54739

Quyết định 206-CP năm 1979 về chính sách đối với công nhân mới giải phóng(1) làm nghề nặng nhọc, có hại sức khỏe nay già yếu phải thôi việc do Hội đồng Chính phủ ban hành

54739
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 206-CP năm 1979 về chính sách đối với công nhân mới giải phóng(1) làm nghề nặng nhọc, có hại sức khỏe nay già yếu phải thôi việc do Hội đồng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 206-CP Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Hội đồng Chính phủ Người ký: Lê Thanh Nghị
Ngày ban hành: 30/05/1979 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 30/05/1979 Số công báo: 9-9
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 206-CP
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Hội đồng Chính phủ
Người ký: Lê Thanh Nghị
Ngày ban hành: 30/05/1979
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 30/05/1979
Số công báo: 9-9
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 206-CP

Hà Nội, ngày 30 tháng 05 năm 1979 

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI CÔNG NHÂN MỚI GIẢI PHÓNG(1) LÀM NGHỀ NẶNG NHỌC, CÓ HẠI SỨC KHỎE NAY GIÀ YẾU PHẢI THÔI VIỆC

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ

Để thể hiện sự quan tâm chăm sóc của Đảng và Chính phủ đối với công nhân mới giải phóng làm nghề nặng nhọc, có hại sức khỏe nay già yếu phải thôi việc;
Theo đề nghị của đồng chí Bộ trưởng Bộ Thương binh và xã hội,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. - Những công nhân mới giải phóng làm nghề nặng nhọc, có hại sức khỏe nay già yếu phải thôi việc:

- Nếu có thời gian công tác nói chung từ 15 năm đến 25 năm, được trợ cấp hàng tháng 18 đồng; nếu có thời gian công tác nói chung từ 25 năm trở lên, được trợ cấp hàng tháng 22 đồng;

- Được khám, chữa bệnh và mua lương thực, thực phẩm và các loại hàng hóa khác như công nhân viên chức khi về;

- Khi chết, thân nhân được cấp 150 đồng để chi về các khoản cần thiết.

Điều 2. – Kinh phí về các khoản trợ cấp nói trên, lấy ở quỹ hưu trí (1%) do Bộ Thương binh và xã hội quản lý.

Điều 3. – Những công nhân khi thôi việc đã hưởng theo các quyết định số 88-TTg ngày  16-8-1976 và số 435-TTg ngày 30-10-1976 của Thủ tướng Chính phủ về việc tuyển dụng và trả lương cho công nhân viên chức mới giải phóng, nếu thuộc diện nói ở điều 1 của quyết định này, cũng được xét để hưởng chế độ mới kể từ ngày ban hành quyết định,

Điều 4. – Các đồng chí Bộ trưởng Bộ Thương binh và xã hội, thủ trưởng các ngành có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

TM. HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Lê Thanh Nghị

 

(1) Ở vùng giải phóng từ Bình Trị Thiên trở vào.

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản