10305

Chỉ thị 21/2003/CT-BGTVT về tổ chức kiểm tra và thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông tại các đường ngang do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

10305
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Chỉ thị 21/2003/CT-BGTVT về tổ chức kiểm tra và thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông tại các đường ngang do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 21/2003/CT-BGTVT Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Đào Đình Bình
Ngày ban hành: 15/09/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 18/09/2003 Số công báo: 153-153
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 21/2003/CT-BGTVT
Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải
Người ký: Đào Đình Bình
Ngày ban hành: 15/09/2003
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 18/09/2003
Số công báo: 153-153
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 21/2003/CT-BGTVT

Hà Nội, ngày 15 tháng 09 năm 2003 

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TỔ CHỨC KIỂM TRA VÀ THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM AN TOÀN GIAO THÔNG TẠI CÁC ĐƯỜNG NGANG

Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TW ngày 24/2/2003 của Ban Bí thư Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông và Nghị quyết số 13/2002/NQ-CP ngày 19/11/2002 của Chính phủ về các giải pháp kiềm chế gia tăng và tiến tới giảm dần tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông;

Thực hiện ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại cuộc họp sơ kết 6 tháng đầu năm về công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông (văn bản số 113/TB-VPCP ngày 07/8/2003 của Văn phòng Chính phủ);

Để tăng cường an toàn giao thông tại các đường ngang giữa đường sắt và đường bộ, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải yêu cầu: Cục trưởng Cục Đường sắt Việt Nam, Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam, Vụ trưởng Vụ Vận tải, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, Giám đốc các Sở Giao thông vận tải (Sở Giao thông công chính) nơi có đường sắt đi qua thực hiện ngay các công việc sau đây:

1. Cục Đường sắt Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, các cơ quan, đơn vị có liên quan lập kế hoạch khảo sát, kiểm tra, rà soát, thống kê và đánh giá mức độ an toàn của toàn bộ các đường ngang trên các tuyến đường sắt. Kiểm tra, phân tích, đánh giá tính chính xác, mức độ tin cậy của các thiết bị cảnh báo tự động và mô hình cảnh báo tự động chắn đường ngang. Trên cơ sở kết luận của đoàn khảo sát, kiểm tra, Cục Đường sắt Việt Nam lập báo cáo đánh giá và đề xuất, bổ sung các giải pháp bảo đảm an toàn giao thông tại các đường ngang trên toàn tuyến (về xây dựng đường ngang, cách tổ chức phòng

vệ, điều chỉnh vốn đầu tư...) trình Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải xem xét, quyết định.

2. Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam tăng cường kiểm tra, hướng dẫn cán bộ, công nhân viên thực hiện đầy đủ các quy định về tổ chức phòng vệ đường ngang; tổ chức kiểm tra, sửa chữa, bổ sung, thay thế các biển báo, các dụng cụ, trang thiết bị ... để bảo đảm các đường ngang hoạt động ổn định và an toàn.

3. Cục Đường sắt Việt Nam chủ trì phối hợp với Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, ủy ban nhân dân các cấp, các phương tiện thông tin đại chúng tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục ý thức pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường sắt và Nghị định số 39/CP ngày 05/7/1996 của Chính phủ về bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường sắt.

4. Cục Đường sắt Việt Nam chủ trì và phối hợp với Cục Đường bộ Việt Nam, Vụ Vận tải nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh "Điều lệ đường ngang và quy định về tổ chức phòng vệ đường ngang" để bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ giữa các văn bản (đường sắt, đường bộ) và phù hợp với tình hình thực tế.

5. Đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi có đường sắt đi qua chủ trì và phối hợp với Cục Đường sắt Việt Nam, Tổng Công ty đường sắt Việt Nam chỉ đạo thực hiện ngay các biện pháp xoá bỏ đường ngang trái quy định gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động an toàn chạy tàu, an toàn giao thông; chỉ đạo Công an cấp tỉnh, Uỷ ban nhân dân cấp huyện, Uỷ ban nhân dân cấp xã có đường sắt chạy qua có biện pháp duy trì, bảo vệ hữu hiệu không để hiện tượng tái vi phạm của những đường ngang đã được giải toả xảy ra. Yêu cầu Cục Đường sắt Việt Nam, Cục Đường bộ Việt Nam, Vụ Vận tải, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, các Sở Giao thông vận tải ( Sở Giao thông công chính ) nơi có đường sắt đi qua phối hợp, tổ chức thực hiện nghiêm chỉnh Chỉ thị này.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ,
- UBND các tỉnh (có đường sắt đi qua)
- ủy ban ATGTQG,
- Lãnh đạo Bộ GTVT,
- Vụ Vận tải,
- Cục ĐSVN, Cục ĐBVN,
- Tổng Công ty ĐS,
- Các Sở GTVT (GTCC)
- Lưu VP, PC.

BỘ TRƯỞNG
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
Đào Đình Bình

 

 

 

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản