557308

Kế hoạch 38/KH-UBND năm 2023 về tổ chức Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Đề án số 78 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

557308
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Kế hoạch 38/KH-UBND năm 2023 về tổ chức Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Đề án số 78 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Số hiệu: 38/KH-UBND Loại văn bản: Kế hoạch
Nơi ban hành: Tỉnh Tuyên Quang Người ký: Hoàng Việt Phương
Ngày ban hành: 27/02/2023 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 38/KH-UBND
Loại văn bản: Kế hoạch
Nơi ban hành: Tỉnh Tuyên Quang
Người ký: Hoàng Việt Phương
Ngày ban hành: 27/02/2023
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 38/KH-UBND

Tuyên Quang, ngày 27 tháng 02 năm 2023

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT 01 NĂM THỰC HIỆN ĐỀ ÁN SỐ 78 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TUYÊN QUANG

Thực hiện Quyết định số 78/QĐ-TTg ngày 09/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đấu tranh, ngăn chặn, tiến tới xóa bỏ tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình”; Văn bản số 1827-CV/TU ngày 28/12/2022 của Thường trực Tỉnh ủy về việc tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Đề án số 78 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Nhằm đánh giá toàn diện kết quả 01 năm triển khai thực hiện Đề án số 78 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, chỉ ra những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và đề ra phương hướng, nhiệm vụ, biện pháp khắc phục để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an giao cho tỉnh Tuyên Quang.

2. Phân công nhiệm vụ cụ thể và chuẩn bị các điều kiện cần thiết bảo đảm Hội nghị được tổ chức trang trọng, chu đáo, an toàn, chất lượng, hiệu quả, phục vụ các yêu cầu chính trị, đối ngoại của tỉnh và đảm bảo các quy định về bảo vệ bí mật nhà nước.

II. NỘI DUNG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ

1. Các nội dung chính tại Hội nghị

- Đánh giá tình hình, kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch số 45/KH-UBND ngày 18/3/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Đề án “Đấu tranh, ngăn chặn, tiến tới xóa bỏ tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình” trên địa bàn tỉnh, trong đó tập trung nêu rõ những kết quả đạt được trong công tác tuyên truyền, vận động, đấu tranh, xóa bỏ “tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình”; công tác phát triển hạ tầng cơ sở, chăm lo, ổn định đời sống, phát triển kinh tế - xã hội; công tác xây dựng, củng cố hệ thống chính trị xã hội.

- Phân tích làm rõ những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế.

- Đề ra những nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới để thực hiện hoàn thành nội dung Đề án số 78 của Chính phủ trong năm 2023.

2. Chương trình Hội nghị.

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu (Đ/c Chánh Văn phòng UBND tỉnh);

- Khai mạc Hội nghị (Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh);

- Báo cáo tóm tắt đánh giá kết quả 01 năm thực hiện Đề án 78 của Thủ tướng Chính phủ về “Đấu tranh, ngăn chặn, tiến tới xóa bỏ tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình” trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang (Đ/c Giám đốc Công an tỉnh);

- Hội nghị thảo luận (Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì);

- Phát biểu tham luận của các đơn vị (Đại biểu dự Hội nghị);

- Phát biểu của lãnh đạo Bộ Công an;

- Phát biểu của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy;

- Khen thưởng (Ban Thi đua khen thưởng tỉnh và Công an tỉnh);

- Kết luận và bế mạc Hội nghị (Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh);

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN

1. Thời gian, địa điểm và hình thức tổ chức

- Thời gian: 1/2 ngày, dự kiến đầu tháng 3/2023.

- Địa điểm: Tại Trung tâm Hội nghị tỉnh.

- Hình thức tổ chức: Trực tiếp.

2. Thành phần đại biểu dự Hội nghị: (dự kiến khoảng 208 đại biểu)

2.1. Đại biểu Bộ Công an:

- Đồng chí Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an.

- Đồng chí Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an.

- Đại biểu các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an: Văn phòng Bộ; Cục Xây dựng phong trào bảo vệ An ninh Tổ quốc; Cục An ninh nội địa; Cục kỹ thuật nghiệp vụ; Cục An ninh điều tra.

2.2. Đại biểu lãnh đạo Bộ, Ngành Trung ương: Ban Tôn giáo, Ban Dân tộc Chính phủ; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

2.3. Đại biểu các tỉnh bạn: Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh và lãnh đạo Công an các tỉnh Cao Bằng, Bắc Kạn, Thái Nguyên.

2.4. Đại biểu tỉnh Tuyên Quang:

- Đồng chí Chẩu Văn Lâm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang.

- Đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh;

- Đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Đề án 78 cấp tỉnh;

- Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy;

- Các thành viên Ban Chỉ đạo về thực hiện Đề án 78 cấp tỉnh (theo Quyết định số 116/QĐ-UBND ngày 01/7/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh).

- Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy;

- Các đồng chí lãnh đạo và cán bộ trực tiếp tham mưu chuyên đề một số đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh;

- Đại biểu Thường trực Huyện ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện: Sơn Dương, Yên Sơn, Hàm Yên, Chiêm Hóa, Na Hang và Thường trực Thành ủy Tuyên Quang.

- Đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 10 xã bị ảnh hưởng của “tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình”;

- Trưởng, Phó trưởng Công an huyện (phụ trách An ninh); Chỉ huy đội và cán bộ trực tiếp theo dõi chuyên đề Đội An ninh Công an các huyện: Sơn Dương, Yên Sơn, Hàm Yên, Chiêm Hóa, Na Hang;

- Trưởng, Phó Trưởng Công an 10 xã bị ảnh hưởng của “tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình”.

- Đại diện một số đơn vị, cá nhân được khen thưởng.

3. Ma két Hội nghị

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG

HỘI NGHỊ

SƠ KẾT 01 NĂM THỰC HIỆN ĐỀ ÁN SỐ 78 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TUYÊN QUANG

Tuyên Quang, ngày      tháng 3 năm 2023

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Công an tỉnh

- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan chuẩn bị các tài liệu, nội dung, chương trình Hội nghị. Dự thảo các nội dung phát biểu của lãnh đạo tỉnh.

- Là đầu mối trao đổi với Bộ Công an để xin ý kiến về thời gian tổ chức Hội nghị, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Triệu tập đại biểu dự Hội nghị (trong lực lượng Công an tỉnh).

- Chủ trì, in ấn, đóng quyển tài liệu và phục vụ tại Hội nghị và các điều kiện cần thiết khác để tổ chức Hội nghị. Tham mưu dự thảo giấy mời các thành phần tham dự, gửi Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước khi tổ chức Hộ i nghị 05 ngày làm việc.

- Trao đổi, thống nhất với Công an các tỉnh (Cao Bằng, Bắc Kạn, Thái Nguyên) nội dung phát biểu tại Hội nghị.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan bố trí nơi ăn, nghỉ của đại biểu các bộ, ban, ngành Trung ương và đại biểu các tỉnh tại Nhà khách Kim Bình.

- Xây dựng phương án đảm bảo an toàn giao thông, phân luồng giao thông, bố trí, sắp xếp chỗ để xe của đại biểu an toàn, hợp lý.

- Lập dự toán kinh phí tổ chức Hội nghị gửi Sở Tài chính thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

2. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

- Phối hợp với Công an tỉnh và các cơ quan liên quan chuẩn bị tài liệu phục vụ Hội nghị.

- Phối hợp với Công an tỉnh tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành giấy mời, mời đại biểu các bộ, ban, ngành Trung ương; đại biểu các tỉnh dự Hội nghị và mời đại biểu (ngoài lực lượng Công an tỉnh) thuộc thành phần dự Hội nghị.

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan chuẩn bị các điều kiện cần thiết khác để tổ chức Hội nghị.

3. Sở Tài chính: Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh thẩm định dự toán kinh phí tổ chức Hội nghị, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

4. Sở Nội vụ: Chỉ đạo Ban Thi đua khen thưởng tỉnh thực hiện công tác điều hành phần khen thưởng tại Hội nghị.

5. Báo Tuyên Quang, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh: Cử phóng viên dự và đưa tin chương trình Hội nghị đảm bảo các quy định về bảo vệ bí mật nhà nước.

6. Ủy ban nhân dân huyện: Hàm Yên, Sơn Dương, Yên Sơn, Chiêm Hóa, Na Hang: Mời các Đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 10 xã bị ảnh hưởng của “tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình”.

V. PHÂN CÔNG THAM LUẬN TẠI HỘI NGHỊ

1. Công an tỉnh: Tham luận làm rõ kết quả triển khai các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh, xử lý số đối tượng cốt cán trong “tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình”; đề xuất phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Tham luận về công tác triển khai các Đề án phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vùng đồng bào dân tộc Mông của Ủy ban nhân dân các huyện; đánh giá hiệu quả, tính khả thi của các Đề án.

3. Sở Giáo dục và Đào tạo: Tham luận về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ người dân tộc Mông; công tác đào tạo, dạy nghề, hướng nghiệp cho đồng bào dân tộc phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

4. Sở Nội vụ: Công tác tham mưu, hướng dẫn trong bồi dưỡng, quy hoạch, tuyển dụng, bố trí cán bộ, công chức, viên chức là người dân tộc thiểu số; công tác xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở vùng đồng bào dân tộc Mông.

5. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Tham luận về giải pháp phát huy bản sắc truyền thống của cộng đồng dân tộc Mông, nhất là các phong trào thể thao, văn hóa, văn nghệ quần chúng đậm đà bản sắc dân tộc, thu hút đồng bào dân tộc Mông tham gia các hoạt động văn hóa lành mạnh, góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của Nhân dân tại các địa bàn bị ảnh hưởng.

6. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Tham luận về công tác triển khai các chương trình, dự án đầu tư phát triển kinh tế, ổn định đời sống cho đồng bào tại các địa bàn bị ảnh hưởng của “tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình”.

7. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh: Công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; công tác quan tâm chăm lo đời sống Nhân dân (xóa nhà tạm, nhà dột nát…).

8. Huyện Yên Sơn: (1) Đồng chí Trưởng Công an huyện phát biểu về công tác gọi hỏi, đấu tranh, tấn công chính trị số đối tượng cốt cán; (2) Đồng chí Bí thư Đảng ủy xã Hùng Lợi phát biểu đánh giá những khó khăn trong công tác tuyên truyền, vận động người dân từ bỏ “tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình” tại địa bàn cơ sở và đề xuất giải pháp giữ vững địa bàn, không để đồng bào tái ảnh hưởng hoặc bị lôi kéo tham gia các loại hình tà đạo, “tổ chức bất hợp pháp”.

10. Huyện Hàm Yên: (1) Đồng chí Bí thư Huyện ủy tham luận về phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị vào cuộc thực hiện hiệu quả Đề án số 78 của Chính phủ và chỉ đạo của tỉnh nhất là việc xây dựng Đề án phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị vùng đồng bào dân tộc Mông; (2) Đồng chí Trưởng Công an xã Yên Lâm tham luận về phương pháp thâm nhập địa bàn, nắm tình hình, vận động quần chúng, đấu tranh với số đối tượng cốt cán trên địa bàn.

4. Các sở, ban, ngành; Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố

- Căn cứ nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch số 45/KH-UBND ngày 18/3/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Đề án “Đấu tranh, ngăn chặn, tiến tới xóa bỏ tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình” trên địa bàn tỉnh và chủ đề tham luận được giao, xây dựng nội dung tham luận gửi về Công an tỉnh trước ngày 01/3/2023 để tổng hợp in tài liệu Hội nghị.

- Cử đại biểu theo đúng thành phần dự Hội nghị.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Đề án số 78 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động triển khai thực hiện để Hội nghị đạt kết quả cao./.

 


Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy; (báo cáo)
- Thường trực HĐND tỉnh; (báo cáo)
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh;
- Thành viên Ban chỉ đạo 78;
- Huyện ủy, thành Ủy; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố;
- Chánh VP, Phó CVP UBND tỉnh;
- Phòng QTTV, Văn phòng UBND tỉnh;
- Trung tâm Hội nghị tỉnh;
- Lưu: VT, NC(Ng).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hoàng Việt Phương

 

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản