10076

Chỉ thị 18/2005/CT-UBND về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các kỳ thi tốt nghiệp và tuyển sinh năm 2005 trong ngành giáo dục và đào tạo do Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành

10076
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Chỉ thị 18/2005/CT-UBND về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các kỳ thi tốt nghiệp và tuyển sinh năm 2005 trong ngành giáo dục và đào tạo do Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành

Số hiệu: 18/2005/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Nghệ An Người ký: Hoàng Ky
Ngày ban hành: 04/05/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 18/2005/CT-UBND
Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Nghệ An
Người ký: Hoàng Ky
Ngày ban hành: 04/05/2005
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 18/2005/CT-UBND

Nghệ An, ngày 04 tháng 05 năm 2005 

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO CÁC KỲ THI TỐT NGHIỆP VÀ TUYỂN SINH NĂM 2005 TRONG NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Công tác thi tốt nghiệp và tuyển sinh năm 2004 trong ngành Giáo dục và Đào tạo ở tỉnh ta được triển khai đồng bộ, đúng kế hoạch, đúng thời gian quy định, an toàn, hiện tượng gây rối trật tự ở các khu vực thi giảm nhiều, đã tạo được niềm tin trong nhân dân. Tuy vậy, việc tổ chức các kỳ thi vẫn còn bộc lộ nhiều tồn tại : đội ngũ cán bộ coi thi và bảo vệ kỳ thi chưa phát huy hết vai trò trách nhiệm của mình, vẫn còn có địa phương chưa thực sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo các kỳ thi, hiện tượng mất trật tự khu vực thi vẫn còn xẩy ra ở nhiều nơi.

Để tiếp tục thực hiện đúng Kết luận số 12/KL-TU ngày 02 tháng 8 năm 2002 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh "khắc phục tình trạng gian lận trong thi cử, kiểm tra, đánh giá", nhằm triển khai thực hiện nghiêm túc các kỳ thi tốt nghiệp, tuyển sinh năm 2005, ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cấp chính quyền, đề nghị các tổ chức trong hệ thống chính trị tập trung quán triệt, tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ sau đây :

1. Xác định thi cử là một trong những biện pháp chủ yếu để đánh giá kết quả dạy và học của ngành Giáo dục và Đào tạo, là cơ sở để tuyển sinh vào các cấp học trên; vì vậy, tổ chức thi nghiêm túc sẽ là động lực quan trọng trong việc nâng cao chất lượng đào tạo của các nhà trường. Trên cơ sở đó, các cấp chính quyền tranh thủ sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong các tầng lớp nhân dân, làm cho mọi người nâng cao tinh thần trách nhiệm, cùng ngành Giáo dục và Đào tạo bảo đảm các kỳ thi tốt nghiệp và tuyển sinh được diễn ra nghiêm túc, an toàn, đúng quy chế.

2. Ngành Giáo dục và Đào tạo tập trung hoàn thành chương trình của năm học, tổ chức ôn tập chu đáo để học sinh nắm chắc các kiến thức cơ bản, tự tin bước vào kỳ thi; tổ chức cho cán bộ quản lý các nhà trường và giáo viên học tập nắm chắc nghiệp vụ thi, có thái độ nghiêm túc thực hiện quy chế thi mà Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành; chủ động phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng làm tốt hơn công tác tuyên truyền về mục đích, yêu cầu của các kỳ thi; xây dựng kế hoạch tổng thể và các phương án cụ thể về từng cuộc thi, tham mưu đề xuất với chính quyền những việc phải giải quyết để đảm bảo điều kiện và an toàn cho các kỳ thi; chỉ đạo tăng cường công tác thanh tra thi, phải làm cho hoạt động thanh tra thi thực sự góp phần tích cực trong việc thực hiện các kỳ thi nghiêm túc, an toàn, đúng quy chế; kiên quyết xử lý nghiêm các hiện tượng tiêu cực trong công tác thi và tuyển sinh.

3. Dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Vinh và thị xã Cửa Lò, bằng mọi biện pháp, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các ngành có liên quan thực hiện đúng quy chế các kỳ thi tốt nghiệp, tuyển sinh diễn ra trên địa bàn của mình và phải chịu trách nhiệm nếu để các hiện tượng tiêu cực xẩy ra.

4. Sở Tài chính, Sở Giao thông - Vận tải, Sở Y tế, Bưu điện tỉnh, Kho bạc Nhà nước tỉnh, căn cứ theo chức năng nhiệm vụ của mình, chủ động phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, thực hiện các biện pháp nhằm đảm bảo các điều kiện về ngân sách, giao thông, thông tin liên lạc... cho các kỳ thi.

5. Sở Văn hóa - Thông tin, các cơ quan thông tin đại chúng phối hợp với các đoàn thể quần chúng, tập trung tuyên truyền, giáo dục cho nhân dân nhận thức đúng về mục đích, yêu cầu của thi cử để mọi người cùng tham gia thực hiện các kỳ thi an toàn, nghiêm túc.

6. Công an tỉnh chỉ đạo, tổ chức tập huấn nghiệp vụ bảo vệ thi cho lực lượng của mình, giáo dục nâng cao tinh thần trách nhiệm cho cán bộ công an làm nhiệm vụ thi, kiên quyết đảm bảo an toàn cho các kỳ thi, nhất thiết không để xẩy ra các hiện tượng tiêu cực nêu trên.

Nhận được Chỉ thị này, yêu cầu các cấp chính quyền, đề nghị các tổ chức trong hệ thống chính trị triển khai thực hiện kịp thời. Sau khi kết thúc mỗi kỳ thi tốt nghiệp và tuyển sinh, Sở Giáo dục và Đào tạo tổng hợp tình hình, báo cáo ủy ban nhân dân tỉnh.

 

 

TM.UBND TỈNH NGHỆ AN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
 
 
 
 
Hoàng Ky

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Tin tức Liên quan Văn bản