44336

Chỉ thị 361-CTHĐBT/CT năm 1991 về quy định biển hiệu các công ty, xí nghiệp sản xuất kinh doanh do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

44336
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Chỉ thị 361-CTHĐBT/CT năm 1991 về quy định biển hiệu các công ty, xí nghiệp sản xuất kinh doanh do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Số hiệu: 361-CTHĐBT/CT Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Người ký: Võ Văn Kiệt
Ngày ban hành: 05/11/1991 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 361-CTHĐBT/CT
Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng
Người ký: Võ Văn Kiệt
Ngày ban hành: 05/11/1991
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 361-CTHĐBT/CT

Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 1991

 

CHỈ THỊ

VỀ QUY ĐỊNH BIỂN HIỆU CÁC CÔNG TY, XÍ NGHIỆP SẢN XUẤT KINH DOANH

Trong mấy năm qua, thực hiện chủ trương mở rộng quan hệ hợp tác kinh doanh sản xuất, đẩy mạnh xuất nhập khẩu, tăng cường các quan hệ về nhiều lĩnh vực với nước ngoài. Chính phủ đã cho phép lập ra nhiều Công ty, Xí nghiệp, Trung tâm nhằm quản lý các công việc nói trên. Một trong những đòi hỏi làm thuận tiện cho công việc giao dịch quốc tế đạt ký hiệu ngắn gọn tên đơn vị dễ nhớ để giảm phiền phức trong thông tin liên lạc.

Tuy nhiên, do không có quy định thống nhất của Nhà nước, nên nhiều Công ty, Xí nghiệp, Trung tâm đã lạm dụng tình hình này dùng ngay những quy định trong thông tin liên lạc để trương biển hiệu đơn vị mình bằng những từ viết tắt, viết bằng tiếng nước ngoài thay cho tên đơn vị bằng tiếng Việt được ghi trong giấy phép chính thức của Nhà nước cấp. Điều này thể hiện tính không tự tôn trọng ngôn ngữ chính thức của Nhà nước ta, gây phiền phức trong xã hội và tạo sơ hở nảy sinh những hiện tượng tiêu cực, vi phạm luật pháp của Nhà nước ta.

Để chấn chỉnh ngay tình hình nói trên, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng chỉ thị:

1. Chậm nhất là kể từ ngày 1 tháng 1 năm 1992, tất cả biển hiệu của các Công ty, Xí nghiệp và Trung tâm sản xuất, nghiên cứu, kinh doanh thuộc các thành phần kinh tế và các xí nghiệp liên doanh, hợp doanh với nước ngoài phải ghi đầy đủ tên cơ quan, đơn vị mình đúng theo quyết định thành lập và giấy phép kinh doanh bằng tiếng Việt Nam với đầy đủ từ ngữ, không được viết tắt. (Ví dụ: cần ghi đầy đủ: Công ty xuất nhập khẩu súc sản chứ không đề Animex; Công ty Xuất khẩu chè Lâm Đồng chứ không đề Ladotea).

2. Trên biển hiệu nếu cần, có thể ghi bằng chữ nhỏ hơn ở phía dưới tên viết tắt của đơn vị dùng trong thông tin, giao dịch (Ví dụ: tên đơn vị: Tổng công ty nhập máy, ở phía dưới có thể ghi Machinoimport).

3. Nghiêm cấm các Công ty, Xí nghiệp sản xuất, kinh doanh trong cả nước chỉ dùng tiếng nước ngoài ghi trên biển hiệu của đơn vị mình (trừ một số rất ít trường hợp các khách sạn lâu nay đã dùng tên riêng mà khách hàng trong nước và quốc tế đã biết, nhưng phải được Bộ quản lý ngành cho phép).

4. Các Bộ, Uỷ ban Nhà nước, cơ quan khác thuộc Hội đồng Bộ trưởng, các đoàn thể chính trị, xã hội và Uỷ ban nhân dân các địa phương chịu trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị thuộc quyền quản lý của mình thực hiện ngay các điều nói trên.

5. Ban chỉ dạo Quản lý thị trường các cấp phối hợp với các cơ quan có chức năng chịu trách nhiệm kiểm tra thi hành Chỉ thị này. Đơn vị nào không chấp hành cần được xử lý theo pháp luật hiện hành.

 

 

Võ Văn Kiệt

(Đã ký)

 

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản