301728

Chỉ thị 10200/CT-BNN-CN năm 2015 về phòng, chống đói, rét cho gia súc trong vụ Đông Xuân 2015-2016 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

301728
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Chỉ thị 10200/CT-BNN-CN năm 2015 về phòng, chống đói, rét cho gia súc trong vụ Đông Xuân 2015-2016 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 10200/CT-BNN-CN Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Cao Đức Phát
Ngày ban hành: 16/12/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 10200/CT-BNN-CN
Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Người ký: Cao Đức Phát
Ngày ban hành: 16/12/2015
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10200/CT-BNN-CN

Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2015

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC PHÒNG CHỐNG ĐÓI, RÉT CHO GIA SÚC TRONG VỤ ĐÔNG - XUÂN 2015 - 2016

Đchủ động phòng chống đói, rét cho gia súc, giảm thiểu thiệt hại về chăn nuôi trong vụ Đông Xuân 2015-2016 ngay từ đợt rét trong tháng 12/2015, đảm bảo phát triển chăn nuôi, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố khu vực miền Núi phía Bắc, Bắc Trung Bộ và Tây Nguyên chỉ đạo thực hiện ngay một số nội dung cụ thể sau:

1. Chỉ đạo phòng chống đói, rét cho trâu, bò

- Có văn bản chỉ đạo các cơ quan trong tnh có các hành động cụ thể về phòng chống đói, rét cho đàn gia súc; đồng thời, cử các đoàn công tác đi chỉ đạo trực tiếp, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống đói, rét, đặc biệt chú trọng các địa phương vùng cao, những nơi có nguy cơ vật nuôi bị ảnh hưởng nhiều do đói, rét.

- Chủ động sử dụng ngân sách dự phòng của địa phương để phục vụ công tác phòng, chống đói, rét cho vật nuôi; hỗ trợ vật tư, kinh phí cho các hộ chăn nuôi nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ đồng bào dân tộc để gia cố, che chắn chuồng trại và mua thức ăn bổ sung cho đàn gia súc.

- Phbiến kinh nghiệm phòng chống đói, rét cho gia súc của các địa phương và xây dựng phương án đối phó kịp thời khi rét đậm, rét hại xảy ra.

2. Hướng dẫn các biện pháp phòng chống đói, rét

- Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn kim tra, hướng dẫn người chăn nuôi chủ động dự trữ thức ăn tinh, thức ăn thô khô: rơm, rạ, ckhô và bảo quản các phụ phm nông nghiệp làm thức ăn cho trâu, bò; yêu cầu mỗi gia đình chăn nuôi trâu, bò chủ động dự trữ rơm, cỏ khô đảm bảo thức ăn cho trâu, bò trong vụ Đông Xuân 2015-2016.

- Liên tục cập nhật diễn biến thời tiết khí hậu ở địa phương, thông tin kịp thời và thường xuyên trên các phương tiện thông tin đại chúng đngười chăn nuôi biết, không chủ quan và bị động trong việc phòng, chống đói, rét cho gia súc.

- Những ngày giá rét, khi nhiệt độ ngoài trời dưới 12°C tuyên truyền, vận động nông dân không cho trâu bò làm việc, chăn thả tự do; đưa trâu, bò về chỗ nuôi nhốt có kiểm soát, củng cố chuồng trại chăn nuôi che chn giữ khô nn, kín, ấm chuồng và đảm bảo vệ sinh chuồng nuôi.

3. Kiểm tra thực hiện phòng chống đói, rét

Chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các đoàn thvà Ủy ban nhân dân huyện kim tra việc thực hiện các biện pháp phòng, chống đói, rét cho trâu, bò đến từng thôn bản và hộ gia đình.

4. Báo cáo

Đề nghị các địa phương có báo cáo về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kết quả phòng chống đói, rét; và các khó khăn đphối hợp giải quyết kịp thời./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Đài Tiến
g nói Việt Nam;
- Đài Truyền hình Việt Nam;
- Ủy b
an nhân dân các tnh, thành phkhu vực miền Núi phía Bắc, Bắc Trung Bộ và Tây Ngun (để phối hợp);
- Sở NN&PTNT các tnh, thành phkhu vực miền Núi phía Bắc, Bắc Trung Bộ và Tây Nguyên;
- Cục Thú y;
- Lưu: VT, CN
.

BỘ TRƯỞNG
Cao Đức Phát

 

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản