10014

Chỉ thị 02/2006/CT-BTS về công tác phòng, chống lụt, bão, tìm kiếm cứu nạn, đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động thuỷ sản năm 2006 do Bộ Thủy sản ban hành

10014
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Chỉ thị 02/2006/CT-BTS về công tác phòng, chống lụt, bão, tìm kiếm cứu nạn, đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động thuỷ sản năm 2006 do Bộ Thủy sản ban hành

Số hiệu: 02/2006/CT-BTS Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Bộ Thuỷ sản Người ký: Tạ Quang Ngọc
Ngày ban hành: 08/03/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 02/2006/CT-BTS
Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Bộ Thuỷ sản
Người ký: Tạ Quang Ngọc
Ngày ban hành: 08/03/2006
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ THUỶ SẢN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 02/2006/CT-BTS

Hà Nội, ngày 08 tháng 03 năm 2006 

 

CHỈ THỊ

VỀ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG LỤT, BÃO, TÌM KIẾM CỨU NẠN, ĐẢM BẢO AN TOÀN CHO NGƯỜI VÀ TÀU CÁ HOẠT ĐỘNG THUỶ SẢN NĂM 2006

Năm 2005, tình hình thiên tai, bão, lụt diễn ra hết sức phức tạp trên phạm vi cả nước. Nhưng được sự quan tâm của Chính phủ, Ban chỉ đạo phòng chống lụt, bão Trung ương, Uỷ ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn; sự phối hợp tốt giữa các bộ, ngành Trung ương và các địa phương, cùng với sự nỗ lực tích cực triển khai của Ban chỉ huy phòng, chống lụt, bão và phối hợp tìm kiếm cứu nạn các cấp của ngành thuỷ sản nên đã giảm đáng kể được thiệt hại về người và tài sản của nhân dân và Nhà nước.

Năm 2006, theo dự báo thời tiết vẫn tiếp tục diễn biến bất thường và khó lường hơn. Để thực hiện tốt công tác phòng, chống lụt, bão, tìm kiếm cứu nạn, đối phó kịp thời với mọi tình huống thiên tai, đảm bảo an toàn cho ngư dân và tàu cá giảm tối đa thiệt hại về sản xuất thuỷ sản cho nhân dân khi có thiên tai bão, lũ; Bộ trưởng Bộ Thuỷ sản Chỉ thị Giám đốc các Sở Thuỷ sản, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có quản lý nhà nước về thuỷ sản (sau đây gọi chung là Sở Thuỷ sản), Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ thực hiện tốt các việc sau đây :

1. Tiến hành tổng kết rút kinh nghiệm công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2005; xây dựng kế hoạch, phương án phòng, chống lụt, bão, tìm kiếm cứu nạn năm 2006 sát với thực tế của từng vùng, miền, địa phương, đơn vị và có kế hoạch kiểm tra, đôn đốc và chỉ đạo việc tổ chức thực hiện.

Bộ Thuỷ sản xác định năm 2006 là năm hoạt động với chủ đề “tổ chức lại sản xuất toàn ngành và cải cách hành chính” theo hướng đẩy mạnh xây dựng kinh tế tập thể và phát huy các cộng đồng nông, ngư dân theo hướng tinh gọn hiệu lực, hiệu quả, đơn giản tối đa các thủ tục hành chính đảm bảo nhanh nhạy phục vụ kịp thời cho yêu cầu sản xuất và nhu cầu của nhân dân.

2. Kiện toàn tổ chức Ban chỉ huy phòng, chống lụt, bão và phối hợp tìm kiếm cứu nạn các cấp. Đổi mới cơ chế hoạt động, nâng cao năng lực, trách nhiệm chỉ đạo và kiểm tra của Ban chỉ huy, đảm bảo thống nhất từ Trung ương đến các địa phương, đơn vị. Đối với các tỉnh ven biển và những địa phương trong khu vực thường xuyên xảy ra bão, lũ, Giám đốc Sở Thuỷ sản hoặc thủ trưởng cơ quan, đơn vị phải trực tiếp làm trưởng Ban chỉ huy phòng chống lụt, bão, tìm kiếm cứu nạn để điều hành và xử lý khi có tình huống thiên tai xảy ra.

3. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan Trung ương có liên quan đóng trên địa bàn và các Sở, ban ngành địa phương trong công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho ngư dân về công tác phòng chống thiên tai, đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động thuỷ sản và có trách nhiệm tham gia công tác tìm kiếm cứu nạn trên biển.

4. Tăng cường năng lực quản lý thông tin nghề cá, phối hợp chặt chẽ với hệ thống thông tin Duyên hải và các đơn vị Bộ đội Biên phòng ven biển. Đảm bảo thông tin liên lạc từ đất liền đến các tàu đánh cá trên biển, từ địa phương đến Trung ương luôn được thông suốt, chủ động xử lý các tình huống thiên tai và phối hợp tìm kiếm cứu nạn.

Phát huy hiệu quả của hệ thống thông tin bờ – biển của nhân dân trong quản lý tàu thuyền hoạt động thuỷ sản và thông tin báo bão cho ngư dân, coi đây là phương tiện thông tin nhanh và hiệu quả của cộng đồng ngư dân. Cần quan tâm khuyến khích và đề xuất cơ chế quản lý để tổ chức hệ thống thông tin này ngày càng lớn mạnh vừa phục vụ sản xuất trên biển, phòng tránh thiên tai vừa đảm bảo an ninh quốc phòng. Thực hiện nghiêm túc chế độ trực ban 24/24 giờ khi có tin bão, lũ và thông tin báo cáo kịp thời công tác phòng chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn.

5. Quán triệt thực hiện việc tổ chức lại sản xuất trên biển theo tổ nhóm, đoàn đội theo hướng hợp tác sản xuất, phù hợp với từng loại ngành nghề và từng vùng biển. Rà soát lại quy hoạch các vùng nuôi thuỷ sản có quan tâm đến việc phòng tránh bão lũ. Tổ chức Ban quản lý từng vùng nuôi, chuyển giao kỹ thuật nuôi các loài thuỷ sản đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Chỉ đạo tổ chức sản xuất theo mùa vụ phù hợp với từng khu vực, vùng, miền để hạn chế thiệt hại do thiên tai bão, lũ gây ra.

6. Tiếp tục triển khai thực Công điện số 141 TTg-CN ngày 01/02/2005 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 01/2005/CT-BTS ngày 07/2/2005 của Bộ Thuỷ sản về tăng cường công tác quản lý, đăng ký, đăng kiểm tàu cá. Tăng cường công tác quản lý đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động trên biển, trên sông, tại các nơi neo đậu tránh, trú bão. Kiên quyết không cho tàu cá ra biển sản xuất khi có bão, áp thấp nhiệt đới đang hoạt động trong khu vực. Có biện pháp bắt buộc tàu cá đi biển phải có đủ phao cứu sinh và trang thiết bị an toàn đảm bảo chất lượng theo quy định.

7. Các Vụ, Cục, Thanh tra, Văn phòng Bộ và các đơn vị trực thuộc Bộ theo chức năng nhiệm vụ được giao tăng cường công tác chỉ đạo, hướng dẫn các Sở thuỷ sản triển khai thực hiện các dự án, công trình phục vụ công tác phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn đúng tiến độ, cùng với địa phương nhanh chóng khắc phục hậu quả khi có thiên tai xảy ra, ổn định đời sống nhân dân, khôi phục và phát triển sản xuất.

8. Ban chỉ huy phòng, chống lụt, bão và phối hợp tìm kiếm cứu nạn của Bộ Thuỷ sản xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, chỉ đạo, đôn đốc các Sở Thuỷ sản và các đơn vị trực thuộc Bộ triển khai thực hiện các nội dung nêu trên, trước ngày 30/4/2006 phải hoàn thành mọi việc chuẩn bị cho công tác phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn của năm 2006.

9. Chỉ thị này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Thủ trưởng các Cục, Vụ, Thanh tra, Văn phòng Bộ, các đơn vị trực thuộc Bộ; Ban chỉ huy phòng, chống lụt, bão và phối hợp tìm kiếm cứu nạn của Bộ Thuỷ sản; Giám đốc các Sở Thuỷ sản, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có quản lý nhà nước về thuỷ sản căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao phối hợp với các cơ quan có liên quan triển khai, thực hiện nghiêm túc chỉ thị này.

 

 

BỘ TRƯỞNG
Tạ Quang Ngọc

 

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản