182799

Chỉ thị 06/CT-UBND về tăng cường quản lý, chống thất thu thuế trong lĩnh vực kinh doanh vận tải do Tỉnh Phú Yên ban hành

182799
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Chỉ thị 06/CT-UBND về tăng cường quản lý, chống thất thu thuế trong lĩnh vực kinh doanh vận tải do Tỉnh Phú Yên ban hành

Số hiệu: 06/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Phú Yên Người ký: Nguyễn Ngọc Ẩn
Ngày ban hành: 18/03/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 06/CT-UBND
Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Phú Yên
Người ký: Nguyễn Ngọc Ẩn
Ngày ban hành: 18/03/2013
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 06/CT-UBND

Phú Yên, ngày 18 tháng 3 năm 2013

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ, CHỐNG THẤT THU THUẾ TRONG LĨNH VỰC KINH DOANH VẬN TẢI

Trong thời gian qua về lĩnh vực kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh ngày càng phát triển không ngừng tăng lên cả về số lượng lẫn chất lượng, nhất là vận tải khu vực tư nhân đã đáp ứng ngày càng cao nhu cầu vận tải trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, tình trạng thất thu thuế trong lĩnh vực này tương đối phổ biến, đặc biệt trong lĩnh vực kinh doanh vận tải hàng hóa, nguyên nhân chủ yếu:

- Ngành Thuế chưa quản lý được hết các hoạt động kinh doanh vận tải trên địa bàn, nhất là số hộ, số đầu xe kinh doanh vận tải.

- Ý thức tự giác của các tổ chức, cá nhân kinh doanh vận tải trong việc thực hiện chính sách thuế chưa nghiêm túc còn lợi dụng các sơ hở trong công tác quản lý để trốn thuế; sự phối hợp giữa Cục Thuế và các ngành chức năng chưa đồng bộ, chặt chẽ.

Để đảm bảo sự công bằng xã hội, bình đẳng giữa các thành phần kinh tế tham gia sản xuất kinh doanh trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế, tích cực khai thác nguồn thu, chống thất thu cho ngân sách Nhà nước; UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể và UBND các huyện, thị xã, thành phố các công việc sau:

1. Cục Thuế tỉnh:

- Phối hợp với Trung tâm Đăng kiểm phương tiện giao thông vận tải 78.01S; Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh để nắm số lượng xe vận tải của tổ chức, hộ kinh doanh đang lưu hành. Kiểm tra, rà soát lại toàn bộ các tổ chức, cá nhân có kinh doanh trong lĩnh vực vận tải đường bộ để đưa vào quản lý thu thuế, kiên quyết không để sót đối tượng nộp thuế, quản lý chặt chẽ doanh thu tính thuế, số thuế phát sinh phải nộp ngân sách. Các hộ kinh doanh vận tải thuộc phường, xã nào thì kê khai lập bộ (thuế môn bài, thuế GTGT, thuế TNCN) ở đội thuế phường, xã đó. Tuyệt đối không được bỏ sót đối tượng nộp thuế.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật thuế để các tổ chức, cá nhân kinh doanh vận tải đường bộ hiểu rõ trách nhiệm và nghĩa vụ của mình trong việc thực hiện.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế nhằm phát hiện, ngăn ngừa và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật thuế. Thực hiện các biện pháp hữu hiệu nhằm chống thất thu cho ngân sách nhà nước và đảm bảo công bằng, bình đẳng giữa các thành phần kinh tế trong việc thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước.

- Chủ động sắp xếp, bố trí công chức có năng lực, trách nhiệm phụ trách các địa bàn trọng điểm để tăng cường quản lý đối tượng nộp thuế và phát hiện, xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm pháp luật về thuế. Thực hiện chính sách khuyến khích khen thưởng động viên kịp thời đối với các cán bộ, công chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

2. Các sở, ban, ngành trong tỉnh:

- Sở Giao thông vận tải có trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị trực thuộc quản lý thường xuyên phối hợp, cung cấp cho cơ quan Thuế những danh sách đầy đủ các phương tiện vận tải (phân theo địa bàn) và các thông tin cần thiết khác để ngành thuế quản lý thu đúng, thu đủ thuế.

- Công an tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo Phòng Cảnh sát giao thông định kỳ 6 tháng/lần cung cấp cho Cục Thuế những danh sách các phương tiện vận tải đăng ký mới hoặc chuyển vùng để Cục Thuế đối chiếu rà soát đối tượng quản lý thu thuế; chỉ đạo Công an các huyện, thị xã và thành phố phối hợp với Chi cục Thuế cùng cấp tăng cường kiểm tra, xử lý các phương tiện vận tải thực tế có kinh doanh nhưng không có đăng ký kinh doanh, Giấy phép kinh doanh vận tải theo quy định.

- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương (Chi cục Quản lý thị trường) và Thanh tra tỉnh phối hợp chặt chẽ với Cục Thuế trong việc cung cấp thông tin và kiểm tra tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh vận tải đường bộ trên địa bàn để phát hiện, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật thuế.

- Liên minh Hợp tác xã tỉnh:

+ Tăng cường vận động, tuyên truyền ý thức chấp hành nghĩa vụ thuế trong xã viên; nghiên cứu đề xuất tạo điều kiện thuận lợi về đất đai, tín dụng, thuế, đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực để các hợp tác xã được củng cố và phát triển, thu hút các cá nhân kinh doanh vào hợp tác xã góp phần vào việc quản lý nhà nước trong lĩnh vực này được đảm bảo;

+ Phổ biến cho các hợp tác xã vận tải khi tiếp nhận xã viên phải làm đầy đủ thủ tục về đăng ký bổ sung vốn, phương tiện với cơ quan đăng ký kinh doanh; nếu tiếp nhận phương tiện đã hoặc đang hoạt động thì phải có xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế đến thời điểm gia nhập. Khi xã viên rút vốn bằng phương tiện vận tải thì phải cung cấp danh sách cho cơ quan thuế biết để theo dõi, quản lý.

3. UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm chỉ đạo Chi cục Thuế, các phòng ban liên quan và UBND các xã, phường, thị trấn tăng cường công tác quản lý thu thuế đối với hoạt động kinh động vận tải đường bộ trên địa bàn; tiến hành ra soát lại các hộ kinh doanh vận tải trên từng địa bàn để lập bộ thuế, kiên quyết không được để sót số hộ kinh doanh vận tải, đảm bảo quản lý thu thuế tại địa bàn cư trú của hộ kinh doanh.

4. Các cơ quan thông tin đại chúng:

Đài Truyền hình, Đài Phát thanh từ tỉnh đến huyện; Báo Phú Yên có trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến nội dung Chỉ thị này trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm để các tổ chức, cá nhân kinh doanh và mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh nâng cao nhận thức, ý thức trong việc chấp hành tốt việc đăng ký, kê khai và thực hiện nghĩa vụ nộp thuế.

Yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể và UBND các huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc thực hiện./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Ẩn

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản