Văn bản gốc
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Chỉ thị 1493/CT-BNN-KH năm 2020 về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng, quản lý, thực hiện các dự án đầu tư công do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 1493/CT-BNN-KH Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Nguyễn Xuân Cường
Ngày ban hành: 28/02/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 1493/CT-BNN-KH
Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Người ký: Nguyễn Xuân Cường
Ngày ban hành: 28/02/2020
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1493/CT-BNN-KH

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2020

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ CÔNG TÁC XÂY DỰNG, QUẢN LÝ, THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÔNG DO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT QUẢN LÝ

Giai đoạn 2016-2020, được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, nhiều công trình hạ tầng nông nghiệp, thủy lợi, phòng chống thiên tai, thủy sản và phát triển nông thôn tiếp tục được đầu tư đồng bộ nhằm phục vụ cơ cấu lại ngành nông nghiệp, thích ứng với biến đổi khí hậu và ổn định đời sống dân cư. Trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức; dưới sự chỉ đạo, điều hành của Bộ Nông nghiệp và PTNT và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Chủ đầu tư, Chủ dự án và các đơn vị liên quan đã chủ động khắc phục khó khăn, tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân các dự án đầu tư công giai đoạn 2016-2020 và đến nay đã đạt được những kết quả quan trọng, một số dự án vượt tiến độ, bàn giao đưa vào sử dụng trước thời hạn, sớm phát huy hiệu quả đầu tư.

Tuy vậy, quá trình thực hiện các dự án đầu tư công do Bộ quản lý vẫn còn một số hạn chế tồn tại, dẫn đến một số dự án có khả năng không hoàn thành theo kế hoạch, tiến độ được duyệt và phát sinh tăng tổng mức đầu tư, cụ thể: (1) Công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (GPMB) một số dự án còn quá chậm; phần vốn đối ứng của địa phương chưa được bố trí đủ và kịp thời theo cam kết; thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng, đất lúa ở một số địa phương triển khai khó khăn, chưa quyết liệt; (2) Một số Chủ đầu tư còn hạn chế về năng lực, nguồn lực (nhân sự và trang thiết bị) chưa đáp ứng được yêu cầu thực hiện nhiệm vụ; (3) Công tác khảo sát, thiết kế vẫn còn thiếu sót phải điều chỉnh, bổ sung nhiều lần.

Năm 2020 là năm cuối thực hiện Kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016- 2020, nhiều dự án yêu cầu đẩy nhanh tiến độ trong khi khối lượng công việc và vốn kế hoạch còn lại rất lớn, đòi hỏi phải chủ động, quyết liệt hơn nữa trong chỉ đạo điều hành và triển khai thực hiện, đặc biệt phải sớm tháo gỡ dứt điểm các khó khăn vướng mắc mới có thể hoàn thành cơ bản kế hoạch trung hạn giai đoạn 2016-2020 được giao, tạo đà cho việc xây dựng và thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 -2025.

Trên cơ sở đó, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan thuộc Bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được Bộ trưởng ủy quyền quản lý dự án; Chủ dự án, Chủ đầu tư các dự án, tiểu dự án do Bộ quản lý tập trung chỉ đạo tổ chức thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau đây:

1. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng, quản lý, thực hiện các dự án đầu tư giai đoạn 2016-2020 và đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công năm 2020

a) Đối với các dự án sử dụng vốn trong nước (bao gồm NSTW, vốn TPCP), yêu cầu Chủ đầu tư, Chủ dự án:

- Tổ chức lập và phê duyệt kế hoạch, tiến độ thi công, tiến độ giải ngân chi tiết năm 2020 phù hợp với thực tế, gửi về Bộ (qua các Tổng cục, Cục, Vụ theo nhiệm vụ quản lý được giao) trước ngày 15/3/2020 để đôn đốc, chỉ đạo. Cuối mỗi quý, tổ chức rà soát kết quả thực hiện, giải ngân, trường hợp không đạt theo tiến độ đã phê duyệt phải điều chỉnh và bù vào quý tiếp theo.

- Tăng cường giám sát, đôn đốc nhà thầu tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thi công, đảm bảo chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật; kịp thời nghiệm thu thanh toán cho nhà thầu, không để giải ngân dồn vào cuối tháng/quý (lưu ý đối với các hợp đồng có số vốn tạm ứng quá hạn theo quy định, chủ đầu tư phải thu hồi hết vốn tạm ứng quá hạn mới được tiếp tục giải ngân kế hoạch vốn năm 2020).

- Chủ động, phối hợp chặt chẽ, kịp thời với chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan để tháo gỡ các vướng mắc trong công tác GPMB đảm bảo điều kiện thi công; báo cáo ngay UBND tỉnh và Bộ xem xét giải quyết các vướng mắc vượt thẩm quyền, không để ảnh hưởng đến tiến độ dự án.

- Đến ngày 30/6/2020, các dự án có kết quả giải ngân thấp hơn 30% hoặc đến 30/9/2020, các dự án giải ngân thấp hơn 60% vốn kế hoạch của năm đã giao, Bộ sẽ xem xét điều chuyển vốn cho các dự án khác, đồng thời kiểm điểm trách nhiệm người đứng đầu chủ đầu tư và các đơn vị/cá nhân liên quan.

- Tổ chức giám sát chặt chẽ, kiểm tra, đôn đốc nhà thầu thực hiện nghiêm các quy định về quản lý chất lượng, công tác phòng chống thiên tai, đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ. Kiên quyết xử lý nghiêm và kịp thời theo quy định của pháp luật đối với các nhà thầu vi phạm chất lượng công trình, tiến độ, chậm thực hiện thủ tục thanh toán khối lượng hoàn thành hoặc vi phạm các điều khoản Hợp đồng đã ký kết; kịp thời đề xuất, báo cáo Bộ điều chuyển khối lượng thi công của các nhà thầu chậm tiến độ cho nhà thầu khác theo quy định để đảm bảo tiến độ chung của dự án.

b) Đối với các dự án ODA, các Chủ dự án, Chủ đầu tư thực hiện các nội dung nêu tại Mục (a), ngoài ra yêu cầu:

- Kịp thời hướng dẫn, kiểm tra Chủ đầu tư thực hiện đúng quy trình, thủ tục và quy định của Nhà tài trợ nhằm đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo tuân thủ Chỉ thị 18/CT-TTg ngày 29/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ.

- Trong vòng 05 ngày làm việc, Chủ dự án phải: (1) Có ý kiến trả lời bằng văn bản hoặc báo cáo Bộ, Nhà tài trợ xem xét, giải quyết theo quy định từ khi nhận được văn bản yêu cầu giải quyết của Chủ đầu tư liên quan đến việc triển khai dự án, tiểu dự án; (2) Hoàn thành thủ tục giải ngân, thanh toán khối lượng hoàn thành của tiểu dự án sau khi nhận đủ hồ sơ thanh toán hợp lệ của Chủ đầu tư.

2. Triển khai xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021- 2025 đảm bảo mục tiêu, hiệu quả

Vụ Kế hoạch chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục rà soát, hoàn thiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 đảm bảo:

a) Đúng quy định của pháp luật về đầu tư công và Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 29/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc lập kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và các hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

b) Đúng định hướng, chỉ đạo của Ban cán sự Đảng bộ nhằm phục vụ thiết thực cho cơ cấu lại ngành nông nghiệp, thích ứng với biến đổi khí hậu.

c) Khắc phục được những tồn tại, hạn chế, bất cập xảy ra trong quá trình triển khai kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016-2020.

3. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu và đạo đức công vụ của công chức, viên chức trong quản lý sử dụng vốn đầu tư công.

a) Các Tổng cục, Cục, Vụ thuộc Bộ, các đơn vị đầu mối thẩm định dự án:

- Theo chức năng, nhiệm vụ được phân công, đôn đốc, kiểm tra, giám sát các đơn vị đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn kế hoạch đã giao; kịp thời giải quyết, tháo gỡ các vướng mắc khi chủ đầu tư báo cáo, kiến nghị. Trong đó tập trung chỉ đạo thực hiện hoàn thành dứt điểm các dự án dở dang từ trước năm 2015 mới được bổ sung vốn để phát huy hiệu quả đầu tư.

- Tăng cường quản lý chất lượng trong công tác lập, thẩm định, phê duyệt dự án đảm bảo đúng các quy định của pháp luật đầu tư công và các văn bản hướng dẫn thi hành; nâng cao chất lượng hồ sơ báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, báo cáo nghiên cứu tiền khả thi; tăng cường sự phối hợp giữa các đơn vị để rút ngắn thời gian thẩm định dự án, thiết kế bản vẽ thi công - dự toán (đặc biệt là thời gian tham gia ý kiến của các cơ quan liên quan).

- Nghiêm túc thực hiện lộ trình đấu thầu qua mạng theo chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2020 và Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; đảm bảo trong năm 2020 thực hiện đấu thầu qua mạng 100% các gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh thuộc lĩnh vực hàng hóa, dịch vụ phi tư vấn, dịch vụ tư vấn có giá gói thầu không quá 05 tỷ đồng và thuộc lĩnh vực xây lắp có giá gói thầu không quá 10 tỷ đồng; đồng thời chịu trách nhiệm đảm bảo tỷ lệ lựa chọn nhà thầu qua mạng bằng hình thức chào hàng cạnh tranh, đấu thầu rộng rãi đạt tối thiểu 60% về số lượng và 25% về giá trị. Khi thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu, yêu cầu Chủ dự án/Chủ đầu tư phải giải trình rõ nguyên nhân không thực hiện đấu thầu qua mạng đối với các gói thầu đủ điều kiện khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

- Thực hiện nghiêm các quy định, giải pháp ngăn ngừa, phòng chống tham nhũng, lãng phí trong công tác đầu tư xây dựng.

- Một số nhiệm vụ cụ thể yêu cầu các đơn vị chủ trì triển khai:

+ Vụ Kế hoạch: Tổng hợp, trình Bộ điều chỉnh thường xuyên, linh hoạt kế hoạch vốn đầu tư giữa các dự án phù hợp với tiến độ thực hiện; tổng hợp kết quả giải ngân vốn đầu tư công hàng tháng gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính.

+ Vụ Hợp tác quốc tế: Khẩn trương rà soát lại việc phân giao nhiệm vụ trong quyết định đầu tư của tất cả các dự án ODA để đề xuất điều chỉnh bổ sung rõ đơn vị thuộc Bộ được giao nhiệm vụ làm đầu mối quản lý, theo dõi, đôn đốc triển khai thực hiện dự án.

+ Vụ Tổ chức cán bộ: (1) Rà soát, điều chỉnh bổ sung các quy định về phân cấp, ủy quyền trong quản lý đầu tư xây dựng để tăng chủ động cho người đứng đầu các đơn vị khi thực hiện nhiệm vụ nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án; (2) Báo cáo Bộ xem xét, có hình thức kỷ luật hoặc thay thế công chức, viên chức hạn chế về năng lực, có biểu hiện nhũng nhiễu, tiêu cực trong quản lý đầu tư công tại các đơn vị trong Bộ; (3) Lấy kết quả thực hiện, giải ngân vốn kế hoạch hàng năm làm một tiêu chí để đánh giá, xét thi đua cuối năm của đơn vị và đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu Chủ đầu tư, Chủ dự án.

+ Vụ Tài chính: Theo dõi, đôn đốc chủ đầu tư thực hiện dứt điểm các kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước đã có hiệu lực (nếu có) và thực hiện quyết toán dự án hoàn thành đúng thời gian quy định.

+ Cục Quản lý xây dựng công trình: (1) Rà soát, đánh giá kết quả quản lý, thực hiện các dự án đầu tư được giao trong giai đoạn 2016-2020 của các chủ đầu tư; tổng hợp, báo cáo Bộ làm cơ sở xem xét khi giao nhiệm vụ chủ đầu tư các dự án giai đoạn 2021-2025; (2) Nghiên cứu xây dựng quy định, hướng dẫn về thành phần, khối lượng khảo sát giai đoạn lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư (dự án nhóm B, nhóm C) đối với công trình trong lĩnh vực nông nghiệp nông thôn để đảm bảo đủ thông tin phục vụ quá trình thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư

+ Thanh tra Bộ: Theo dõi, đôn đốc chủ đầu tư thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra đã có hiệu lực (nếu có), đồng thời tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện quản lý đầu tư công, đảm bảo đúng mục tiêu, hiệu quả, tiết kiệm, chống lãng phí và đúng quy định của pháp luật.

b) Các Chủ đầu tư, Chủ dự án:

- Thông báo, quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị này tới toàn thể cán bộ, công nhân viên trong đơn vị; các nhà thầu và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến thực hiện các dự án do đơn vị làm chủ đầu tư, chủ dự án.

- Rà soát, sắp xếp, đào tạo, điều chỉnh nhiệm vụ (nếu cần thiết) cho phù hợp với năng lực, trình độ của từng cá nhân để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ chung của đơn vị. Xử lý nghiêm theo thẩm quyền các cá nhân trong đơn vị cố tình cản trở, gây khó khăn, làm chậm tiến độ thực hiện, giải ngân của dự án.

- Báo cáo kết quả thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công qua cơ sở dữ liệu quản lý dự án đầu tư công (http://mic.mard.gov.vn) ngay khi có kết quả giải ngân, tối thiểu mỗi tháng một lần vào trước ngày 20 hàng tháng.

- Người đứng đầu Chủ đầu tư, Chủ dự án kiểm điểm trước Lãnh đạo Bộ nếu để xảy ra chậm trễ trong thực hiện, giải ngân vốn đầu tư năm 2020.

4. UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được Bộ ủy quyền quản lý dự án có trách nhiệm:

- Chỉ đạo và tăng cường nguồn lực cho tổ chức thực hiện GPMB, xử lý dứt điểm các tồn tại, vướng mắc để bàn giao đầy đủ mặt bằng các dự án đầu tư, đảm bảo tiến độ các công trình, dự án thi công vượt lũ, chống lũ năm 2020 đã được Bộ phê duyệt tại Quyết định số 4971/QĐ-BNN-XD ngày 24/12/2019.

- Bố trí đủ, kịp thời nguồn vốn đối ứng của địa phương cho các dự án ODA theo Hiệp định đã ký và vốn phát sinh tăng do công tác GPMB như đã cam kết với Bộ để đáp ứng tiến độ thực hiện dự án.

- Xem xét xử lý trách nhiệm người đứng đầu Chủ đầu tư và các Sở ban ngành, đơn vị liên quan trực thuộc tỉnh về việc gây chậm tiến độ thực hiện, giải ngân (đặc biệt là trong công tác GPMB) hoặc vi phạm về quản lý vốn đầu tư công và hoạt động đấu thầu đối với các dự án được giao quản lý.

5. Thủ trưởng các cơ quan thuộc Bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được Bộ trưởng ủy quyền quản lý dự án; Trưởng các Ban CPO, Giám đốc các Ban quản lý đầu tư và Xây dựng Thủy lợi, Chủ dự án, Chủ đầu tư các dự án, Tiểu dự án nghiêm túc thực hiện Chỉ thị này./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính;
- UBND, Sở NN&PTNT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Lãnh đạo Bộ, các đơn vị thuộc Bộ;
- Các Chủ đầu tư, Chủ dự án;
- Lưu: VT, KH (200 bản);

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Xuân Cường

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Nội dung Liên quan Văn bản
Tin tức Liên quan Văn bản