557333

Chỉ thị 02/CT-UBND về phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành

557333
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Chỉ thị 02/CT-UBND về phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành

Số hiệu: 02/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Người ký: Nguyễn Văn Thọ
Ngày ban hành: 09/01/2023 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 02/CT-UBND
Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Người ký: Nguyễn Văn Thọ
Ngày ban hành: 09/01/2023
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/CT-UBND

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 09 tháng 01 năm 2023

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC PHÁT ĐỘNG THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2023

Năm 2022, cùng với cả nước, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu triển khai thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện gặp rất nhiều khó khăn, thách thức do hậu quả của đại dịch Covid-19 và áp lực của lạm phát tăng cao, giá xăng dầu, nguyên vật liệu biến động mạnh. Trong bi cảnh hết sức khó khăn, với sự vào cuộc quyết liệt, kịp thời của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng chung sức của Nhân dân, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã ra sức thi đua thực hiện thng lợi nhiệm vụ “vừa tập trung phòng, chống, kiểm soát dịch bệnh, vừa thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội”. Kết quả có 12/16 chỉ tiêu kinh tế, 18/19 chỉ tiêu xã hội và 3/3 chỉ tiêu môi trường thực hiện đạt và vượt mục tiêu Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh đề ra, nổi bật như: Tổng sản phẩm nội địa (GRDP) trừ dầu khí ước tăng 10.97%; thu ngân sách ngân sách 109.800 tỷ đồng, tăng 153,4% dự toán, trong đó thu nội địa đạt 45.000 tỷ đồng, đạt gần 130% so với dự toán, là mức thu cao nhất trong những năm gần đây; tổng vốn đầu tư trong, ngoài nước cấp mới và điều chỉnh tăng thêm năm 2020 quy đổi khoảng 2,07 tỷ đồng USD, đạt 112,77% kế hoạch và tăng 0,43% so với năm 2021; hoạt động du lịch nhanh chóng khôi phục và có sự tăng trưởng rất mạnh so với năm 2021 với mức tăng doanh thu dịch vụ lưu trú 127,94%, doanh thu lữ hành 137,37%. Phát triển doanh nghiệp có nhiu khởi sắc với 1.900 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và 596 doanh nghiệp hoạt động trở lại. Các công trình trọng điểm được thúc đẩy, tạo bước đột phá lớn trong năm 2022 như: Đường cao tốc Biên Hòa- Vũng Tàu đang được triển khai tích cực, phấn đấu khởi công vào ngày 30 tháng 4 năm 2023; tỉnh cũng đã khởi công Cầu Phước An, đưa vào hoạt động Chi cục Kiểm định Hải quan tại khu vực cảng Cái Mép- Thị Vi, đang chuẩn bị các thủ tục đầu tư Đường vành đai 4 thành phố Hồ Chí Minh đoạn qua địa bàn tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu, tuyến giao thông kết nối với đường cao tốc Biên Hòa- Vũng Tàu từ nút giao Quốc lộ 56, thành phố Bà Rịa đến vòng xoay 51B, D tại thành phố Vũng Tàu, tuyến đường ven biển Vũng Tàu - Bình Thuận.

Các hoạt động giáo dục - đào tạo, y tế, văn hóa, thể dục thể thao tiếp tục phát triển, chất lượng giáo dục, đào tạo tiếp tục được nâng cao, nguồn nhân lực phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội gắn với ứng dụng công nghệ, đổi mới sáng tạo được quan tâm phát triển; an sinh xã hội được đảm bảo; đời sống Nhân dân tiếp tục được cải thiện, chính sách đối với người có công, người nghèo, đồng bào dân tộc và các đối tượng bảo trợ xã hội được quan tâm, chăm lo, đặc biệt chúng ta rất vui mừng khi tỉnh đã đạt mục tiêu không còn hộ nghèo theo tiêu chuẩn quốc gia; công tác cải cách hành chính được đặc biệt quan tâm và tập trung chỉ đạo quyết liệt; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững và đảm bảo. Công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tiếp tục được chú trọng; hoạt động của Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội được nâng cao chất lượng.

Năm 2023 là năm thứ ba triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu lần thứ VII và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2021 - 2025, là năm kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2023). Tình hình kinh tế - xã hội có những thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen nhưng khó khăn, thách thức nhiều hơn; sức ép lạm phát, tỷ giá, lãi suất gia tăng; biến đổi khí hậu, dịch bệnh, thiên tai diễn biến bất thường... ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế - xã hội của tnh. Để thực hiện thng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu chính quyền các cp, các ngành, các địa phương phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị trong tỉnh tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Tiếp tục quán triệt, triển khai, tuyên truyền và tổ chức thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng như: Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07 tháng 4 năm 2014 của Bộ Chính trị về “tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”, Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 16 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc “phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và Kế hoạch 05 năm (2021 - 2025) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”, nhất là quán triệt sâu sắc Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp gắn với việc thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” để công tác thi đua, khen thưởng thật sự là động lực, biện pháp góp phần tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh.

2. Tổ chức triển khai và thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước gắn với nội dung trọng tâm là thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VII. Trong đó tập trung chỉ đạo các phong trào thi đua trọng tâm do Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh đã phát động: Phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19”; phong trào “Cả nước chung sức, xây dựng nông thôn mới”; phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”; phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”; phong trào “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”; phong trào “Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh”; phong trào “Chuyển đổi số”, phong trào “Đảng viên tình nguyện xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh”, và các phong trào trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội và quốc phòng - an ninh; phong trào thi đua trong các cơ quan đảng, chính quyền, đoàn thể, các tổ chức xã hội...Các phong trào thi đua cần xây dựng nội dung, tiêu chí cụ thể, rõ ràng, dễ kiểm tra, giám sát, huy động được sự tham gia đông đảo và sự hưởng ứng tích cực của quần chúng Nhân dân.

3. Căn cứ mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 theo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 6 tháng 1 năm 2023 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023; Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 05 tháng 12 năm 2022 của Ban Chấp hành Tỉnh ủy về phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 và Nghị quyết số 73/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng năm 2023 của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, tổ chức phát động phong trào thi đua một cách thiết thc gắn với nhiệm vụ được giao của từng cơ quan, đơn vị, địa phương để thực hiện thắng lợi, toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2023. Phấn đấu hoàn thành vượt mức 36 chỉ tiêu về kinh tế - xã hội theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh đề ra.

4. Triển khai quyết liệt, hiệu quả các giải pháp khắc phục hạn chế trong công tác đầu tư công, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công ngay từ đầu năm 2023. Tập trung triển khai hoàn thành công tác bồi thường giải phóng mặt bng xây dựng dự án đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (giai đoạn 1) và các thủ tục tổ chức đấu thầu, phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án giao thông trọng điểm như cầu Phước An, đường ven biển Vũng Tàu - Bình Thuận, các dự án giao thông kết nối với đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và các dự án trọng điểm khác của tỉnh nhằm sử dụng vốn đầu tư có hiệu quả và tạo động lực mới cho phát triển kinh tế - xã hội.

Tập trung triển khai “Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050” ngay sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Tập trung bám sát tiến độ các dự án, giải quyết kịp thời các vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, quy hoạch xây dựng, quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất, tăng cường công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng ở các địa phương; có giải pháp thúc đẩy các dự án tái định cư, phát triển nhà ở xã hội.

5. Đẩy mạnh các phong trào thi đua thực hiện có hiệu quả, đồng bộ công tác tinh giản biên chế gắn với sắp xếp các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập. Tập trung triển khai Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 28 tháng 5 năm 2021 của Tỉnh ủy về “chuyển đổi số, đô thị thông minh gắn với cải cách hành chính”. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, rà soát cắt giảm các thủ tục không cần thiết; cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lc cạnh tranh cấp tỉnh và tăng cường thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh; phấn đấu duy trì chỉ số PCI, POBI trong nhóm 10 tỉnh, thành cao nhất cả nước; chỉ số PAR INDEX trong nhóm 15 tỉnh, thành cao nhất cả nước; chỉ số PAPI trong nhóm các tỉnh, thành phố có điểm số trung bình cao (nhóm 2); chỉ số DTI trong nhóm 20 tỉnh, thành phố cao nhất cả nước; tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trc tuyến đạt 70%.

6. Tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng cuộc sống và hạnh phúc của Nhân dân theo Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 10 ngày 12 năm 2021 của Ban Chấp hành Tỉnh ủy. Triển khai kịp thời, đồng bộ, hiệu quả 03 Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tiếp tục thực hiện hiệu quả nhiệm vụ đổi mới giáo dục và đào tạo; triển khai hiệu quả các chương trình, đề án về phát triển văn hóa - thể thao; nâng cao tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế, tỷ lệ bác sĩ và giường bệnh/vạn dân và giữ vững thành quả giảm nghèo của tỉnh theo hướng bền vững hơn nữa.

7. Tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng và đổi mới hoạt động cụm, khối thi đua, khắc phục các nội dung còn mang tính hình thức, xây dựng tiêu chí đánh giá, chấm điểm thi đua cụ thể, gắn với nhiệm vụ chính trị được giao, bảo đảm việc sinh hoạt chuyên đề, chia sẻ kinh nghiệm, mô hình giải pháp thiết thực, tạo sự lan tỏa rộng lớn trong phong trào thi đua trên địa bàn thành phố và cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp. Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, sơ kết, tổng kết, đánh giá hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị.

8. Đề cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể; người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương, trưởng các cụm, khối thi đua trong việc tổ chức các phong trào thi đua và thực hiện chính sách, pháp luật về thi đua, khen thưởng. Tiếp tục đổi mới công tác khen thưởng đảm bảo chính xác, kịp thời, công khai, minh bạch, có tác dụng giáo dục, nêu gương; quan tâm phát hiện, lựa chọn các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc để khen thưởng và đề nghị khen thưởng đảm bảo đúng đối tượng, đánh giá đúng thành tích, được dư luận xã hội đồng tình, tạo sức lan tỏa của phong trào thi đua, trong đó chú trọng khen thưởng đột xuất, khen thưởng cho cơ sở, các tập thể nhỏ, công nhân, nông dân, người lao động trực tiếp, người dân có nhiều sáng tạo trong công tác, lao động sản xuất.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính liên quan đến quy trình, thủ tục, hồ sơ khen thưởng và trong quản lý Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng. Phát huy vai trò của các ngành, các cấp, các đoàn thể và các kênh thông tin trong việc phát hiện các điển hình tiên tiến để khen thưởng.

9. Tổ chức thực hiện:

a) Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, thị xã và các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn tỉnh, xây dựng kế hoạch phát động phong trào thi đua tại đơn vị trên tinh thần cụ thể hóa những nội dung của Chỉ thị. Tổ chức kiểm tra, sơ kết, tổng kết và biểu dương khen thưởng kịp thời để động viên các nhân tố mới, những tập thể, cá nhân lập được thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua.

b) Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức hội căn cứ chức năng, nhiệm vụ, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân tích cực hưởng ứng và tham gia thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh năm 2023 và kế hoạch 5 năm (2021 - 2025).

c. Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng) chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan liên quan giúp Ủy ban nhân dân tỉnh kiểm tra, kiểm tra, đôn đốc và thường xuyên báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện Chỉ thị này./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Thọ

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản