8726

Quyết định 63/2000/QĐ-TTg kết thúc hoạt động Ban Chỉ đạo thực hiện Dự án nhà ga T1 Nội Bài do Thủ tướng Chính phủ ban hành

8726
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 63/2000/QĐ-TTg kết thúc hoạt động Ban Chỉ đạo thực hiện Dự án nhà ga T1 Nội Bài do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 63/2000/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 18/01/2000 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 22/02/2000 Số công báo: 7-7
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 63/2000/QĐ-TTg
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ
Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 18/01/2000
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 22/02/2000
Số công báo: 7-7
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 63/2000/QĐ-TTG

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2000 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC KẾT THÚC HOẠT ĐỘNG BAN CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN DỰ ÁN NHÀ GA T1 NỘI BÀI

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Xét đề nghị của Ban Chỉ đạo thực hiện Dự án nhà ga T1 Nội Bài tại công văn số 02/TĐNN ngày 06 tháng 01 năm 2000 và mức độ cần thiết của công việc chỉ đạo từ nay cho đến khi hoàn thành nhà ga T1 Nội Bài,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giải thể Ban Chỉ đạo thực hiện Dự án nhà ga T1 Nội Bài thành lập theo Quyết định số 1137/QĐ-TTg ngày 21 tháng 12 năm 1998.

Điều 2. Các công việc còn lại của Dự án do Cục trưởng Cục Hàng không dân dụng Việt Nam chỉ đạo, những việc vượt thẩm quyền giải quyết báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Trưởng ban và các uỷ viên Ban Chỉ đạo thực hiện Dự án nhà ga T1 Nội Bài, Cục trưởng Cục Hàng không dân dụng Việt Nam, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Như trên,
- Thủ tướng CP, các PTTg,
- VP Trung ương Đảng,
- VP Quốc hội,
- VP Chủ tịch nước,
- Viện Kiểm sát NDTC,
- Toà án NDTC,
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ,
Cơ quan thuộc CP,
- Cục Hàng không dân dụng VN,
- UBND thành phố Hà Nội,
- Ban Chỉ đạo thực hiện dự án nhà ga T1
Nội Bài (tại Bộ KH và ĐT),
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ, Công báo,
- Lưu: CN (3b), VT.KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG 

Nguyễn Tấn Dũng

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản