85990

Hiệp định về khoản tín dụng lâu dài giữa Chính phủ Việt Nam và Thái Lan (1992)

85990
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Hiệp định về khoản tín dụng lâu dài giữa Chính phủ Việt Nam và Thái Lan (1992)

Số hiệu: Khongso Loại văn bản: Điều ước quốc tế
Nơi ban hành: Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Người ký: Nguyễn Mạnh Cầm
Ngày ban hành: 23/09/1992 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: Khongso
Loại văn bản: Điều ước quốc tế
Nơi ban hành: Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Người ký: Nguyễn Mạnh Cầm
Ngày ban hành: 23/09/1992
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HIỆP ĐỊNH

VỀ KHOẢN TÍN DỤNG LÂU DÀI GIỮA CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ VƯƠNG QUỐC THÁI LAN (1992)

Chính phủ nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Vương quốc Thái Lan,

Với mong muốn tăng cường mối quan hệ hữu nghị tồn tại giữa hai nước.

Theo bản báo cáo chung do chủ tịch Hội đồng Bộ Trưởng Việt Nam Võ Văn Kiệt và Thủ Tướng Vương Quốc Thái Lan đã ký ngày 16/01/92 tại Hà Nội, có những nội dung chính sau:

Cả Hai bên đã đồng ý khám phá hơn nữa những phương thức tiếp cận mới tăng cường quan hệ kinh tế giữa hai nước. Về vấn đề này Thái Lan đã đề nghị giúp một khoản tín dụng dài hạn 150 triệu Bạt cho chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua việc mua các sản phẩm và dịch vụ của Thái. Đề nghị này đã được phía Việt Nam chấp thuận.

Hai bên đã nhất trí như sau:

Điều 1:

1. Chính phủ vương quốc Thái Lan sẽ cung cấp một khoản tín dụng trị giá 150 triệu Bạt cho Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua các có quan được uỷ quyền (dưới đây gọi là bên mua) mua các sản phẩm và dịch vụ gốc từ Thái Lan thông qua các công ty Thái, (dưới đây gọi là bên bán), để sử dụng ở Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, lên tới 150 triệu Bạt, khoản tín dụng này phần lớn sẽ được dùng để mua các sản phẩm và dịch vụ cho các dự án cơ sở hạ tầng.

2. Vụ mua bán đó sẽ được thực hiện trong vòng một năm kể từ khi bản hiệp định này có hiệu lực.

Điều 2:

1. Chính phủ nước CHXHCNVN và CP Vương quốc Thái Lan sẽ uỷ quyền cho ngân hàng Việt Nam và ngân hàng KrungThái Lan đại diện cho mỗi nước, nhằm tạo điều kiện thuận lợi và tiến hành các giao dịch của khoản tín dụng dài hạn được ghi rõ trong bản hiệp định này.

2. Việc thanh toán cho các khoản nợ chính từ việc mua các sản phẩm và dịch vụ Thái theo điều 1 cho các dự án cơ sở họ tầng của Việt Nam sẽ được thực hiện thành 20 lần như nhau, 6 tháng 1 lần. Việc thanh toán này sẽ khởi đầu 10 năm rưỡi kể từ ngày giao hàng lẫn cuối.

3. Việc thanh toán các khoản nợ chính từ việc mua các sản phẩm chủ chốt và các dịch vụ liên quan theo điều 1 sẽ được thực hiện thành 10 lần như nhau, 6 tháng 1 lần, việc thanh toán này sẽ bắt đầu 5 năm rưỡi kể từ ngày giao hàng lẫn cuối.

4. Việc thanh toán các khoản nợ chính từ việc mua các sản phẩm và các dịch vụ liên quan cho việc phục hồi kinh tế của nươc CHXHCNVN sẽ được thực hiện 4 lần như nhau, 6 tháng 1 lần, việc thanh toán này sẽ bắt đầu 6 tháng kể từ ngày giao hàng lần cuối.

5. Số lượng hàng sử dụng và tồn đọng sẽ có lãi suất 3% 1 năm. Việc thanh toán lãi suất đó sẽ được thực hiện 6 tháng 1 lần kể từ ngày giao hàng lần cuối. Việt tính lãi suất sẽ được dựa theo năm (360 ngày) và những ngày phụ trội.

6. Những việc giao dịch theo hiệp định này sẽ được dùng bằng tiền bạt

Điều 3

Danh sách các mặt hàng và dịch vụ được mua trong hiệp định sẽ do các cơ quan đại diện của hai nước phê chuẩn.

Các điều khoản trong các hợp đồng bán sẽ được bên mua hoàn tất và bên bán sẽ đáp ứng theo nội dung của bản hiệp định.

Điều 4:

Chính phủ nước CHXHCNVN đảm bảo bên mua phải có trách nhiệm thanh toán đầy đủ trong hoàn thành hợp đồng bán theo nội dung của Điều 3

Như việc thực hiện Điều 2 đoạn 2,3,4,5 sẽ theo 3 trình tự, chính phủ CHXHCNVN sẽ đồng ý trao đổi y kiến với CPVQ Thái Lan vào một ngày gần đầy để giải quyết vẫn đề đó.

Điều 5:

Tất cả những sự khác nhau về thuật ngữ và thực hiện bản hiệp định này sẽ được giải quyết bằng con đường hoà giải thông qua các cuộc thảo luận hay thương lượng.

Điều 6:

Hiệp định này sẽ có hiệu lực kể từ ngày ký

Những người có mặt và ký dưới đây đã nhận được sử uỷ quyền một cách hợp pháp của chính phủ mỗi bên tham gia ký kết hiệp định này. Hiệp định này được làm thành hai bản bằng tiếng Anh vào ngày 23/9/92.

 

ĐẠI DIỆN CHÍNH PHỦ NƯỚC
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BỘ TRƯỞNG NGOẠI GIAO
Nguyễn Mạnh Cầm

ĐẠI DIỆN CHÍNH PHỦ
VƯƠNG QUỐC THÁI LAN
BỘ TRƯỞNG NGOẠI GIAO
Prasong Soonsis

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản