10075

Chỉ thị 20/2005/CT-UBND về việc tổ chức \"Tháng hành động vì Trẻ em\" và \"Ngày Gia đình Việt Nam\" năm 2005 do Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành

10075
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Chỉ thị 20/2005/CT-UBND về việc tổ chức \"Tháng hành động vì Trẻ em\" và \"Ngày Gia đình Việt Nam\" năm 2005 do Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành

Số hiệu: 20/2005/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Nghệ An Người ký: Hoàng Ky
Ngày ban hành: 05/05/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 20/2005/CT-UBND
Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Nghệ An
Người ký: Hoàng Ky
Ngày ban hành: 05/05/2005
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 20/2005/CT-UBND

Nghệ An, ngày 05 tháng 05 năm 2005 

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TỔ CHỨC "THÁNG HÀNH ĐỘNG VÌ TRẺ EM" VÀ "NGÀY GIA ĐÌNH VIỆT NAM" NĂM 2005

Thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, những năm gần đây công tác Dân số - Gia đình và Trẻ em ở tỉnh ta đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Phong trào thi đua xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc; công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em ngày càng được quan tâm và các hoạt động đã đem lại hiệu quả thiết thực.

Tuy nhiên, trong lĩnh vực Dân số - Gia đình và Trẻ em ở tỉnh ta vẫn còn nhiều vấn đề cần quan tâm như : Tỷ lệ các cặp vợ chồng sinh con thứ 3 trở lên, vợ chồng ly hôn, ly thân, bạo hành trong gia đình; Các tệ nạn xã hội như ma túy, cờ bạc, rượu chè bê tha, mại dâm hoạt động ở một số địa bàn có chiều hướng gia tăng, tình hình lây nhiễm HIV/AIDS đang tăng nhanh là rất đáng báo động. Tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng vẫn còn cao, trẻ em thất học, bỏ học còn nhiều, nhất là ở miền núi, vùng sâu, vùng xa. Tình trạng trẻ em bị xâm hại, trẻ em lang thang kiếm sống, trẻ em vi phạm pháp luật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt còn nhiều. Những vấn đề trên ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển của xã hội và là nỗi lo của nhiều gia đình. Trong khi đó, các cấp lãnh đạo ở một số địa phương nhận thức về vấn đề này còn chưa đầy đủ và chưa có sự quan tâm chỉ đạo đúng mức đến công tác Dân số - Gia đình và Trẻ em trong tình hình mới hiện nay, nên hiệu quả các hoạt động đem lại chưa cao.

Để thực hiện tốt Luật Bảo vệ, chăm sóc và Giáo dục trẻ em; Luật Hôn nhân và gia đình; Chỉ thị số 49-CT/TW ngày 21/2/2005 của Ban Bí thư về xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Quyết định số 19/QĐ-TTg ngày 12/2/2004 của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 15/CT.TU ngày 23/10/2003 của Tỉnh ủy và Chương trình hành động vì trẻ em tỉnh Nghệ An giai đoạn 2001 - 2010 (Ban hành kèm theo Quyết định số 85/2004/QĐ.UB) ngày 19/8/2004 của UBND tỉnh). ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể, Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị xã tập trung chỉ đạo thực hiện tốt một số việc sau đây :

1. Mở đợt tuyên truyền sâu rộng đến tận người dân và các gia đình về Nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến công tác Dân số gia đình và trẻ em, nhằm nâng cao nhận thức của nhân dân về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của công tác Dân số gia đình và trẻ em gia đình trong tình hình mới.

Tổ chức quán triệt, xây dựng chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 49-CT/TW ngày 21/2/2005 của Ban Bí thư về xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước một cách cụ thể, thiết thực, phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, nhằm ổn định, củng cố và xây dựng gia đình theo tiêu chí "Mỗi cặp vợ chồng chỉ có một hoặc hai con; no ấm, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc".

2. Tổ chức đánh giá thực trạng về gia đình và công tác gia đình tại các địa phương; xác định những bức xúc liên quan đến vấn đề gia đình ở cơ sở để có biện pháp can thiệp; lồng ghép đưa công tác gia đình vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Tổ chức các hoạt động thiết thực hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam (28/6) theo chủ đề Ngày Gia đình Việt Nam năm 2005 "Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu thảo hiền".

3. Chỉ đạo, tổ chức các hoạt động nhân ngày Quốc tế thiếu nhi, Tết trung thu và Tháng hành động vì trẻ em theo chủ đề "Hãy lắng nghe trẻ em nói". Tập trung thực hiện một số nội dung chủ yếu sau đây :

- Đánh giá kết quả Chương trình hành động vì trẻ em giai đoạn 2001 - 2005, tập trung vào việc tìm các giải pháp để hoàn thành các mục tiêu chưa đạt được, giải quyết những bức xúc đang đặt ra cho công tác Bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em của các địa phương. Tiếp tục triển khai các đề án thực hiện Quyết định số 19/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Ngăn ngừa và giải quyết tình trạng trẻ em lang thang, trẻ em bị xâm phạm tình dục, trẻ em lao động nặng nhọc, trong điều kiện độc hại, nguy hiểm giai đoạn 2004 - 2010.

- Đẩy mạnh phong trào xây dựng "xã phường phù hợp với trẻ em" bằng những hoạt động thiết thực, dành những gì tốt đẹp nhất hiện có cho trẻ em. Ưu tiên đầu tư ngân sách, huy động các lực lượng xã hội tiếp tục xây dựng các công trình phúc lợi, các chương trình, hoạt động hỗ trợ cho các gia đình khó khăn, cho các trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà, động viên khuyến khích trẻ em nhân ngày Quốc tế thiếu nhi và Tết Trung thu.

- Chỉ đạo các ngành, đoàn thể liên quan phối hợp tổ chức cho các em sinh hoạt hè, vui chơi giải trí với các hoạt động thiết thực và bổ ích; quản lý, giáo dục trẻ em, phòng tránh tai nạn thương tích cho trẻ em, phòng chống văn hóa phẩm độc hại tác động đến trẻ em. Đẩy mạnh các hoạt đông thu hút sự tham gia của trẻ em như : Tọa đàm về quyền và bổn phận của trẻ em thông qua diễn đàn "Trẻ em với trẻ em", "Người lớn với trẻ em", tổ chức các hội thi, cắm trại,...

- Kiện toàn, củng cố nâng cao chất lượng tổ chức bộ máy công tác dân số - GD&TE các cấp. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quyền cơ bản của trẻ em. Khảo sát, thống kê, phân loại đối tượng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; rà soát, bổ sung đầy đủ đối tượng trẻ em thuộc diện được hưởng chính sách, chế độ ưu đãi của Nhà nước.

Giao cho ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em tỉnh hướng dẫn việc triển khai thực hiện Chỉ thị này và tổng hợp báo cáo cho UBND tỉnh biết kết quả.

Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể, Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị xã xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này và báo cáo kết quả thực hiện theo đúng nội dung và thời gian quy định về cho ủy ban Dân số - GĐ&TE tỉnh, để ủy ban Dân số - GĐ&TE tỉnh tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Trung ương.

 

 

TM.UBND TỈNH NGHỆ AN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

 Hoàng Ky

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Tin tức Liên quan Văn bản