9211

Chỉ thị 13/2005/CT-UB về tăng cường quản lý và sử dụng thuốc kháng sinh, hóa chất trong sản xuất kinh doanh thực phẩm có nguồn gốc động vật do tỉnh An Giang ban hành

9211
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Chỉ thị 13/2005/CT-UB về tăng cường quản lý và sử dụng thuốc kháng sinh, hóa chất trong sản xuất kinh doanh thực phẩm có nguồn gốc động vật do tỉnh An Giang ban hành

Số hiệu: 13/2005/CT-UB Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh An Giang Người ký: Phạm Kim Yên
Ngày ban hành: 05/04/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 13/2005/CT-UB
Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh An Giang
Người ký: Phạm Kim Yên
Ngày ban hành: 05/04/2005
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 13/2005/CT-UB

Long Xuyên, ngày 05 tháng 04 năm 2005 

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG THUỐC KHÁNG SINH, HÓA CHẤT TRONG SẢN XUẤT KINH DOANH THỰC PHẨM CÓ NGUỒN GỐC ĐỘNG VẬT

Trong thời gian qua, việc thực hiện Chỉ thị số 07/2002/CT-TTg ngày 25/2/2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường quản lý và sử dụng thuốc kháng sinh hóa chất trong sản xuất kinh doanh thực phẩm có nguồn gốc động vật, từng bước có những chuyển biến đáng kể. Tuy nhiên, một số nơi vẫn còn tình trạng, kinh doanh, mua bán và sử dụng thuốc kháng sinh, hóa chất cấm gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người tiêu dùng. Đặc biệt, một số lô hàng cá tra, basa bị thị trường nhập khẩu phát hiện dư lượng các chất bị cấm vẫn còn cao. Tình trạng trên không những gây thiệt hại về kinh tế, mà còn ảnh hưởng xấu đến uy tín hàng thủy sản xuất khẩu cá tra, basa của Việt Nam nói chung và của tỉnh An Giang nói riêng trên thị trường quốc tế.

Thực hiện Công điện số: 274/TTg-NN, ngày 18/3/2005 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số: 07/2005/QĐ-BTS, ngày 24/02/2005 của Bộ trưởng Bộ Thủy sản về việc ban hành danh mục hóa chất, kháng sinh cấm và hạn chế sử dụng trong sản xuất kinh doanh thủy sản và Chỉ thị số 03/2005/CT-BTS ngày 7/3/2005 của Bộ trưởng Bộ Thủy sản về việc tăng cường kiểm soát dư lượng hóa chất, kháng sinh có hại trong hoạt động thủy sản. Chủ tịch UBND tỉnh An Giang chỉ thị các Sở, ngành có liên quan và UBND các cấp trong tỉnh thực hiện ngay một số yêu cầu cấp bách như sau:

1. Nghiêm cấm các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh sử dụng các loại hóa chất, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật, chế phẩm sinh học dùng cho sản xuất nông nghiệp và thủy sản, thức ăn cho thủy sản, gia súc gia cầm bị cấm sử dụng hoặc sử dụng không theo đúng quy định của Bộ Thủy sản và Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn.

2. UBND huyện, thị, thành phố tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 07/2002/CT-TTg ngày 25/2/2002 và Công điện 420 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường quản lý và sử dụng thuốc kháng sinh, hóa chất trong sản xuất kinh doanh thực phẩm có nguồn gốc động vật, Công điện số: 274/TTg-NN ngày 18/3/2005 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 29/2002/QĐ/BNN ngày 24/01/2002 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp & PTNT về việc cấm một số hóa chất, kháng sinh trong nhập khẩu sản xuất, kinh doanh và sử dụng thuốc thú y, Quyết định số 07/2005/QĐ-BTS ngày 24/02/2005 của Bộ Thủy sản về việc ban hành danh mục hóa chất, kháng sinh cấm và hạn chế sử dụng trong sản xuất, kinh doanh thủy sản.

Sở Văn hóa Thông tin, báo An Giang, Đài Phát thanh truyền hình An Giang đẩy mạnh thông tin tuyên truyền về tác hại của các loại thuốc thú y, hóa chất, kháng sinh trong Danh mục hạn chế sử dụng và cấm sử dụng theo quy định của Bộ Thủy sản và Bộ Nông nghiệp & PTNT, đặc biệt là Malachite Green và dẫn xuất của nó là Leucomalachite Green.

Hiệp hội Nghề nuôi và Chế biến thủy sản phổ biến cho các hội viên thuộc Hiệp hội biết về tác hại của các loại hóa chất, kháng sinh cấm và hạn chế sử dụng trong sản xuất kinh doanh thủy sản để hội viên biết và không sử dụng.

3. Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn:

Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn nông dân, ngư dân sử dụng chất thay thế Malachite Green, thực hiện quy trình sản xuất sạch, thực hiện nghiêm chỉnh các quy định về điều kiện kinh doanh các ngành nghề thủy sản nhằm đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

Chỉ đạo cho Chi cục Thủy sản, Chi cục Thú Y phối hợp với các ngành liên quan: Sở Thương mại Du lịch, Sở Công An, Sở Y tế tổ chức đợt tổng kiểm tra điều kiện đảm bảo an toàn vệ sinh, đặc biệt kiểm soát các loại hóa chất, kháng sinh cấm ở các đại lý, cơ sở cung ứng, nuôi trồng. Phát hiện và xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm, bảo đảm trước ngày 31/5/2005 chấm dứt mua bán, kinh doanh thuốc thú y thủy sản, thức ăn và chế phẩm cấm dùng trong nuôi trồng thủy sản.

4. Các cơ sở, cửa hàng kinh doanh mua bán thuốc thú y thủy sản trên địa bàn tỉnh khi tư vấn, mua bán thuốc thú y thủy sản, thức ăn và chế phẩm sinh học cho người nuôi phải kê toa, chứng từ rõ ràng và có hướng dẫn cho người nuôi biết và sử dụng đúng liều lượng theo nhãn mác hàng hóa của nhà sản xuất.

Các hộ sản xuất, kinh doanh thủy sản trên địa bàn tỉnh An Giang tuyệt đối chấp hành nghiêm chỉnh Chỉ thị này và theo sự hướng dẫn của các cơ quan quản lý chuyên ngành.

5. Chỉ thị này được phổ biến rộng rãi trên các phương tiện truyền thông và các cuộc họp nội bộ. Khuyến khích mọi tổ chức và cá nhân phát hiện và tố giác với cơ quan chức năng có thẩm quyền các vụ việc có liên quan đến sản xuất, kinh doanh thuốc thú y thủy sản, thức ăn và chế phẩm có sử dụng kháng sinh và hoá chất độc hại đã bị cấm trong nuôi trồng thủy sản.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở ngành liên quan, Chủ tịch UBND huyện, thị, thành phố tổ chức thực hiện nghiêm các nội dung Chỉ thị. Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc báo cáo cho UBND tỉnh (thông qua Sở Nông nghiệp & PTNT) để xử lý kịp thời.

Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn theo dõi việc tổ chức triển khai thực hiện tinh thần Chỉ thị này, báo cáo định kỳ hàng tháng kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Kim Yên

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản