42339

Thông tư 70-TC/TCT năm 1991 hướng dẫn thu lệ phí cấp đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp tư nhân và công ty do Bộ Tài chính ban hành

42339
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Thông tư 70-TC/TCT năm 1991 hướng dẫn thu lệ phí cấp đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp tư nhân và công ty do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 70-TC/TCT Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Hoàng Quy
Ngày ban hành: 29/11/1991 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 70-TC/TCT
Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tài chính
Người ký: Hoàng Quy
Ngày ban hành: 29/11/1991
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 70-TC/TCT

Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 1991

 

THÔNG TƯ

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 70-CT/TCT NGÀY 29 - 11 - 1991 HƯỚNG DẪN THU LỆ PHÍ CẤP ĐĂNG KÝ KINH DOANH CHO DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀ CÔNG TY

Thi hành điều 5 bản quy định ban hành kèm theo NĐ số 221/HĐBT ngày 23-7-1991 của Hội đồng bộ trưởng, cụ thể hóa một số điều quy định trong Luật doanh nghiệp tư nhân và điều 5 bản quy định ban hành kèm theo NĐ số 222/HĐBT ngày 23/7/1991 của Hội đồng bộ trưởng, cụ thể hóa một số điều trong Luật Công ty. Sau khi trao đổi với Trọng tài kinh tế Nhà nước.

Bộ Tài chính hướng dẫn thu lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG THU

Chủ doanh nghiệp tư nhân, Công ty khi được Trọng tài kinh tế tỉnh, thành phố cấp đăng ký kinh doanh (kể cả trường hợp đặt chi nhánh hoặc văn phòng đại diện ở ngoài tỉnh, thành phố nơi đặt trụ sở chính) đều phải nộp lệ phí cấp đăng ký kinh doanh.

II. MỨC THU

Mức thu lệ phí cho một lần cấp đăng ký kinh doanh như sau:

1- Đối với doanh nghiệp tư nhân: 0,1%( một phần nghìn) tính trên vốn đầu tư ban đầu.

2- Đối với Công ty:0,1% (một phần nghìn) tính trên vốn điều lệ.

Mức thu lệ phí khống chế tối tiểu là 50.000 đồng (năm mươi nghìn đồng); tối đa là 30.000 đ (ba mươi triệu đồng) một lần cấp đăng ký kinh doanh.

III. THỦ TỤC THU NỘP VÀ PHÂN PHỐI SỬ DỤNG NGUỒN THU

Lệ phí cấp đăng ký kinh doanh là nguồn thu của NSNN do cơ quan trọng tài kinh tế tỉnh, thành phố đảm nhiệm thu đồng thời với việc cấp đăng ký. Khi thu sử dụng biên lai, chứng từ do Bộ Tài chính phát hành. Trọng tài kinh tế tỉnh, thành phố nhận biên lai, chứng từ tại Cục thuế địa phương và chịu trách nhiệm quản, sử dụng theo đúng chế độ đã được Bộ Tài chính quy định.

Toàn bộ số thu lệ phí được nộp vào ngân sách Nhà nước chậm nhất là 10 ngày sau khi thu (Chương 44, loại 14, khoản 01, hạng 9, mục 47 của mục lục ngân sách Nhà nước).

Bộ Tài chính sẽ có quy định riêng bảo đảm các khoản chi cần thiết phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ cấp đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp tư nhân và Công ty của Trọng tài kinh tế.

IV. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Cục thuế Nhà nước các tỉnh, thành phố có nhiệm vụ kiểm tra và đôn đốc việc thu, nộp lệ phí đăng ký kinh doanh của Trọng tài kinh tế cùng cấp vào ngân sách theo quy định trong Thông tư này.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 29-11-1991 và thay thế Thông tư số 61 TC/TCT ngày 8-11-1991 của Bộ Tài chính. Mọi quy định của các cấp, các ngành về khoản lệ phí này đều bãi bỏ.

Đối với những địa phương mà Trọng tài kinh tế đã tiến hành thu lệ phí cấp đăng ký kinh doanh thì phải tiến hành xem xét lại và giải quyết đúng theo tinh thần Thông tư này.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị phản ánh để Bộ Tài chính nghiên cứu, giải quyết.

 

Hoàng Quy

(Đã Ký)

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản