10308

Chỉ thị 04/2003/CT-BCN về tăng cường công tác quản lý xây dựng do Bộ Công nghiệp ban hành

10308
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Chỉ thị 04/2003/CT-BCN về tăng cường công tác quản lý xây dựng do Bộ Công nghiệp ban hành

Số hiệu: 04/2003/CT-BCN Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Bộ Công nghiệp Người ký: Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành: 14/02/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 04/2003/CT-BCN
Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Bộ Công nghiệp
Người ký: Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành: 14/02/2003
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG NGHIỆP
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 04/2003/CT-BCN

Hà Nội, ngày 14 tháng 02 năm 2003 

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ XÂY DỰNG

Những năm qua, công tác quản lý đầu tư xây dựng trong Bộ Công nghiệp đã có nhiều tiến bộ, nhiều công trình xây dựng đã được đưa vào sử dụng có hiệu quả cao, góp phần tăng trưởng kinh tế và nâng cao đời sống xã hội, phục vụ thiết thực cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Tuy nhiên, qua kết quả thanh tra, kiểm tra việc đầu tư xây dựng theo Quyết định số 273/QĐ-TTg ngày 12/4/2002 của Thủ tướng Chính phủ cho thấy công tác quản lý đầu tư xây dựng trong cả nước (nói chung) và trong Bộ Công nghiệp (nói riêng) còn nhiều yếu kém như: vi phạm các quy định của Nhà nước về đầu tư xây dựng từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư đến kết thúc xây dựng, đưa dự án vào khai thác sử dụng; công tác kiểm tra, giám sát chất lượng của chủ đầu tư, của cơ quan quản lý cấp trên đối với các dự án, công trình còn nhiều sơ hở; tình trạng thất thoát, lãng phí và tiêu cực chưa được khắc phục; có công trình chưa phát huy được hiệu quả.

Để khắc phục những tồn tại trong quản lý đầu tư xây dựng, Bộ Công nghiệp yêu cầu các đơn vị thuộc Bộ thực hiện nghiêm túc các nội dung sau đây:

1. Chấp hành đầy đủ, nghiêm túc các quy định của Nhà nước về đầu tư xây dựng từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư đến kết thúc xây dựng, đưa dự án vào khai thác sử dụng.

2. Các Tổng Công ty 90, 91 tiếp tục thực hiện Quyết định 273/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, tổ chức tự thanh tra, kiểm tra, rà sóat lại những công trình, dự án đã và đang thực hiện để phát hiện, xử lý kịp thời những sai phạm; đồng thời có biện pháp nâng cao hiệu quả đầu tư xây dựng tại đơn vị mình, đề xuất cấp trên có giải pháp tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh đầu tư xây dựng nhằm đảm bảo tốc độ tăng trưởng công nghiệp giai đoạn 2001-2005 và các năm sau.

3. Đối với các dự án, công trình đã hoàn thành, phải khẩn trương nghiệm thu, thanh quyết toán theo đúng quy định của Nhà nước và đưa vào sử dụng đạt mục tiêu, hiệu quả đã được phê duyệt.

4. Định kỳ hàng quý, 6 tháng, năm các đơn vị phải báo cáo về Bộ kết quả tự thanh tra, kiểm tra, tình hình công tác quản lý và thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản của đơn vị mình. Vụ Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm tăng cường biện pháp quản lý đầu tư xây dựng của các đơn vị trong Bộ Công nghiệp, đồng thời kiểm tra đôn đốc các đơn vị thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này. Thanh tra Bộ có trách nhiệm phối hợp các Vụ chức năng và các Tổng Công ty tổ chức thanh tra, kiểm tra việc đầu tư xây dựng cơ bản một số dự án, công trình của các đơn vị trong Bộ./.

 


Nơi nhận:
- Các TCTy 90, 91 thuộc Bộ CN,
- Các cơ quan DN trực thuộc Bộ CN,
- VP Chính phủ (để b/c),
- Thanh tra Nhà nước (để b/c),
- Đ.U khối CN Hà Nội&TPHCM,
- CĐ Ngành CN Việt Nam,
- Lưu VP, TTr.

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP 
Hoàng Trung Hải

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản