377702

Chỉ thị 13/CT-UBND năm 2017 về tăng cường công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo trong tình hình mới do tỉnh Phú Thọ ban hành

377702
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Chỉ thị 13/CT-UBND năm 2017 về tăng cường công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo trong tình hình mới do tỉnh Phú Thọ ban hành

Số hiệu: 13/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Phú Thọ Người ký: Bùi Minh Châu
Ngày ban hành: 11/12/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 13/CT-UBND
Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Phú Thọ
Người ký: Bùi Minh Châu
Ngày ban hành: 11/12/2017
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13/CT-UBND

Phú Thọ, ngày 11 tháng 12 năm 2017

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VŨ KHÍ, VẬT LIỆU NỔ, CÔNG CỤ HỖ TRỢ VÀ PHÁO TRONG TÌNH HÌNH MỚI

Thời gian qua, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương; các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị trong tỉnh đã tích cực thực hiện hiệu quả Pháp lệnh và nghị định về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (VK, VLN, CCHT) và pháo, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, đảng viên, cán bộ, công chức, người lao động và nhân dân. Với vai trò nòng cốt, lực lượng Công an, Quân đội đã chủ động tham mưu các cấp chính quyền phối hợp các ngành liên quan đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia phát hiện, giao nộp VK, VLN, CCHT và pháo; tăng cường kiểm tra, rà soát, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ; tập trung đấu tranh, trấn áp, xử lý nghiêm minh các vụ án sử dụng VK, VLN, CCHT gây án, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Tuy nhiên, tình hình tội phạm sử dụng VK, VLN, CCHT để gây án, nhất là sử dụng vũ khí, vật liệu nổ đòi nợ thuê, thanh toán, giải quyết mâu thuẫn trên địa bàn còn diễn biến phức tạp, với hành vi trắng trợn, liều lĩnh gây bức xúc, lo lắng trong nhân dân. Bên cạnh đó, tình trạng VK, VLN, CCHT và pháo trôi nổi, mua bán, tàng trữ và sử dụng trái phép còn xảy ra, chưa được thu hồi triệt để; kết quả vận động thu hồi, tự giác giao nộp VK, VLN, CCHT chưa cao... Để khắc phục tình trạng trên, nhằm quản lý chặt chẽ và sử dụng có hiệu quả các loại VK, VLN, CCHT và pháo, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn; Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện tốt một số nội dung sau đây:

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm Pháp lệnh số 16/2011/UBTVQH12 ngày 30/6/2011 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT; Nghị định số 36/NĐ-CP ngày 15/4/2009 về quản lý, sử dụng pháo và các văn bản pháp luật liên quan. Khẩn trương xây dựng, triển khai kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các quy định của Luật quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT (có hiệu lực 01/7/2018); Kế hoạch số 4718/KH-UBND-NC ngày 19/10/2017 của UBND tỉnh về triển khai thi hành Luật quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT và các văn bản hướng dẫn thi hành đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân để nắm vững, thực hiện nghiêm túc;

Tổ chức kiện toàn, phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Chỉ đạo Phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc các cấp chỉ đạo công tác vận động, giao nộp VK, VLN, CCHT nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý VK, VLN, CCHT và pháo tại địa bàn cơ sở.

2. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, nhất là Luật quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT và các quy định pháp luật liên quan; trọng tâm tuyên truyền nguy cơ, tác hại, phương thức thủ đoạn của các loại tội phạm sử dụng vũ khí, vật liệu nổ... Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị và nhân dân trong công tác quản lý, sử dụng, phát hiện, thu hồi, giao nộp vũ khí, vật liệu nổ và phòng chống tội phạm.

3. Phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với thực hiện các đợt cao điểm tổng kiểm tra, vận động, thu hồi và phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm về VK, VLN, CCHT và pháo. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện hiệu quả Quyết định 2200/QĐ-UBND ngày 08/7/2011 của UBND tỉnh về ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của các tổ chức tự quản về an ninh trật tự trên địa bàn; tạo khí thế toàn dân, toàn xã hội tích cực tham gia phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh tố giác tội phạm tàng trữ, sử dụng VK, VLN, CCHT trái phép, tự giác thu gom, giao nộp VK, VLN, CCHT cho cơ quan chức năng xử lý, giải quyết.

4. Thủ trưởng các sở, ngành, cơ quan, đơn vị được phép sử dụng VK, VLN, CCHT phải tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc sử dụng VK, VLN, CCHT tại cơ quan, đơn vị bảo đảm đúng quy định của pháp luật, không để mất, hư hỏng hoặc để các đối tượng lợi dụng hoạt động phạm tội, ảnh hưởng đến an ninh trật tự ở địa phương.

5. Lực lượng Công an, Quân đội theo chức năng nhiệm vụ chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền tăng cường quản lý Nhà nước về VK, VLN, CCHT. Phối hợp các cơ quan chức năng tiến hành rà soát hệ thống văn bản pháp luật liên quan đến quản lý VK, VLN, CCHT để kiến nghị, đề xuất cấp có thẩm quyền bổ sung, hoàn thiện đề phòng tội phạm lợi dụng hoạt động. Tiến hành tổng rà soát thống kê các cơ quan, đơn vị có sử dụng VK, VLN, CCHT để quản lý chặt chẽ; đồng thời thực hiện tốt việc đăng ký, quản lý, kiểm tra, hướng dẫn việc sử dụng VK, VLN, CCHT tại các cơ quan, đơn vị bảo đảm an toàn, đúng mục đích và quy định của pháp luật.

6. Lực lượng Công an tiến hành rà soát và có kế hoạch, biện pháp đấu tranh, xử lý đối với các tụ điểm, ổ nhóm đối tượng tàng trữ, sử dụng trái phép VK, VLN, CCHT, kể cả súng bắn đạn hoa cải, các loại vũ khí thô sơ: đao, kiếm, mã tấu, dao lê...; tập trung đấu tranh trấn áp mạnh số đối tượng sử dụng vũ khí, vật liệu nổ để gây án giết người, cướp, cưỡng đoạt tài sản, cố ý gây thương tích, chống người thi hành công vụ, gây rối trật tự công cộng...Tổ chức các đợt cao điểm tổng kiểm tra việc thực hiện quy định của pháp luật về quản lý sử dụng VK, VLN, CCHT và pháo, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm; tham mưu chỉ đạo, hướng dẫn, phối hợp thực hiện tốt việc tiếp nhận, thu gom, phân loại, thanh lý, tiêu hủy vũ khí, vật liệu nổ theo quy định của pháp luật. Phối hợp với các cơ quan chức năng lựa chọn một số vụ án điểm liên quan đến sử dụng VK, VLN, CCHT và pháo đưa ra xét xử công khai, lưu động nhằm răn đe, giáo dục, phòng ngừa chung.

Phối hợp lực lượng Quân đội, các ngành chức năng tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao kiến thức pháp luật về công tác quản lý, sử dụng cho cán bộ, chiến sỹ, công nhân, viên chức, người lao động thuộc các cơ quan, đơn vị được trang bị, sử dụng VK, VLN, CCHT nhất là số cán bộ trực tiếp thực hiện công tác đăng ký, quản lý, vận động, thu hồi, tiếp nhận, thu gom, phân loại, thanh lý, tiêu hủy vũ khí, vật liệu nổ và pháo.

7. UBND các huyện, thành, thị tiếp tục chỉ đạo các ngành, cơ quan, đơn vị, xã, phường, thị trấn thực hiện hiệu quả Pháp lệnh quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT; xây dựng Kế hoạch cụ thể, bảo đảm triển khai thi hành Luật quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT theo đúng lộ trình Kế hoạch của UBND tỉnh; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, phòng chống tội phạm sử dụng VK, VLN, CCHT gây án; làm tốt công tác phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn, tự giác giao nộp VK, VLN, CCHT, pháo tàng trữ trái phép; tích cực tham gia phát hiện, tố giác tội phạm liên quan đến VK, VLN, CCHT và pháo.

Bố trí hệ thống các điểm tiếp nhận, thu gom VK, VLN, CCHT và pháo trái phép tại trụ sở UBND cấp xã hoặc đơn vị Công an cơ sở nhằm bảo đảm việc giao nộp, tiếp nhận, thu gom được thuận lợi, an toàn, đúng quy định. Tổ chức cho các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học, khu dân cư, tổ dân phố, thôn, bản, hộ gia đình trên địa bàn ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT, không tàng trữ, sản xuất, mua bán, vận chuyển, sử dụng trái phép các loại VK, VLN, CCHT và pháo, đốt thả "đèn trời", lưu hành đồ chơi nguy hiểm.

Yêu cầu các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị; UBND các huyện, thành, thị thực hiện nghiêm túc nội dung Chỉ thị này. Giao Công an tỉnh có trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị; tổng hợp tình hình, kết quả báo cáo theo quy định./.

 

 

CHỦ TỊCH
Bùi Minh Châu

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản