174222

Chỉ thị 15/CT-UBND năm 2010 thực hiện Nghị định 51/2010/NĐ-CP do tỉnh Yên Bái ban hành

174222
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Chỉ thị 15/CT-UBND năm 2010 thực hiện Nghị định 51/2010/NĐ-CP do tỉnh Yên Bái ban hành

Số hiệu: 15/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Yên Bái Người ký: Hoàng Thương Lượng
Ngày ban hành: 17/08/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 15/CT-UBND
Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Yên Bái
Người ký: Hoàng Thương Lượng
Ngày ban hành: 17/08/2010
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15/CT-UBND

Yên Bái, ngày 17 tháng 8 năm 2010

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 51/2010/NĐ-CP NGÀY 14 THÁNG 5 NĂM 2010 CỦA CHÍNH PHỦ

Nhằm thực hiện tốt cải cách hành chính, tạo thuận lợi đối với doanh nghiệp và người dân trong việc quản lý và sự dụng hoá đơn, ngày 14 tháng 5 năm 2010 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP quy định về hoá đơn bán hàng hoá và cung ứng dịch vụ. Đây là Nghị định có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc chuyển đổi phương thức quản lý hoá đơn bán hàng đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế.

Để triển khai thực hiện tốt Nghị định số 51/2010/NĐ-CP đến từng doanh nghiệp và người dân trong tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Chỉ thị:

1. Giao cho Cục thuế tỉnh: Có trách nhiệm phối hợp với các ngành liên quan tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông nội dung của Nghị định số 51/2010/NĐ-CP của Chính phủ, trong đó nhấn mạnh đến nội dung: Từ ngày 01/01/2011, cơ quan thuế sẽ không thực hiện bán hoá đơn cho doanh nghiệp, tổ chức kinh tế. Sau khi Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP, kịp thời tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông nội dung của Thông tư hướng dẫn; hướng dẫn đến cán bộ thuế, các tổ chức, hộ kinh doanh và các đối tượng có liên quan;

Tổ chức đường dây nóng tại Văn phòng Cục thuế và các Chi cục thuế huyện, thị xã, thành phố để thường xuyên rà soát nắm bắt các vướng mắc trong quá trình thực hiện Nghị định số 51 và xử lý ngay các vướng mắc phát sinh tại địa phương; báo cáo UBND tỉnh, Tổng cục Thuế và Bộ Tài chính đối với những vấn đề vượt thẩm quyền để tháo gỡ kịp thời.

2. Giao cho Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp chặt chẽ với Cục thuế tỉnh để có kế hoạch đẩy mạnh tuyên truyền các nội dung mới của Nghị định số 51/2010/NĐ-CP, Thông tư hướng dẫn từ nay cho đến ngày 31/12/2010 và năm 2011.

3. Giao cho Sở Tài chính tham mưu, đề xuất với Uỷ ban nhân dân tỉnh các giải pháp có hiệu quả không để tình trạng doanh nghiệp in lợi dụng thời điểm cuối năm để tăng giá, ép giá đối với doanh nghiệp đặt in hoá đơn;

4. Giao cho Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo, tuyên truyền các doanh nghiệp mới khi cấp đăng ký kinh doanh biết quyền, nghĩa vụ của mình trong việc đặt in, tự in hoá đơn từ ngày 01/01/2011. Đồng thời có kế hoạch kiểm tra đối với các doanh nghiệp đã được cấp đăng ký kinh doanh để tránh việc lợi dụng thành lập doanh nghiệp “ma”, buôn bán hoá đơn bất hợp pháp;

5. Giao cho Cơ quan Công an trên địa bàn tỉnh thực hiện tốt công tác phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan trong việc phòng, chống in lậu hoá đơn, hoá đơn giả, sử dụng hoá đơn bất hợp pháp. Nắm bắt kịp thời các hình thức gian lận mới, lợi dụng sự thông thoáng để thu lợi bất chính hoặc chiếm đoạt tiền thuế của Nhà nước để có giải pháp ngăn chặn kịp thời.

6. UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể có liên quan thực hiện tốt công tác tuyên truyền thực hiện Nghị định 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ.

Nhận được Chỉ thị này, yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh uỷ;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- TT UBND tỉnh;
- Cục Thuế tỉnh;
- Sở Tài chính;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Thông tin và truyền thông;
- Công an tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Thành viên Ban ĐMDN tỉnh;
- Chánh, phó VP (TH-NC);
- Các chuyên viên;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử của tỉnh;
- Lưu VT, TC.

CHỦ TỊCH
Hoàng Thương Lượng

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản