220782

Chỉ thị 01/CT-UBND năm 2014 đẩy mạnh phát triển du lịch tỉnh Đồng Nai

220782
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Chỉ thị 01/CT-UBND năm 2014 đẩy mạnh phát triển du lịch tỉnh Đồng Nai

Số hiệu: 01/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Nai Người ký: Nguyễn Thành Trí
Ngày ban hành: 07/01/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 01/CT-UBND
Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Nai
Người ký: Nguyễn Thành Trí
Ngày ban hành: 07/01/2014
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/CT-UBND

Đồng Nai, ngày 07 tháng 01 năm 2014

 

CHỈ THỊ

ĐẨY MẠNH PHÁT TRIỂN DU LỊCH TỈNH ĐỒNG NAI

Đồng Nai là tỉnh nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, là một trong những địa phương có nền công nghiệp phát triển đứng đầu cả nước. Bên cạnh lợi thế về công nghiệp, Đồng Nai cũng được thiên nhiên ưu đãi về cảnh quan, tài nguyên để phát triển du lịch (Khu dự trữ sinh quyển thế giới Đồng Nai, di tích quốc gia đặc biệt Vườn quốc gia Cát Tiên, Khu du lịch Bửu Long, danh thắng quốc gia núi Chứa Chan – chùa Gia Lào, nhiều di tích lịch sử được xếp hạng cấp quốc gia và cấp tỉnh…). Trong những năm qua, du lịch Đồng Nai từng bước phát triển góp phần tạo công ăn việc làm, xóa đói giảm nghèo và từng bước nâng cao thu nhập cho người lao động.

Tuy nhiên, du lịch Đồng Nai phát triển còn chậm, chưa tương xứng tiềm năng, lợi thế phát triển du lịch. Có tài nguyên phát triển du lịch nhưng thiếu sự đầu tư thỏa đáng nên chưa có nhiều khu, điểm du lịch có quy mô lớn, chất lượng cao để hấp dẫn du khách. Sản phẩm du lịch còn đơn điệu, chất lượng dịch vụ chưa cao, nguồn nhân lực du lịch còn thiếu và yếu. Sự phối hợp giữa các cấp, các ngành và địa phương trong quản lý và hỗ trợ phát triển du lịch còn thiếu chặt chẽ, đồng bộ...

Để phát huy những tiềm năng, lợi thế về tài nguyên du lịch, đưa hoạt động du lịch Đồng Nai trở thành một trong những ngành kinh tế quan trọng, phát triển bền vững gắn chặt với việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc có tác động tích cực vào kinh tế - xã hội của địa phương, góp phần thúc đẩy công nghiệp hóa – hiện đại hóa của tỉnh theo các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đề ra; Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

1. Giám đốc, Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa tập trung thực hiện một số nội dung sau:

a) Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và cộng đồng dân cư về vị trí, vai trò của du lịch trong sự phát triển kinh tế - xã hội mang lại sự thống nhất và tập trung hành động cho phát triển du lịch;

b) Tăng cường mời gọi các thành phần kinh tế tham gia đầu tư phát triển các khu, điểm du lịch trọng điểm của tỉnh, hệ thống khách sạn, nhà hàng, các điểm vui chơi giải trí có chất lượng dịch vụ tốt. Ưu tiên các nhà đầu tư có tiềm lực kinh tế, có kinh nghiệm và trình độ quản lý. Thường xuyên đôn đốc và hỗ trợ các chủ đầu tư đã được thỏa thuận địa điểm đẩy nhanh tiến độ dự án. Tập trung đầu tư phát triển hạ tầng giao thông nối các quốc lộ, tỉnh lộ đến các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh, bến tàu du lịch trên tuyến sông Đồng Nai;

c) Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực du lịch, trước mắt tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ du lịch ngắn hạn (nghiệp vụ buồng, lễ tân, thuyết minh viên, giám đốc khách sạn…) để nâng cao chất lượng phục vụ, đồng thời có kế hoạch phối hợp với các trường đào tạo về du lịch tổ chức các lớp học trung hạn hoặc dài hạn nhằm từng bước xây dựng nguồn nhân lực quản lý du lịch và lao động có nghiệp vụ, phẩm chất tốt, có kiến thức, chuyên môn và ngoại ngữ để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của du khách trong và ngoài nước;

d) Đẩy mạnh công tác tuyên truyền quảng bá, xúc tiến du lịch, cải tiến, đa dạng hóa các loại hình du lịch và từng bước nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch có sức hấp dẫn. Mở rộng liên kết, hợp tác với các địa phương trong và ngoài nước, tranh thủ sự hỗ trợ của các nước có quan hệ hợp tác với tỉnh góp phần đẩy nhanh sự phát triển du lịch nhằm nâng cao hình ảnh và thương hiệu du lịch Đồng Nai;

e) Tập trung phát triển thương hiệu du lịch Đồng Nai trên cơ sở phát triển thương hiệu du lịch vùng, địa phương, thương hiệu doanh nghiệp và thương hiệu sản phẩm du lịch; chú trọng phát triển những thương hiệu có vị thế cạnh tranh cao trong khu vực và cả nước;

g) Tăng cường sự phối hợp giữa các Sở, Ban, ngành và địa phương trong việc quản lý, hỗ trợ phát triển du lịch; giới thiệu, quảng bá tiềm năng du lịch, xây dựng và phát triển thương hiệu du lịch của Đồng Nai với du khách trong nước và quốc tế;

h) Tập trung chỉ đạo thực hiện và áp dụng các biện pháp cụ thể, đồng bộ, hiệu quả trong công tác quản lý môi trường, bảo đảm an ninh, an toàn cho khách du lịch tại các khu, điểm du lịch trên toàn tỉnh, xem đây vừa là nhiệm vụ cấp bách trước mắt, vừa là công việc thường xuyên, lâu dài nhằm xây dựng Đồng Nai trở thành điểm đến du lịch an toàn, thân thiện.

2. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

a) Phối hợp với các Sở, Ban, ngành và các địa phương tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh có biện pháp chỉ đạo cụ thể thúc đẩy các hoạt động du lịch phát triển. Triển khai xây dựng kế hoạch và thực hiện quy hoạch phát triển du lịch tỉnh Đồng Nai đến năm 2020, tầm nhìn 2030 để làm cơ sở kêu gọi đầu tư từ các thành phần kinh tế, tổ chức cá nhân trong nước, nước ngoài. Kiện toàn chức năng tư vấn đầu tư du lịch của Trung tâm Xúc tiến Du lịch tỉnh để hỗ trợ cho các doanh nghiệp, các nhà đầu tư thực hiện quy trình, thủ tục đầu tư nhanh chóng, hiệu quả;

b) Phối hợp với các cơ quan truyền thông của tỉnh, khu vực và Trung ương đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá du lịch Đồng Nai đến các địa phương trong và ngoài nước, đặc biệt chú trọng quảng bá tại các thị trường trọng điểm (thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Vũng Tàu…). Nghiên cứu, đề xuất khôi phục tổ chức một số lễ hội truyền thống tiêu biểu để thu hút khách du lịch;

c) Tăng cường xây dựng các chương trình hợp tác phát triển du lịch với các địa phương trong nước và nước ngoài để tạo ra những sản phẩm du lịch đặc thù, hấp dẫn đáp ứng nhu cầu của du khách;

d) Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các khu, điểm du lịch trong việc thực hiện cải tạo, nâng cấp hoặc xây dựng mới các nhà vệ sinh phục vụ khách du lịch đảm bảo theo quy định nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và vệ sinh. Kịp thời phối hợp tháo gỡ những vướng mắc của các đơn vị kinh doanh và của các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa theo thẩm quyền;

e) Chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn các khu, điểm du lịch trong việc chấp hành các quy định về bảo vệ môi trường, tổ chức các hoạt động nhằm làm sạch môi trường tại các khu, điểm du lịch;

g) Chủ trì, phối hợp các đơn vị, địa phương nghiên cứu, khảo sát để xây dựng Đề án thành lập Quỹ xúc tiến du lịch trình UBND tỉnh xem xét.

h) Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra để kịp thời chấn chỉnh các hành vi chưa đúng theo quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh du lịch, thực hiện chế tài có hiệu quả đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật.

3. Sở Công Thương

a) Tăng cường công tác quản lý quy hoạch và khai thác khoáng sản, thủy điện để phòng ngừa và giảm thiểu tác động xấu đến môi trường tại các điểm có tiềm năng phát triển du lịch, không để ảnh hưởng đến di tích, di sản văn hóa;

b) Tăng cường vận động, khuyến khích các cơ sở sản xuất tham gia sản xuất hàng lưu niệm mang tính đặc thù của địa phương; đồng thời phối hợp các đơn vị liên quan nghiên cứu, đề xuất các giải pháp hỗ trợ cho các cơ sở tham gia sản xuất hàng lưu niệm;

c) Chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan đẩy mạnh nghiên cứu thực hiện các dự án khôi phục và phát huy các nghề truyền thống (nghề đá, dệt thổ cẩm, nghề gốm…) gắn kết với du lịch;

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư

a) Tăng cường kiểm tra các dự án đầu tư du lịch trên địa bàn tỉnh đã được duyệt nhưng tiến độ triển khai chậm để tham mưu kịp thời giải quyết những vướng mắc của chủ đầu tư; kiên quyết xử lý các chủ đầu tư cố tình triển khai chậm hoặc không có năng lực triển khai dự án;

b) Phối hợp mời gọi các thành phần kinh tế tham gia đầu tư phát triển du lịch;

5. Sở Tài chính

Phối hợp các Sở, Ban, ngành nghiên cứu đề xuất cơ chế, chế độ ưu đãi để khuyến khích các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch đầu tư cải tạo, nâng cấp để mở rộng quy mô, nâng chất lượng dịch vụ nhằm tạo điều kiện thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước tham gia đầu tư phát triển du lịch.

6. Sở Giáo dục và Đào tạo

a) Chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành có liên quan tăng cường giáo dục truyền thống cách mạng cho sinh viên, học sinh tại các di tích lịch sử, văn hoá trên địa bàn tỉnh nhằm từng bước phát huy hiệu quả các giá trị của di tích;

b) Phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch rà soát số lượng sinh viên theo học ngành du lịch; xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể về phát triển, nâng số lượng, chất lượng đội ngũ nguồn nhân lực du lịch (hướng dẫn viên, quản lý khách sạn, nhà hàng, buồng, lễ tân…) đáp ứng nhu cầu các đơn vị kinh doanh du lịch;

7. Sở Giao thông - Vận tải

a) Tăng cường công tác quản lý phương tiện vận tải hành khách, bảo đảm nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải; chủ trì, phối hợp với các cấp, các ngành phát triển hệ thống hạ tầng giao thông trên địa bàn;

b) Nghiên cứu phát triển các dịch vụ phục vụ phương tiện và hành khách tại trạm dừng nghỉ Xuân Lộc trên Quốc lộ 1 và trạm dừng nghỉ Tân Phú trên Quốc lộ 20 đảm bảo các địa điểm này vừa đáp ứng được nhu cầu nghỉ ngơi của khách du lịch vừa là nơi giới thiệu, tiêu thụ các sản phẩm đặc trưng của địa phương;

c) Hỗ trợ tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, đơn vị xây dựng, nâng cấp các cảng sông, bến thủy nội địa đón và trả khách, đặc biệt là các bến phục vụ khách du lịch nhằm tạo điều kiện thúc đẩy phát triển tuyến du lịch đường sông; khuyến khích phát triển, nâng cao chất lượng phương tiện vận tải phục vụ vận chuyển khách du lịch trên các tuyến đường thủy nội địa trong tỉnh và liên tỉnh;

8. Sở Tài nguyên và Môi trường

a) Hỗ trợ và hướng dẫn tạo điều kiện thuận lợi cho các dự án đầu tư du lịch về giao đất, đền bù giải tỏa;

b) Hướng dẫn thực hiện và thường xuyên kiểm tra việc chấp hành các quy định về vệ sinh môi trường tại các khu, tuyến, điểm du lịch;

9. Sở Ngoại vụ

a) Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các đơn vị có liên quan thông qua các hoạt động ngoại giao mời gọi các tổ chức, cá nhân nước ngoài tham gia đầu tư, hỗ trợ phát triển du lịch;

b) Tuyên truyền giới thiệu hình ảnh quê hương, đất nước, con người Đồng Nai đến các nước;

10. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nghiên cứu, xây dựng và tổ chức Đề án phát triển du lịch cộng đồng kết hợp xóa đói giảm nghèo và chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn góp phần đa dạng hóa loại hình du lịch để đáp ứng nhu cầu đa dạng của du khách.

11. Sở Xây dựng

a) Hỗ trợ và hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi cho các chủ đầu tư dự án du lịch để các dự án hoàn thành đúng tiến độ;

b) Hướng dẫn thực hiện và thường xuyên kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định về xây dựng tại các dự án du lịch đang xây dựng.

12. Hiệp hội Du lịch Đồng Nai

a) Kiện toàn, củng cố và nâng cao vai trò của Hiệp hội Du lịch. Chú trọng phát triển hội viên và phát huy vai trò đầu mối trong việc điều phối các hoạt động kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, góp phần tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, văn minh trong phát triển du lịch;

b) Phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các đơn vị liên quan trong và ngoài tỉnh nghiên cứu xây dựng sản phẩm du lịch đặc thù của tỉnh nhằm đa dạng hóa và nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch; xây dựng và phát triển các chương trình du lịch, tuyến du lịch trong tỉnh, phát triển liên kết vùng; tạo điều kiện thuận lợi hỗ trợ cho các đơn vị du lịch hoạt động có hiệu quả;

c) Tổng hợp và phản ánh những khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp kinh doanh du lịch trong quá trình hoạt động kinh doanh đến Ban Chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh để xem xét, giải quyết tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh có hiệu quả.

13. UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa

a) Xây dựng Chương trình, Kế hoạch hoặc Đề án phát triển du lịch từng giai đoạn tại địa phương phù hợp với tiềm năng, thế mạnh về phát triển du lịch của mỗi địa phương;

b) Phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các Sở, Ban, ngành liên quan tăng cường các hoạt động xúc tiến, quảng bá và mời gọi đầu tư vào các khu vực có tiềm năng phát triển du lịch nhằm phát huy các lợi thế, tiềm năng du lịch góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương;

c) Quan tâm chỉ đạo trong việc bảo đảm môi trường, giữ gìn cảnh quan, văn minh du lịch; bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội tại các khu, điểm du lịch.

14. Tổ chức thực hiện

a) Giám đốc các Sở, Ban, ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hoà căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện Chỉ thị này; định kỳ hàng năm báo cáo tình hình triển khai thực hiện và các vấn đề phát sinh về UBND tỉnh (thông qua Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch);

b) Giao Giám đốc Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch là đầu mối tổng hợp kết quả thực hiện Chỉ thị này. Kịp thời phản ánh và phối hợp với các địa phương, các ngành liên quan đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo, xử lý những vướng mắc, khó khăn trong lĩnh vực đầu tư, khai thác và hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh. Tổ chức sơ kết thực hiện Chỉ thị trong năm 2015.

Chỉ thị này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- TT Tỉnh ủy; HĐND tỉnh; UBMTTQ VN tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, Ban, ngành;
- UBND các huyện, TX LK và TP BH;
- Hiệp hội Du lịch Đồng Nai;
- Chánh, các PVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, VX, KT, ĐT, CNN, TH.
dulich.chithidaymanhphattriendulich

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thành Trí

 

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản