70432

Chỉ thị 39/CT-UB năm 1992 về quản lý hình thức quảng cáo pano ngoài trời do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

70432
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Chỉ thị 39/CT-UB năm 1992 về quản lý hình thức quảng cáo pano ngoài trời do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 39/CT-UB Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Trang Văn Quý
Ngày ban hành: 22/09/1992 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 39/CT-UB
Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh
Người ký: Trang Văn Quý
Ngày ban hành: 22/09/1992
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 39/CT-UB

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 9 năm 1992

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC QUẢN LÝ HÌNH THỨC QUẢNG CÁO PANO NGOÀI TRỜI.

Nhằm quản lý tốt các hoạt động quảng cáo, thực hiện quy hoạch các Pano quảng cáo trên địa bàn thành phố, Ủy ban nhân dân thành phố chỉ thị :

1- Từ nay, những Pano đã dựng ở khu vực trung tâm thành phố và các trục lộ chính, chỉ được duy trì đến ngày 31 tháng 12 năm 1992. Các đơn vị quảng cáo không được gia hạn hoặc ký lại hợp đồng với khách hàng. Kể từ ngày 1 tháng 1 năm 1993, sẽ thực hiện hoạt động quảng cáo theo quy hoạch và quy chế mới.

2- Tất cả các đơn vị quảng cáo đã được Đoàn kiểm tra Trung ương về hoạt động quảng cáo, kiểm tra, phải tháo gỡ các Pano vi phạm được nêu trong các quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành. Sở Văn hóa thông tin thành phố phối hợp với các đơn vị chức năng có liên quan tiến hành kiểm tra đôn đốc việc tháo gỡ, chuyển dời.

3- Giao Sở Văn hóa thông tin thành phố phối hợp với Sở Xây dựng thành phố, Công an thành phố, Viện Quy hoạch xây dựng, Ban Quản lý thị trường thành phố và các quận, huyện hoàn chỉnh lại đề án quy hoạch hoạt động quảng cáo và quy chế quảng cáo Pano để trình Ủy ban nhân dân thành phố xét thông qua để thi hành.

Sở Văn hóa thông tin có kế hoạch triển khai chỉ thị này đến các đơn vị quảng cáo của thành phố, các đơn vị Trung ương và tỉnh bạn có làm quảng cáo trên địa bàn thành phố để thực hiện.

4- Thủ trưởng các sở ban ngành thành phố, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, các đơn vị Trung ương và tỉnh bạn đóng trên địa bàn thành phố có trách nhiệm thực hiện nghiêm chỉnh chỉ thị này./.

 

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trang Văn Quý

 

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản