124930

Chỉ thị 02/2011/CT-UBND về thực hiện nhiệm vụ Quốc phòng năm 2011 do Ủy ban nhân dân quận 10 ban hành

124930
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Chỉ thị 02/2011/CT-UBND về thực hiện nhiệm vụ Quốc phòng năm 2011 do Ủy ban nhân dân quận 10 ban hành

Số hiệu: 02/2011/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Văn Lưu
Ngày ban hành: 12/01/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 01/06/2011 Số công báo: 38-38
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 02/2011/CT-UBND
Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh
Người ký: Nguyễn Văn Lưu
Ngày ban hành: 12/01/2011
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 01/06/2011
Số công báo: 38-38
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN 10
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 02/2011/CT-UBND

Quận 10, ngày 12 tháng 01 năm 2011

 

CHỈ THỊ

VỀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ QUỐC PHÒNG NĂM 2011

Căn cứ Chỉ thị số 25/2010/CT-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2010 của Ủy ban nhân dân thành phố về tổ chức thực hiện nhiệm vụ Quân sự - Quốc phòng năm 2011.
Thực hiện Thông tri số 01-TT/QU ngày 11 tháng 01 năm 2011 của Ban Thường vụ Quận ủy quận 10, về việc lãnh đạo thưc hiện nhiệm vụ Quân sự - Quốc phòng năm 2011. Ủy ban nhân dân quận 10 chỉ thị cho các cơ quan, đơn vị trực thuộc quận và Ủy ban nhân dân 15 phường tập trung thực hiện những nội dung sau:

1. Giao Chỉ huy trưởng Ban CHQS Quận 10:

1.1. Tham mưu cho Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận 10 lãnh đạo, chỉ đạo các ngành, các cấp thực hiện tốt Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ X, về lãnh đạo công tác Quân sự - Quốc phòng trong tình hình mới. Triển khai thực hiện Luật Dân quân tự vệ theo hướng dẫn của Bộ, Ngành Trung ương.

1.2. Chủ động phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an, phòng Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy quận 1 tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 25/2007/CT-TTg ngày 15 tháng 11 năm 2007 của Thủ tướng chính phủ và Chỉ thị số 98/2008/CT-UBND-M ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố về công tác phòng, chống khủng bố trong tình hình mới và triển khai thực hiện Nghị định số 77/2010/NĐ-CP ngày 12 tháng 7 năm 2010 của Chính phủ về phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng; triển khai lực lượng bảo vệ an toàn trong thời gian tổ chức các sự kiện chính trị quan trọng, các ngày lễ, tết, các hội nghị quốc tế được tổ chức tại quận 10. Tiếp tục thực hiện Nghị định số 47/CP ngày 12 tháng 8 năm 1996 của Chính phủ về quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

1.3. Thực hiện tốt việc quản lý đất quốc phòng theo pháp luật của Nhà nước và Quy chế của Bộ Quốc phòng. Tham gia góp ý kiến cho những dự án quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội gắn với nhiệm vụ quốc phòng.

1.4. Tham mưu cho Ủy ban nhân dân quận chỉ đạo thực hiện tốt quy trình tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ hoàn thành chỉ tiêu ở 2 cấp không để sai sót do sức khỏe, đúng quy định của pháp luật.

1.5. Đề xuất Ủy ban nhân dân quận bảo đảm kinh phí phù hợp cho hoạt động lực lượng vũ trang quận; mua sắm bổ sung các loại trang bị, phương tiện kỹ thuật mới, hiện đại, đáp ứng yêu cầu phục vụ cho nhiệm vụ Quân sự - Quốc phòng, nâng cao khả năng phòng thủ và sẵn sàng chiến đấu, phòng, chống khủng bố và xử lý tình huống phòng, chống khắc phục thảm họa, hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn.

1.6. Thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước, quy định của Bộ Quốc phòng, Quân khu, thành phố về ổn định tổ chức biên chế, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện. Tiếp tục thực hiện huấn luyện, nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, hiệu quả hoạt động của lực lượng vũ trang quận.

- Phối hợp với các cơ quan chức năng tham mưu cho Quận ủy - UBND quận tham gia các lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh do Quân khu, thành phố triệu tập đúng, đủ thành phần quy định. Tổ chức các lớp cán bộ ở cơ sở (đối tượng 4, 5), chức sắc, nhà tu hành, chức việc các tôn giáo và các đối tượng khác; đồng thời cử cán bộ tham gia các lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh đúng, đủ thành phần theo kế hoạch chiêu sinh của Bộ Tư lệnh Quân khu 7 và Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, hoàn thành 100% theo chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

- Tiếp tục nâng cao hiệu quả các đề án đã được phê duyệt về tổ chức hoạt động của lực lượng Quân báo trinh sát; tham gia các lớp đào tạo Sĩ quan dự bị bảo đảm chỉ tiêu do Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố giao.

- Duy trì lực lượng dân quân phối hợp cùng cảnh sát giao thông bảo đảm trật tự, điều tiết giao thông vào những giờ cao điểm tại những khu vực thường xuyên xảy ra ùn tắc giao thông theo đúng chức năng, nhiệm vụ được quy định.

- Tổ chức có hiệu quả hội thi, hội thao quốc phòng trong lực lượng vũ trang quận và tham gia hội thi do cấp trên tổ chức đạt thành tích cao, thường xuyên luyện tập và diễn tập nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu. Tham mưu cho Quận ủy - UBND quận tổ chức diễn tập điểm kiểm tra phương án A2, kết hợp diễn tập phòng thủ năm 2011 theo kế hoạch của thành phố. Xây dựng cơ quan quân sự quận - phường vững mạnh toàn diện theo Chỉ thị số 917/1999/CT-QP ngày 22 tháng 6 năm 1999 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng gắn với thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 333/CT-BTL ngày 24 tháng 3 năm 2010 của Bộ Tư lệnh Quân khu 7 về tăng cường công tác quản lý, duy trì kỷ luật và an toàn trong lực lượng vũ trang Quân khu; trong đó tập trung đầu tư cho các đơn vị làm điểm vững mạnh toàn diện đi vào chiều sâu, vững chắc nhân rộng trong toàn lực lượng vũ trang quận; thường xuyên củng cố doanh trại chính quy, cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp. Hoàn chỉnh, triển khai thực hiện đề án xây dựng Ban Chỉ huy Quân sự phường vững mạnh toàn diện.

2. Giao trách nhiệm cho các đơn vị:

Công an quận chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ huy Quân sự quận và các lực lượng chức năng thường xuyên luyện tập, diễn tập kiển tra phương án sẵn sàng chiến đấu. Phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, khắc phục hậu quả thiên tai, góp phần bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quận.

3. Giao các ban, ngành chức năng quận: Khi xây dựng quy hoạch phát triển kinh tế xã hội của quận phải phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự quận để gắn nhiệm vụ quy hoạch quốc phòng - an ninh; đồng thời từng bước điều chỉnh gắn với quá trình xây dựng kế hoạch bảo đảm nhu cầu quốc phòng năm đầu chiến tranh (kế hoạch B) phù hợp với tình hình thực tế cụ thể như sau:

3.1. Phòng Giáo dục và Đào tạo tiếp tục triển khai thực hiện giáo dục quốc phòng - an ninh trong các trường trung học phổ thông. Phòng Lao động - thương binh và xã hội chủ trì phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự quận giải quyết tốt các tồn đọng chính sách sau chiến tranh và sẵn sàng thực hiện những chính sách cho quân nhân tham gia sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 theo đúng quy định của Đảng, Nhà nước.

3.2. Phòng Văn hóa - Thông tin phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ huy Quân sự quận thực hiện tốt việc thông tin, tuyên truyền, phản ánh các hoạt động quốc phòng - quân sự địa phương trên các phương tiện thông tin để tăng cường ý thức quốc phòng trong các tầng lớp xã hội và toàn dân, tiếp tục phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự quận và các cơ quan chức năng nâng cấp hệ thống phương tiện thông tin liên lạc bảo đảm cho nhiệm vụ quốc phòng và sẵn sàng phục vụ lãnh đạo chỉ huy xử lý mọi tình huống có thể xảy ra. Tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm những ngày lễ liên quan đến quân đội.

3.3. Phòng Tài chính - Kế hoạch chủ trì, phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự quận, Phòng Tài nguyên và môi trường tiếp tục khảo sát, lập dự án quy hoạch và xây dựng các công trình quốc phòng phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế xã hội gắn với nhiệm vụ quốc phòng - an ninh; hướng dẫn, triển khai xây dựng các hoạt động khu vực phòng thủ theo Nghị định số 152/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2007 của Chính phủ về khu vực phòng thủ; đẩy nhanh tiến độ hoàn thành thủ tục các dự án mua sắm trang bị và xây dựng cơ bản, ưu tiên xây dựng mới. Bảo đảm kinh phí cho các nhiệm vụ quân sự - quốc phòng thường xuyên hoạt động của lực lượng Quân báo trinh sát, lực lượng DQTV, DBĐV và các nhiệm vụ đột xuất khác trong năm 2011.

3.4. Phòng Tư pháp phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự quận tổ chức tuyên truyền, phổ biến luật DQTV, các văn bản liên quan đến công tác nghĩa vụ quân sự, dự bị động viên trong các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân.

4. Chủ tịch UBND 15 phường:

4.1. Tổ chức triển khai thực hiện những nội dung theo hướng dẫn của Ban chỉ huy Quân sự quận về công tác quốc phòng, quân sự địa phương năm 2011 theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân quận.

4.2. Chỉ đạo xây dựng huấn luyện, hoạt động của lực lượng vũ trang phường nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, tăng cường các hoạt động nhằm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn theo Nghị định 77 năm 2010; tổ chức diễn tập chiến đấu trị an theo Nghị định số 152/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2007 của Chính phủ.

4.3. Triển khai thực hiện quy trình tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ hoàn thành 100% chỉ tiêu của UBND quận giao năm 2011, không để sai sót về mọi mặt, bảo đảm chất lượng theo đúng quy định (mỗi phường có từ 1 - 2 đảng viên chính thức nhập ngũ hoặc có thời gian kết nạp trước 6 tháng trở lên so với ngày nhập ngũ).

4.4. Tiếp tục quan tâm chỉ đạo đầu tư thực hiện đề án xây dựng Ban chỉ huy Quân sự phường vững mạnh toàn diện.

4.5. Thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội theo quy định của Đảng, Nhà nước tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, chăm lo cho các đối tượng chính sách.

5. Ban Chỉ huy Quân sự quận: theo dõi tiến độ thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng của các cơ quan, đơn vị và 15 phường, thường xuyên báo cáo kết quả thực hiện của các đơn vị cho Thường trực Ủy ban nhân dân quận.

Ủy ban nhân dân quận yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và chủ tịch UBND 15 phường, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị này.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Lưu

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản