9687

Chỉ thị 17/1999/CT-UB về việc tổ chức Tháng hành động vì trẻ em năm 1999 do Uỷ ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành

9687
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Chỉ thị 17/1999/CT-UB về việc tổ chức Tháng hành động vì trẻ em năm 1999 do Uỷ ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành

Số hiệu: 17/1999/CT-UB Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh An Giang Người ký: Lâm Thanh Tùng
Ngày ban hành: 08/05/1999 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 17/1999/CT-UB
Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh An Giang
Người ký: Lâm Thanh Tùng
Ngày ban hành: 08/05/1999
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 17/1999/CT-UB

Long Xuyên, ngày 08 tháng 05 năm 1999 

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TỔ CHỨC THÁNG HÀNH ĐỘNG VÌ TRẺ EM NĂM 1999

Thực hiện Chỉ thị 38/CT-TW ngày 30/5/1994 của Ban Bí thư TW Đảng, hàng năm tổ chức "Tháng hành động vì trẻ em". Hoạt động này đã trở thành truyền thống thu hút sự tham gia ngày càng nhiều của các ngành, các cấp, các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.

Theo tinh thần trên và dựa vào Quyết định số 70/1999/QĐ-BT/BVCSTE ngày 7/4/1999 của Uỷ ban Bảo vệ và chăm sóc trẻ em Việt Nam, UBND tỉnh chỉ thị cho giám đốc các Sở, thủ trưởng các cơ quan ngang Sở, Chủ tịch UBND huyện, thị, thành phố tổ chức tốt "Tháng hành động vì trẻ em" năm 1999, với chủ đề "vì cuộc sống an toàn và lành mạnh cho trẻ em hướng tới thế kỷ 21", cần tập trung một số hoạt động chủ yếu sau đây :

1- Uỷ ban Bảo vệ và chăm sóc trẻ em các cấp phối hợp với các ngành chức năng tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức trách nhiệm đối với công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em theo tinh thần toàn Đảng, toàn dân quan tâm bồi dưỡng, đào tạo thế hệ tương lai của đất nước.

- Các cơ quan thông tin đại chúng đưa tin, bài, phóng sự phản ánh các thành tựu của công tác chăm sóc bảo vệ trẻ em năm qua. Biểu dương những gương tốt, phê phán những hành vi, thái độ thiếu quan tâm, thiếu trách nhiệm đối với trẻ em, phản ánh kịp thời các hoạt động trong "Tháng hành động vì trẻ em" ở các địa phương trong tỉnh.

- Các cơ quan, đơn vị, các doanh nghiệp Nhà nước có kế hoạch chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho đối tượng con em công chức, viên chức Nhà nước và công nhân lao động.

- Đúng vào dịp 1/6 tại các địa phương, đơn vị, cơ sở tổ chức cho trẻ em vui chơi sinh hoạt với nhiều hình thức phong phú, bảo đảm không khí vui tươi, phấn khởi, an toàn và tiết kiệm.

2- Đồng thời với các hoạt động truyền thông, sinh hoạt vui chơi giải trí, Uỷ ban Bảo vệ và chăm sóc trẻ em cần có kế hoạch phối hợp chặt chẽ với các Sở, Ban ngành, UBMTTQ và các đoàn thể đẩy mạnh các hoạt động chăm lo giáo dục trẻ em trong dịp hè, hoàn thành thắng lợi "Tuần lễ dinh dưỡng và phát triển", chăm lo hỗ trợ thiết thực cho trẻ em khó khăn tại các trung tâm nuôi dưỡng của tỉnh và ngoài cộng đồng.

3- Các cấp chính quyền, các ngành chức năng pháp luật cần thực hiện tốt các biện pháp bảo vệ đặc biệt trẻ em trước tệ nạn xã hội đang xâm hại trẻ em. Riêng các vụ vi phạm quyền trẻ em cần sớm đưa ra truy tố xét xử để có tác dụng giáo dục răn đe phòng ngừa chung.

4- Thời gian "Tháng hành động vì trẻ em" được tiến hành từ 15/5 mà cao điểm thực hiện bắt đầu từ 1/6 (ngày Quốc tế thiếu nhi) và kết thúc vào ngày 30/6/1999. Chậm nhất là ngày 5/7/1999, Uỷ ban Bảo vệ và chăm sóc trẻ em tỉnh và các huyện tổng hợp báo cáo Thường trực UBND tỉnh kết quả thực hiện Chỉ thị này.

 

 

Nơi nhận:
- TTTU,TTHĐND"b/c"
- Các Sở, Ban ngành,đoàn thể,
DN Nhà nước tỉnh
- UBND các huyện,thị, thành
- Lưu.

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
 Lâm Thanh Tùng

 

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản