9220

Chỉ thị 03/CT-TLĐ về tiếp tục thực hiện chính sách dân số và kế hoạch hoá gia đình trong CNVC, LĐ do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành

9220
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Chỉ thị 03/CT-TLĐ về tiếp tục thực hiện chính sách dân số và kế hoạch hoá gia đình trong CNVC, LĐ do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành

Số hiệu: 03/CT-TLĐ Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam Người ký: Cù Thị Hậu
Ngày ban hành: 14/04/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 03/CT-TLĐ
Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam
Người ký: Cù Thị Hậu
Ngày ban hành: 14/04/2005
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 03/CT-TLĐ

Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2005 

 

CHỈ THỊ

VỀ TIẾP TỤC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH DÂN SỐ VÀ KẾ HOẠCH HOÁ GIA ĐÌNH TRONG CNVC, LĐ

Thực hiện Nghị quyết số 47-NQ/TW ngày 22 tháng 3 năm 2005 của Bộ chính trị về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách DS-KHHGĐ; để triển khai hướng dẫn số 13 HDLT/BGK-BCSĐ DSGDTE ngày 4 tháng 4 năm 2005 của Ban khoa giáo Trung ương và Ban cán sự Đảng Ủy ban DSGDTE về thực hiện Nghị quyết 47-NQ/TW trong hệ thống công đoàn các cấp và CNVC, LĐ. Đoàn chủ tịch TLĐLĐ VN chỉ thị:

1. Tổ chức phổ biến và quán triệt Nghị quyết 47 của Bộ chính trị tới cán bộ chủ chốt công đoàn các cấp trong CNVC, LĐ; nhằm làm chuyển biến sâu sắc về nhận thức, tâm lý, trách nhiệm, quyền lợi và nghĩa vụ của CNVC, LĐ đối với công tác thông tin giáo dục, truyền thông, chất lượng công tác giáo dục vận động để thực hiện các biện pháp KHHGĐ, thực hiện mỗi gia đình chỉ có 1 hoặc 2 con, không sinh con thứ 3.

2. Kiểm điểm đánh giá thực hiện chính sách DS-KHHGĐ theo tinh thần Nghị quyết 4-NQ/TW (khoá VII) về chính sách DS-KHHGĐ; việc thực hiện Pháp lệnh Dân số, Nghị định 104/CP trong các cấp công đoàn; có kế hoạch và biện pháp khắc phục những yếu kém, tồn tại trong công tác chỉ đạo thực hiện. Việc thực hiện chính sách DS-KHHGĐ là một tiêu chuẩn quan trọng để đánh giá kết quả hoàn thành nhiệm vụ, xem xét đề bạt, quy hoạch cán bộ công đoàn và đề cử vào các chức vụ lãnh đạo của cơ quan Đảng, cơ quan Nhà nước.

3. Củng cố, kiện toàn và tăng cường hoạt động của Ban chỉ đạo DS-SKSS-KHHGĐ của các cấp công đoàn; tăng cường mạng lưới tuyên truyền viên về DS-KHHGĐ ở các cấp công đoàn.

4. Xây dựng kế hoạch hoặc chương trình hành động của mỗi cấp công đoàn theo nội dung của Nghị quyết 47-NQ/TW phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cấp mình, nhằm thực hiện hiệu quả chính sách DS-KHHGĐ. Đưa nội dung về công tác DS-KHHGĐ vào Nghị quyết chương trình công tác hàng năm, nhiệm kỳ của mỗi cấp công đoàn coi đó là nội dung công tác thường xuyên quan trọng của công đoàn.

5. Tổ chức xét khen thưởng cho những cá nhân, tập thể có thành tích trong việc thực hiện chính sách DS-KHHGĐ. Đưa kết quả thực hiện chương trình DS-KHHGĐ là một chỉ tiêu xét thi đua, khen thưởng chung, đồng thời là chỉ tiêu xét công nhận công đoàn cơ sở vững mạnh của mỗi cấp công đoàn phối hợp với chính quyền các cấp đưa các chỉ tiêu về DS-KHHGĐ vào nội quy, quy chế, thoả ước lao động tập thể, ở các đơn vị sản xuất kinh doanh, hành chính sự nghiệp.

Căn cứ vào chỉ thị này, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn yêu cầu các LĐLĐ tỉnh, TP, các công đoàn ngành Trung ương, các công đoàn Tổng công ty trực thuộc TLĐ triển khai kịp thời trong CVC, LĐ nhằm đưa Nghị quyết 47 của Bộ Chính trị vào cuộc sống; tiến hành sơ, tổng kết hàng năm gửi báo cáo về TLĐ.

 

 

T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH TLĐ LĐVN
CHỦ TỊCH
Cù Thị Hậu

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản