214242

Báo cáo 9344/BC-BQP năm 2013 kết quả thực hiện Chương trình hành động phòng, chống mại dâm (2011- 2013) trong Quân đội do Bộ Quốc phòng ban hành

214242
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Báo cáo 9344/BC-BQP năm 2013 kết quả thực hiện Chương trình hành động phòng, chống mại dâm (2011- 2013) trong Quân đội do Bộ Quốc phòng ban hành

Số hiệu: 9344/BC-BQP Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Bộ Quốc phòng Người ký: Vũ Văn Hiển
Ngày ban hành: 20/11/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 9344/BC-BQP
Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Bộ Quốc phòng
Người ký: Vũ Văn Hiển
Ngày ban hành: 20/11/2013
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ QUỐC PHÒNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 9344/BC-BQP

Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2013

 

BÁO CÁO

KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG PHÒNG, CHỐNG MẠI DÂM (2011- 2013) TRONG QUÂN ĐỘI

Phần 1

KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

1. CÔNG TÁC THAM MƯU, CHỈ ĐẠO

Ban Chỉ đạo 138 Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị kiện toàn Ban Chỉ đạo 138 các cấp, triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả mục tiêu, kế hoạch và giải pháp của Chương trình hành động phòng, chống mại dâm; tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục ở đơn vị cơ sở để nâng cao ý thức chấp hành kỷ luật của Quân đội, pháp luật của Nhà nước.

Xây dựng các Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động phòng, chống mại dâm; phòng, chống ma tuý và phòng, chống HIV/AIDS giai đoạn 2011-2015. Nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan chuyên môn; phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng trong và ngoài Quân đội, các tổ chức quần chúng, chính quyền các địa phương để thực hiện Chương trình đạt hiệu quả.

Chỉ đạo các đơn vị đóng quân trên khu vực biên giới, trên bin, đảo tăng cường tuần tra, kiểm soát, chủ động xây dựng kế hoạch, phương án phối hợp phòng, chống mại dâm và lây nhiễm HIV/AIDS; phòng, chống tội phạm ma tuý và các tệ nạn xã hội.

2. CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN

Các cơ quan, đơn vị đã làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến và giáo dục pháp luật; thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 04/CT-BQP ngày 20/01/2011 của Bộ Quôc phòng vthực hiện “Ngày pháp luật trong Quân đội”, tchức rút kinh nghiệm trong quản lý, giáo dục bộ đội và 5 năm đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị.

Cục Tuyên huấn phối hợp soạn các chuyên đề giáo dục pháp luật, hướng dẫn toàn quân học tập; tham mưu, chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí trong Quân đội mở các chuyên mục giáo dục pháp luật về phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, tăng cường kỷ luật quân đội.

Các cơ quan, đơn vị đã chủ động xây dựng Kế hoạch và tổ chức thực hiện Chương trình hành động phòng, chống mại dâm, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của cơ quan, đơn vị mình; đồng thời phi hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng địa bàn an toàn, tạo sức mạnh tổng hp trong phòng, chống các tệ nạn xã hội, từng bước kim chế sự gia tăng vi phạm, tội phạm trên địa bàn các đơn vị đóng quân.

3. KẾT QUẢ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG MẠI DÂM

Trong những năm từ 2011-2013, tình hình mại dâm tiếp tục có những diễn biến phức tạp. Đã xuất hiện nhiều hình thức hoạt động mới, hình thành các đường dây, tụ điểm mại dâm gần như công khai và có sự tham gia của nhiều tầng lớp, địa vị xã hội. Nam giới bán dâm xuất hiện ngày càng phổ biến tại các tỉnh, thành phố lớn; số người có quốc tịch nước ngoài vào Việt Nam hoạt động bán dâm cũng gia tăng. Trên các tuyến biên giới, hoạt động mại dâm diễn ra tập trung ở địa bàn cửa khẩu, khu kinh tế mở gần đường biên; trên tuyến biển vẫn có tình trạng lén lút bán dâm trên các tàu nước ngoài. Nạn mại dâm lan rộng đến vùng sâu, vùng xa, biên giới, biển đảo kéo theo lây truyền HIV/AIDS khó kiểm soát...

Các lực lượng chức năng đã tổ chức khảo sát 98 tuyến, 180 địa bàn trọng điểm về mại dâm, mua bán người vì mục đích mại dâm, lập hồ sơ đưa vào diện theo dõi, quản lý 465 cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm; bắt giữ và xử lý 361 vụ/450 đối tượng môi giới và tổ chức hoạt động mại dâm; 650 vụ/720 đối tượng mua bán phụ nữ, trẻ em, giải cứu 792 nạn nhân, tiếp nhận từ phía Trung Quốc trao trả 369 nạn nhân; phối hợp truy quét, triệt phá 165 tụ điểm hoạt động mại dâm; xử lý 59 nhà nghỉ, 36 khách sạn, 125 cơ sở mát sa có liên quan đến hoạt động mại dâm.

Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã tổ chức tuyên truyền 119 buổi/11.084 cán bộ, chiến sỹ; xây dựng 37 phóng sự, viết 467 tin, bài tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; tổ chức 178 buổi giao lưu, biểu diễn văn nghệ; tổ chức 1.057 buổi tuyên truyền cho gần một triệu lượt người về phòng, chống HIV/AIDS, phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm và mua bán người vì mục đích mại dâm; in ấn, phát hành hàng trăm nghìn tờ rơi tuyên truyền về phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội; tư vấn cho trên 800 phụ nữ về chăm sóc sức khỏe phòng, chống lây nhiễm HIV/AIDS, phòng, chống tệ nạn mại dâm.

Các đơn vị Biên phòng đóng quân trên địa bàn các tỉnh biên giới giáp Trung Quốc, Lào, Campuchia đã chủ động phối hợp với Biên phòng các nước ký kết Biên bản ghi nhớ về công tác phối hợp, thúc đẩy việc phòng, chống tội phạm, phòng, chống ma túy, phòng, chống mại dâm và mua bán người; định kỳ giao ban trao đổi, rút kinh nghiệm, chắp nối quan hệ, hợp tác trong đấu tranh phòng, chống tội phạm ngày càng bền chặt.

Phần 2

PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ ĐẾN NĂM 2015

1. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của cấp ủy, chỉ huy các cấp đối với công tác phòng, chống HIV/AIDS, ma túy và mại dâm; đẩy mạnh tổ chức kiểm tra, đánh giá thực chất việc triển khai ở đơn vị cơ sở để kịp thời chấn chỉnh, phát hiện và loại trừ nguyên nhân và điều kiện phát sinh tệ nạn; đưa các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS, ma túy và mại dâm vào nề nếp và gắn với thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.

2. Duy trì thường xuyên công tác tuyên truyền và giáo dục pháp luật, gắn với nêu cao tinh thần trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, người chỉ huy; các cơ quan thông tấn, báo chí trong Quân đội tăng thời lượng các chuyên mục tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, lồng ghép các hoạt động chỉ đạo, quản lý phòng, chống mại dâm vào các hoạt động huấn luyện, chuyên môn của đơn vị; phát hiện, biu dương những đin hình, tiên tiến; phi hợp với các cơ quan chức năng có liên quan để định hướng nội dung tuyên truyền sát với thực tế, mục tiêu, yêu cầu.

3. Tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma tuý; Chương trình hành động phòng, chống mua bán người; Chương trình hành động phòng, chống mại dâm giai đoạn 2011-2015; xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch hàng năm về phòng, chống mại dâm trên cơ sở kế hoạch của Bộ Quốc phòng và đặc thù nhiệm vụ cơ quan, đơn vị mình.

4. Bộ đội Biên phòng chủ trì, phối hp với Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển và các lực lượng chức năng thực hiện nhiệm vụ phòng, chống mại dâm theo quy định của pháp luật; phối hợp với cấp y, chính quyền địa phương gắn hoạt động phòng, chống mại dâm với phòng, chống ma túy và buôn bán người ở khu vực biên giới, trên bin, đảo. Tăng cường tun tra, kim soát, quản lý biên giới biên, đảo, đặc biệt là khu vực cửa khu, cảng bin. Kịp thời phát hiện hoạt động mại dâm, tội phạm buôn bán người qua biên giới nhm mục đích mại dâm để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Vụ pháp chế;
- Lưu: VT, PC; B3

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Thiếu tướng Vũ Văn Hiển

 

 

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản