433502

Chỉ thị 02/CT-BYT về công tác quốc phòng, an ninh trong ngành y tế năm 2020 do Bộ Y tế ban hành

433502
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Chỉ thị 02/CT-BYT về công tác quốc phòng, an ninh trong ngành y tế năm 2020 do Bộ Y tế ban hành

Số hiệu: 02/CT-BYT Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Nguyễn Trường Sơn
Ngày ban hành: 15/01/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 02/CT-BYT
Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Bộ Y tế
Người ký: Nguyễn Trường Sơn
Ngày ban hành: 15/01/2020
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/CT-BYT

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2020

 

CHỈ THỊ

VỀ CÔNG TÁC QUỐC PHÒNG, AN NINH TRONG NGÀNH Y TẾ NĂM 2020

Năm 2019, toàn ngành y tế đã nỗ lực hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu được Quốc hội, Chính phủ giao; đã phối hợp với Bộ Quốc phòng, các Bộ, ngành, địa phương triển khai đồng bộ, hiệu quả công tác quốc phòng, an ninh, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thuộc nhiệm vụ của ngành y tế.

Năm 2020, tình hình thế giới và khu vực tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường trên cả lĩnh lực kinh tế, an ninh, quốc phòng, đối ngoại, ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến tình hình chính trị, an ninh của đất nước. Năm 2020 là năm có nhiều sự kiện trọng đại của đất nước: kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/2/1930 - 03/2/2020); Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, năm Việt Nam đảm nhiệm trọng trách quốc tế Chủ tịch ASEAN và Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021.

Về lĩnh vực quốc phòng, an ninh chúng ta tiếp tục triển khai thực hiện Luật Quốc phòng (2018), bước đầu triển khai Luật Dân quân Tự vệ (sửa đổi, 2019), Luật về lực lượng Dự bị động viên (2019)...và các văn bản hướng dẫn thi hành. Bên cạnh nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân, Ngành y tế phải sẵn sàng ứng phó với các nguy cơ dịch bệnh, thiên tai thảm họa, biến đổi khí hậu diễn biến ngày càng phức tạp, khó lường...ảnh hưởng không nhỏ đến nhiệm vụ chuyên môn và công tác quốc phòng, an ninh của ngành Y tế.

Để toàn Ngành y tế thực hiện tốt công tác quốc phòng, an ninh năm 2020, Bộ trưởng Bộ Y tế chỉ thị cho Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Thủ trưởng các Vụ, Cục, Tổng cục, các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự Bộ Y tế; Giám đốc Sở Y tế (Trưởng Ban quân dân y) các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trong phạm vi quyền hạn được giao, triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

1. Các cấp ủy Đảng, Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị cần quán triệt và nâng cao nhận thức quan điểm chỉ đạo của Đảng về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới: củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh quốc gia, ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của Đảng, Nhà nước, của cả hệ thống chính trị và toàn dân, trong đó Quân đội nhân dân và Công an nhân dân là nòng cốt.

2. Chủ động phối hợp với cơ quan quân sự, cơ quan công an tại địa phương:

2.1. Kiện toàn Ban chỉ huy quân sự, Ban chỉ đạo phòng chống khủng bố, lực lượng tự vệ; xây dựng Kế hoạch và kiện toàn các phương án bảo vệ cơ quan, đơn vị, kế hoạch bảo đảm y tế năm đầu chiến tranh (Kế hoạch “B”) của tỉnh, thành phố.

2.2. Tổ chức quán triệt đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực quốc phòng, an ninh; đề xuất với Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho các đối tượng theo quy định.

2.3. Rà soát, tạo nguồn, sắp xếp lực lượng quân nhân dự bị vào đơn vị y tế dự bị động viên theo Quyết định số 137/2005/QĐ-TTg ngày 09/6/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao chỉ tiêu kế hoạch nhà nước về xây dựng và huy động lực lượng dự bị động viên; đề nghị bổ nhiệm, miễn nhiệm, phong thăng quân hàm và các chế độ chính sách đối với quân nhân dự bị.

2.4. Triển khai thực hiện Nghị định số 129/2014/NĐ-CP ngày 31/12/2014 về giao chỉ tiêu huy động ngành Y tế khi có chiến tranh và tình trạng khẩn cấp trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

2.5. Xây dựng các phương án bảo vệ, di dời các cơ sở y tế trong các tình huống thiên tai, thảm họa và chiến tranh, theo phương châm “4 tại chỗ” và phù hợp với thực tiễn của địa phương, đơn vị.

2.6. Tổ chức tốt việc khám tuyển nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an và tuyển sinh vào các trường quân sự, công an.

2.7. Nghiên cứu, tham mưu với lãnh đạo UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức triển khai Nghị định số 118/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 của Chính phủ quy định về công tác kết hợp quân dân y và Thông tư số 34/2019/TT-BYT ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Bộ Y tế quy định về tổ chức cơ sở khám bệnh, chữa bệnh quân dân y và tổ chức chỉ đạo hoạt động kết hợp quân dân y.

Các địa phương ven biển cần tăng cường các biện pháp để đạt được chỉ tiêu được giao tại Quyết định số 317/QĐ-TTg ngày 07/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ; duy trì, bảo quản, sử dụng có hiệu quả “ngân hàng máu sống”, nguồn điện, máy sản xuất ôxy đã được trang bị cho các huyện đảo.

3. Ban chỉ huy quân sự Bộ Y tế cần phối hợp chặt chẽ với Bộ Quốc phòng, các địa phương có liên quan khẩn trương triển khai thực hiện Quyết định số 1998/QĐ-TTg ngày 12/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ, bảo đảm an toàn, hiệu quả và đúng thời hạn theo quy định.

4. Thực hiện nghiêm chế độ báo cáo thường xuyên, báo cáo đột xuất; chế độ ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các đơn vị trực thuộc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác quốc phòng, an ninh và công tác kết hợp quân dân y.

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Thủ trưởng các Vụ, Cục, Tổng cục dân số, các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế và Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm khẩn trương triển khai thực hiện và báo cáo về Bộ Y tế (qua Vụ Kế hoạch - Tài chính) theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam (để cáo cáo);
- Bộ Quốc phòn
g (để p/hợp chỉ đạo);
- Bộ Công an (đ
p/hợp chỉ đạo);
- BTL các Quân khu 1,2,3,4,5,7,9 (để p/hợp chỉ đạo);
- Các đ/c Thứ trưởng Bộ Y tế;

- Bộ Tổng Tham mưu - Bộ Quốc phòng;
- Tổng cục Chính trị - Bộ Quốc phòng;
- Tổng cục Hậu cần - Bộ Quốc phòng;
- Cục An ninh nội địa - Bộ Công an;
- Sở Y tế 63 tỉnh/
TP;
- Các đ
ơn vị trực thuộc Bộ Y tế;
- Cục Dân quân tự vệ - BTTM;
- Cục Quân y/TCHC - Bộ QP;
- Lưu: VT, KHTC.

KT. BTRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trường Sơn

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản