5129

Chỉ thị 01/2005/CT-BBCVT về đẩy mạnh hoạt động phục vụ đàm phán gia nhập WTO và triển khai các cam kết hội nhập về bưu chính, chuyển phát, viễn thông và công nghệ thông tin do Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông ban hành

5129
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Chỉ thị 01/2005/CT-BBCVT về đẩy mạnh hoạt động phục vụ đàm phán gia nhập WTO và triển khai các cam kết hội nhập về bưu chính, chuyển phát, viễn thông và công nghệ thông tin do Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông ban hành

Số hiệu: 01/2005/CT-BBCVT Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Bộ Bưu chính, Viễn thông Người ký: Đỗ Trung Tá
Ngày ban hành: 06/01/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 16/01/2005 Số công báo: 15-16
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 01/2005/CT-BBCVT
Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Bộ Bưu chính, Viễn thông
Người ký: Đỗ Trung Tá
Ngày ban hành: 06/01/2005
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 16/01/2005
Số công báo: 15-16
Tình trạng: Đã biết

BỘ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 01/2005/CT-BBCVT

Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2005 

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG PHỤC VỤ ĐÀM PHÁN GIA NHẬP WTO VÀ TRIỂN KHAI CÁC CAM KẾT HỘI NHẬP VỀ BƯU CHÍNH, CHUYỂN PHÁT, VIỄN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Đàm phán về việc Việt Nam gia nhập Tổ chức thương mại thế giới WTO đã bước vào giai đoạn nước rút. Các đối tác đàm phán hiện vẫn đang đặt ra những yêu cầu rất cao về mở cửa thị trường bưu chính viễn thông và Công nghệ thông tin (BCVT và CNTT) cũng như yêu cầu về minh bạch hóa khung pháp lý. Việc triển khai các cam kết của Việt Nam với WTO cũng như việc triển khai các cam kết đã có hiệu lực trong Hiệp định Thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ có tác động sâu rộng đến hoạt động quản lý nhà nước, hoạt động th­ương mại hàng hóa và th­ương mại dịch vụ, hoạt động đầu tư và sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực BCVT và CNTT

Để củng cố và phát huy những kết quả hội nhập trước đây, nhanh chóng làm chủ công tác hội nhập trong lĩnh vực CNTT và chuyển phát, để đảm bảo lợi ích quốc gia và lợi ích của ngành BCVT và CNTT khi thực thi Hiệp định th­ương mại Việt Nam - Hoa Kỳ cũng như phục vụ việc đàm phán gia nhập WTO, Bộ trưởng Bộ bưu chính, Viễn thông chỉ thị cho các đơn vị trong toàn Ngành:

1. Tiếp tục quán triệt ở tất cả các cấp về những cam kết hội nhập kinh tế quốc tế, những cơ hội và thách thức mà những cam kết này đặt ra đối với lĩnh vực BCVT và CNTT.

2. Chủ động thực hiện các biện pháp nâng cao sức cạnh tranh nhằm tiếp tục phát triển tốt khi có cạnh tranh nước ngoài và tiến tới bước ra thị trường khu vực và thế giới.

3. Chủ động đề xuất những cơ chế, chính sách nhằm phát huy tối đa các lợi thế so sánh của Việt Nam, tận dụng tối đa những cơ hội và hạn chế tối đa những ảnh hưởng tiêu cực của việc mở cửa thị trường.

4. Nghiên cứu xây dựng các ph­ương án cụ thể để giải quyết, xử lý kịp thời mọi vấn đề kể cả tranh chấp th­ương mại có thể phát sinh.

5. Có kế hoạch phân công, đào tạo, bồi dưỡng một số cán bộ chuyên trách công tác hội nhập kinh tế quốc tế.

Đối với các đơn vị, cơ quan thuộc Bộ, Bộ trưởng Bộ bưu chính, Viễn thông chỉ thị:

1. Đẩy mạnh hoạt động của Ban Chỉ đạo Ngành về hội nhập kinh tế quốc tế.

2. Rà soát thường xuyên sự phù hợp của các văn bản đã ban hành, các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật dự kiến ban hành trong năm 2005 và các năm tiếp theo so với các cam kết quốc tế và chuẩn bị sẵn các ph­ương án điều chỉnh, bổ sung khi cần thiết.

3. Tập trung chỉ đạo các doanh nghiệp BCVT và CNTT đổi mới tổ chức sản xuất kinh doanh để nhanh chóng nâng cao sức cạnh tranh.

4. Vụ Viễn thông, Vụ bưu chính, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ Công nghiệp - Công nghệ thông tin chủ trì phối hợp với Vụ Pháp chế và Vụ Hợp tác quốc tế, khẩn tr­ương xây dựng các văn bản pháp quy như đã được Ban chỉ đạo Ngành về hội nhập kinh tế quốc tế giao.

Để tận dụng hết những cơ hội phát triển mà các cam kết về hội nhập đã và sẽ mở ra cũng như giảm thiểu những khó khăn thách thức, Bộ trưởng Bộ bưu chính, Viễn thông yêu cầu các đơn vị khẩn tr­ương và nghiêm túc, chủ động và sáng tạo, phối hợp chặt chẽ hoàn thành các nhiệm vụ được giao và báo cáo kết quả trong tháng 3 năm 2005./.

 

 

BỘ TRƯỞNG 
Đỗ Trung Tá

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản