt là các hành vi tiếp tay, bao che, dung túng thiếu trách nhiệm của cán bộ được giao thực hiện nhiệm vụ phòng, chống mại dâm; bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của các quy định của pháp luật về phòng, chống mại dâm với việc thực hiện các biện pháp can thiệp giảm hại về HIV/AIDS; xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ phù hợp nhằm giúp người bán dâm hòa nhập cộng đồng.

2. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả và trách nhiệm quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân các cấp trong công tác phòng, chống mại dâm:

- Xác định rõ vai trò, trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền, thủ trưởng các cơ quan liên quan khi để phát sinh tệ nạn mại dâm trên địa bàn quản lý; coi hiệu quả công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm là một trong những chỉ tiêu thi đua, đánh giá hàng năm đối với tổ chức và cá nhân. Giáo dục phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý kiên quyết những cán bộ, đảng viên có hành vi thiếu trách nhiệm, bao che, dung túng, tham gia tệ nạn mại dâm.

- Thường xuyên rà soát, đánh giá thực trạng tệ nạn mại dâm trên địa bàn, thực hiện đồng bộ các hoạt động, giải pháp theo Chương trình hành động phòng, chống mại dâm giai đoạn 2011-2015. Tăng cường trấn áp tội phạm liên quan đến mại dâm, triệt phá các tụ điểm, "khu vực", đường dây tổ chức hoạt động mại dâm ở các địa bàn trọng điểm, khu du lịch, nghỉ mát...; điều tra, truy tố và xét xử nghiêm minh các tội phạm liên quan đến mại dâm.

- Thành lập, kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của Đội kiểm tra liên ngành về phòng, chống tệ nạn mại dâm các cấp theo Nghị định số 178/2004/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ (Đội kiểm tra liên ngành 178) đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ, các địa bàn trọng điểm.

- Xây dựng các mô hình hỗ trợ tại cộng đồng đối với người bán dâm để có thể cung cấp kịp thời các dịch vụ tư vấn tâm lý, pháp lý, khám, điều trị bệnh lây truyên qua đường tình dục; kỹ năng sống, trợ giúp xã hội, hỗ trợ học nghề, việc làm, tiếp cận các nguồn vốn nhằm tạo cơ hội cho người bán dâm thay đổi công việc, hòa nhập cộng đồng bền vững.

- Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ chuyên trách phòng, chống tệ nạn xã hội các cấp về chuyên môn, nghiệp vụ quản lý nhà nước, công tác xã hội để làm tốt vai trò tham mưu, đề xuất với Ủy ban nhân dân tổ chức triển khai nhiệm vụ phòng, chống mại dâm ở địa phương; huy động sự tham gia của các tổ chức chính trị - xã hội và người dân trong đấu tranh phòng, chống mại dâm, xây dựng xã, phường lành mạnh không có tệ nạn xã hội.

3. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về phòng, chống mại dâm, nêu gương người tốt, việc tốt, mô hình tốt, những địa phương có cách làm sáng tạo, hiệu quả, đồng thời phê phán những địa phương để tệ nạn mại dâm gia tăng. Hình thức, nội dung tuyên truyền phải phù hợp và đến được các đối tượng cần tuyên truyền, tạo sự đồng thuận của xã hội trong công tác phòng, chống mại dâm.

4. Nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy mại dâm các cấp; phân công nhiệm vụ, phân công địa bàn phụ trách cụ thể cho từng thành viên Ban chỉ đạo; xây dựng cơ chế phối hợp liên ngành; tăng cường công tác kiểm tra của cấp trên đối với cấp dưới. Duy trì chế độ họp, sơ kết, tổng kết và báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phòng, chống mại dâm theo quy định.

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội:

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu, đề xuất trình Chính phủ, Quốc hội xem xét, bổ sung vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội Dự án Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung Pháp lệnh phòng, chống mại dâm.

- Nghiên cứu, xây dựng trình Thủ tướng Chính phủ chính sách vay vốn, hỗ trợ tạo việc làm cho người bán dâm hoàn lương; phối hợp với các Bộ, ngành liên quan rà soát, đề xuất, sửa đổi bổ sung các quy định quản lý đối với các cơ sở kinh doanh có điều kiện, quản lý địa bàn và xử phạt vi phạm hành chính liên quan đến phòng, chống mại dâm.

- Chỉ đạo, hướng dẫn địa phương tổ chức rà soát, đánh giá thực trạng tệ nạn mại dâm hiện nay làm cơ sở cho việc xây dựng các chính sách, giải pháp phòng, chống phù hợp; tổng kết, đánh giá, nhân rộng các mô hình hỗ trợ, giúp đỡ người bán dâm trong việc tiếp cận và sử dụng các dịch vụ xã hội tại cộng đồng.

- Hướng dẫn các địa phương về quy trình, thủ tục tiếp nhận hỗ trợ người bán dâm tại các Trung tâm bảo trợ xã hội, các cơ sở cung cấp dịch vụ xã hội khi họ có yêu cầu được hỗ trợ trước khi trở về cộng đồng hoặc thay đổi công việc.

2. Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện các chế tài xử lý hành chính, hình sự đối với các hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống mại dâm; phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề xuất Dự án sửa đổi, bổ sung Pháp lệnh phòng, chống mại dâm.

3. Bộ Công an chỉ đạo lực lượng công an các cấp xác định địa bàn phức tạp về tệ nạn mại dâm, đối tượng tội phạm hoạt động liên quan đến mại dâm, chú trọng đến các loại tội phạm mua bán người vì mục đích mại dâm; chỉ đạo phân loại nạn nhân bị mua bán trong các vụ việc, án điều tra tội phạm liên quan đến mại dâm; tăng cường điều tra, xử lý vi phạm về mại dâm; phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông ngăn chặn, xử lý tình trạng mại dâm thông qua sử dụng công nghệ cao, rà soát, đề xuất, sửa đổi, bổ sung các quy định quản lý về an ninh trật tự đối với các cơ sở kinh doanh có điều kiện.

4. Bộ Quốc phòng chỉ đạo lực lượng Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển tăng cường tuần tra, kiểm soát; tiến hành đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ quản lý biên giới, vùng biển đảo, đặc biệt khu vực cửa khẩu, cảng biển... kịp thời phát hiện các đường đây hoạt động mại dâm, tội phạm mua bán người qua biên giới nhằm mục đích mại dâm. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để điều tra, xử lý nghiêm minh các vụ án liên quan đến mại dâm theo quy định của pháp luật.

5. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo việc thanh tra, kiểm tra các cơ sở kinh doanh văn hóa, du lịch nhằm ngăn chặn và xử lý các hành vi khiêu dâm, kích dục, lưu hành văn hóa phẩm độc hại, đồi trụy, lợi dụng du lịch để tổ chức hoạt động mại dâm.

6. Bộ Y tế chỉ đạo tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra điều kiện về y tế của các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ bị lợi dụng để hoạt động mại dâm; chỉ đạo các cơ sở y tế của nhà nước phối hợp với ngành Lao động - Thương binh và Xã hội cùng cấp thực hiện khám bệnh định kỳ đối với nhân viên của các cơ sở này và triển khai các biện pháp can thiệp bằng bao cao su dự phòng lây nhiễm HIV/AIDS trong phòng, chống mại dâm.

7. Bộ Nội vụ khẩn trương ban hành Thông tư hướng dẫn Quy chế mẫu phối hợp giữa các cơ quan chức năng thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp sau đăng ký thành lập theo đúng tinh thần Quyết định số 419/QĐ-TTg ngày 11 tháng 4 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ.

8. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

- Thường xuyên báo cáo thường vụ cấp ủy và tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát đối với các ngành chức năng, chính quyền các cấp trong việc thực hiện nhiệm vụ phòng, chống mại dâm.

- Tập trung chỉ đạo giải quyết triệt để tệ nạn mại dâm tại những địa bàn trọng điểm; thành lập, kiện toàn và nâng cao năng lực hoạt động, hiệu quả công tác của Đội kiểm tra liên ngành 178 các cấp.

- Xây dựng, ban hành theo thẩm quyền các cơ chế, chính sách tạo điều kiện thuận lợi cho người bán dâm tiếp cận, sử dụng các dịch vụ can thiệp dự phòng, khám và điều trị HIV/AIDS và các bệnh lây truyền qua đường tình dục; chương trình điều trị Methadone cho người bán dâm có sử dụng ma túy; chương trình 100% bao cao su trong các cơ sở kinh doanh dịch vụ; hỗ trợ người bán dâm giảm các tổn thương do bị lừa gạt, bạo lực, bóc lột tình dục; chỉ đạo thực hiện việc hỗ trợ xã hội đối với người bán dâm sau khi bị xử lý hành chính theo hướng dẫn tại công văn số 2335/LĐTBXH-PCTNXH ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

9. Hội đồng nhân dân các cấp tăng cường các hoạt động chất vấn, giám sát thực hiện nhiệm vụ phòng, chống mại dâm của Ủy ban nhân dân; bố trí ngân sách, huy động các nguồn lực hợp pháp khác để thực hiện công tác phòng, chống mại dâm nhằm đạt được các mục tiêu theo Chương trình hành động phòng, chống mại dâm giai đoạn 2011 - 2015.

10. Đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tăng cường tuyên truyền, vận động các hội viên, đoàn viên tham gia tích cực các phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, xây dựng địa bàn trong sạch, không có tệ nạn xã hội và tham gia công tác phòng, chống mại dâm trên địa bàn.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng các cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương/các cơ quan, tổ chức liên quan chịu trách nhiệm thi hành Chỉ thị này.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp, theo dõi tình hình và kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị của các Bộ, cơ quan, địa phương; định kỳ 6 tháng, 01 năm báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Kim toán Nhà nước;
- Ngân hàng Chính sách Xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban TW Mặt trận Tquốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trc thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, KGVX (3b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản