128642

Chỉ thị 16/CT-UBND năm 2011 về tăng cường xử lý vi phạm pháp luật đê điều và quản lý khai thác, vận chuyển, kinh doanh cát sỏi gây ảnh hưởng đến an toàn đê điều trên địa bàn thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng ban hành

128642
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Chỉ thị 16/CT-UBND năm 2011 về tăng cường xử lý vi phạm pháp luật đê điều và quản lý khai thác, vận chuyển, kinh doanh cát sỏi gây ảnh hưởng đến an toàn đê điều trên địa bàn thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng ban hành

Số hiệu: 16/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thành phố Hải Phòng Người ký: Dương Anh Điền
Ngày ban hành: 23/05/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 16/CT-UBND
Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thành phố Hải Phòng
Người ký: Dương Anh Điền
Ngày ban hành: 23/05/2011
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 16/CT-UBND

Hải Phòng, ngày 23 tháng 5 năm 2011

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG XỬ LÝ VI PHẠM PHÁP LUẬT VỀ ĐÊ ĐIỀU VÀ QUẢN LÝ KHAI THÁC, VẬN CHUYỂN, KINH DOANH CÁT SỎI GÂY ẢNH HƯỞNG ĐẾN AN TOÀN ĐÊ ĐIỀU TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ

Từ khi thực hiện Luật Đê điều năm 2007, công tác quản lý, đầu tư bảo vệ đê điều có những chuyển biến tích cực, nhiều tuyến đê đã được đầu tư tu bổ hoàn thiện, kết hợp đa mục tiêu, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội; các lực lượng quản lý, thanh tra, kiểm tra phát hiện nhiều vụ vi phạm pháp luật về đê điều song kết quả xử lý chưa cao, nhiều vụ tồn đọng, tỷ lệ xử lý dứt điểm đạt thấp; tình trạng vi phạm, lấn chiếm, xây dựng trái phép trong hành lang bảo vệ đê, ở bãi sông, lòng sông còn diễn biến phức tạp; các hoạt động vi phạm trong khai thác, tập kết, kinh doanh cát sỏi lòng sông còn phổ biến.

Để thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 447/CT-TTg ngày 25/3/2011 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý vi phạm pháp luật về đê điều và quản lý khai thác, vận chuyển, kinh doanh cát sỏi gây ảnh hưởng đến an toàn đê điều, Uỷ ban nhân dân thành phố yêu cầu:

1. Uỷ ban nhân dân các huyện, quận: Tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo kiểm tra, xử lý cương quyết, dứt điểm các trường hợp vi phạm, không để kéo dài, tái vi phạm; rà soát việc giao đất, cho thuê đất bãi ven sông và hành lang bảo vệ đê điều, kiên quyết thu hồi và kiến nghị thu hồi đối với các trường hợp sử dụng đất sai mục đích, gây ảnh hưởng đến an toàn đê điều và thoát lũ; phối hợp chặt chẽ với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công an thành phố và các ngành liên quan thực hiện nghiêm túc Quy chế phối hợp xử lý vi phạm pháp luật về đê điều và phòng chống lụt bão ban hành kèm theo Quyết định số 902/2008/QĐ-UBND ngày 03/6/2008 của Uỷ ban nhân dân thành phố và các quy định pháp luật hiện hành.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Công an thành phố, Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Uỷ ban nhân dân các huyện, quận kiểm tra, xử lý, đình chỉ hoặc thu hồi giấy phép các hoạt động thăm dò, khai thác, tập kết, vận chuyển, kinh doanh cát sỏi lòng sông sai phép, trái phép.

3. Công an thành phố chủ trì, kiểm tra xác minh các trường hợp vi phạm nghiêm trọng kéo dài, truy cứu trách nhiệm đối với các tổ chức cá nhân cố tình vi phạm theo quy định của pháp luật; chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông đường thuỷ tổ chức tuần tra, chốt chặn tại các điểm nóng về khai thác, vận chuyển cát sỏi lòng sông, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm theo thẩm quyền.

4. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo lực lượng quản lý đê tăng cường kiểm tra, phát hiện các trường hợp vi phạm pháp luật về đê điều, kiến nghị xử lý kịp thời theo chức năng nhiệm vụ được giao; chủ trì phối hợp với Công an thành phố, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giao thông vận tải kiểm tra đôn đốc, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện, các đề xuất kiến nghị của các địa phương, các ngành trong quá trình thực hiện Chỉ thị này, báo cáo Uỷ ban nhân dân thành phố; chủ trì soạn thảo Quy định trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong việc để xảy ra các vụ vi phạm và xử lý vi phạm pháp luật về đê điều, báo cáo Uỷ ban nhân dân thành phố ban hành theo trình tự, thủ tục quy định.

5. Sở Xây dựng khẩn trương thực hiện lập quy hoạch bến bãi tập kết, kinh doanh vật liệu xây dựng ven sông phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế- xã hội của thành phố, đảm bảo các yêu cầu về an toàn đê điều, thoát lũ, thực hiện chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân thành phố tại Chỉ thị số 12/CT-UB ngày 27/7/2004 về việc tăng cường công tác quản lý hoạt động khai thác, vận chuyển, kinh doanh cát, sỏi trên các tuyến sông và khu vực ven biển thuộc địa bàn thành phố.

Uỷ ban nhân dân thành phố yêu cầu Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, quận, Thủ trưởng các sở, ngành khẩn trương, nghiêm túc tổ chức thực hiện Chỉ thị này. Trong quá trình thực hiện, có khó khăn vướng mắc kịp thời báo cáo Uỷ ban nhân dân thành phố để xem xét chỉ đạo giải quyết./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH
Dương Anh Điền

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản