276347

Quyết định 13/QĐ-UB năm 1992 quy định chức năng, nhiệm vụ của Ban ngoại vụ tỉnh Lào Cai

276347
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 13/QĐ-UB năm 1992 quy định chức năng, nhiệm vụ của Ban ngoại vụ tỉnh Lào Cai

Số hiệu: 13/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lào Cai Người ký: Hoàng Ngọc Lâm
Ngày ban hành: 28/01/1992 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 13/QĐ-UB
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lào Cai
Người ký: Hoàng Ngọc Lâm
Ngày ban hành: 28/01/1992
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13/QĐ-UB

Lào Cai, ngày 28 tháng 01 năm 1992

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA BAN NGOẠI VỤ TỈNH

UBND TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân, được Quốc hội thông qua ngày 30/6/1989;

Căn cứ yêu cầu, nhiệm vụ của công tác đối ngoại của tỉnh;

Theo đề nghị của Ông Trưởng ban tổ chức chính quyền tỉnh.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay giao cho Ban ngoại vụ tỉnh có chức năng và những nhiệm vụ như sau:

A. Chức năng: Ban Ngoại vụ tỉnh là cơ quan giúp việc cho UBND tỉnh về công tác đối ngoại của tỉnh, là đầu mối giao dịch về công tác đối ngoại giữa địa phương và trung ương, chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của UBND tỉnh, đồng thời chịu sự chỉ đạo về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ ngoại giao, hoạt động theo quy chế Nhà nước đã quy định. Thời gian trước mắt, Ban ngoại vụ đặt tại văn phòng UBND tỉnh.

B. Nhiệm vụ:

1. Tham mưu cho lãnh đạo tỉnh về phương hướng hoạt động đối ngoại của UBND tỉnh, nhằm thực hiện đúng đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước.

2. Tham mưu cho lãnh đạo tỉnh về nội dung, lễ tân và chi phí trong việc đón tiếp và làm việc với các đoàn khách nước ngoài, cũng như cử đoàn của tỉnh đi công tác, tham quan nước ngoài. Phối hợp với các cơ quan hữu quan tổ chức thực hiện tốt kế hoạch đón, đưa, tiếp các đoàn.

3. Quản lý hoạt động của các cơ quan nước ngoài đóng trên địa bàn tỉnh như: Lãnh sự, Văn phòng đại diện, các công ty nước ngoài,...

4. Quản lý các hoạt động và tổ chức hữu nghị với nước ngoài.

5. Phối hợp với các ngành hữu quan làm tốt việc quản lý Biên giới, quản lý Ngoại kiều và Việt kiều thuộc lãnh thổ của tỉnh.

6. Tham mưu cho tỉnh về mặt quản lý nhà nước đối với công tác kinh tế đối ngoại.

7. Phối hợp, tham gia với các ngành của tỉnh nghiên cứu đề xuất chủ trương hợp tác, đầu tư kinh tế xã hội giữa tỉnh Lào Cai với nước ngoài.

8. Phối hợp với các ngành tổ chức, vận động gọi vốn với các tổ chức viện trợ liên hợp quốc, các tổ chức Quốc gia, các tổ chức nhân đạo, phi chính phủ nhằm thu hút đầu tư kinh tế, đầu tư cho các chương trình xã hội của tỉnh với tất cả các hình thức. Đồng thời tham mưu cho tỉnh quản lý tốt các nguồn vốn nói trên, tránh thất thoát, sử dụng không đúng mục đích yêu cầu.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Những quy định trước đây trái với quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Các ông Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Trưởng Ban tổ chức chính quyền tỉnh, Trưởng Ban ngoại vụ tỉnh, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành và chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã trong tỉnh, căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

TM.UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
K/T CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hoàng Ngọc Lâm

 

 

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản