70403

Tờ trình số 08/MNDT-VP về việc ban hành danh mục các đơn vị hành chính xã, phường và thị trấn là miền núi (vùng cao, vùng thấp của cả nước) do Ủy ban Dân tộc và Miền núi ban hành

70403
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Tờ trình số 08/MNDT-VP về việc ban hành danh mục các đơn vị hành chính xã, phường và thị trấn là miền núi (vùng cao, vùng thấp của cả nước) do Ủy ban Dân tộc và Miền núi ban hành

Số hiệu: 08/MNDT-VP Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Uỷ ban Dân tộc và Miền núi Người ký: Hoàng Đức Nghi
Ngày ban hành: 14/01/1992 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 08/MNDT-VP
Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Uỷ ban Dân tộc và Miền núi
Người ký: Hoàng Đức Nghi
Ngày ban hành: 14/01/1992
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN DÂN TỘC VÀ MIỀN NÚI
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------

Số: 08/MNDT-VP

Hà Nội, ngày 14 tháng 1 năm 1992

 

TỜ TRÌNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH XÃ, PHƯỜNG VÀ THỊ TRẤN LÀ MIỀN NÚI (VÙNG CAO, VÙNG THẤP CỦA CẢ NƯỚC)

Việc xác định địa bàn là miền núi của cả nước là cơ sở rất quan trọng để thực hiện Nghị quyết 22-NQTW của Bộ Chính trị và Quyết định 72-HĐBT ngày 13/3/1990 của Hội đồng Bộ trưởng, về một số chủ trương chính sách lớn phát triển kinh tế-xã hội miền núi.

Thực hiện ý kiến của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng tại công văn số 514-NC ngày 27 tháng 2 năm 1991 của Văn phòng Hội đồng Bộ trưởng, Văn phòng Miền núi và Dân tộc đã có văn bản hướng dẫn Uỷ ban Nhân dân các tỉnh để thống nhất xác định các địa phương là miền núi và vùng cao thuộc tỉnh.

Uỷ ban Nhân dân các tỉnh đã chỉ đạo các huyện và giao cho Ban tổ chức chính quyền tỉnh, Sở Lao động-Thương binh và xã hội cùng các ngành liên quan rà xét thống nhất, sau đó Uỷ ban Nhân dân tỉnh họp các ngành liên quan thống nhất và có văn bản đề nghị danh sách các vùng là miền núi, vùng cao của tỉnh để gửi về Trung ương.

Căn cứ vào đề nghị của Uỷ ban Nhân dân các tỉnh, Văn phòng Miền núi và Dân tộc đã đi kiểm tra lại một số địa phương, đối chiếu với tập quán xưa nay quen gọi và tiêu thức mới, nói chung các địa phương đã làm nghiêm túc và đề nghị theo đúng sự hướng dẫn. Văn phòng Miền núi và Dân tộc đã cùng với Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Ban Tổ chức của Chính phủ thống nhất lập danh mục các địa phương là miền núi và vùng cao của cả nước (có danh sách kèm theo). Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội và Ban Tổ chức của Chính phủ có phân vân một số xã, huyện thuộc một số tỉnh, có đánh dấu + trong bản danh sách cột ghi chú. Văn phòng Miền núi và Dân tộc đã làm việc lại với các địa phương đó, vẫn khẳng định là miền núi, cho nên tôn trọng đề nghị của địa phương, chúng tôi vẫn để vào danh mục miền núi và vùng cao như đề nghị của địa phương.

Để kịp thời triển khai các chính sách của Đảng và Chính phủ về miền núi, Văn phòng Miền núi và Dân tộc kính đề nghị Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng xem xét và quyết định ban hành danh mục xã, phường và thị trấn là miền núi và danh mục bản, xã, phường, thị trấn là vùng cao của cả nước. Còn một số địa phương chưa có báo cáo hoặc đã có báo cáo nhưng còn có ý kiến khác nhau, Văn phòng Miền núi và Dân tộc sẽ đôn đốc các địa phương tiếp tục báo cáo sau.

Vậy Kính trình Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng cho ý kiến để Văn phòng Miền núi và Dân tộc chỉ đạo thực hiện ngay trong năm 1992 này.

 

 

BỘ TRƯỞNG - CHỦ NHIỆM
VĂN PHÒNG MIỀN NÚI VÀ DÂN TỘC
Hoàng Đức Nghi

 

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản