Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản lý ĐVSNCL lĩnh vực tài chính

Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản lý ĐVSNCL lĩnh vực tài chính
Võ Ngọc Nhi

Xin hỏi là thành viên của Hội đồng quản lý đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực tài chính được quy định thế nào? - Quốc Toàn (TPHCM)

Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản lý ĐVSNCL lĩnh vực tài chính

Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản lý ĐVSNCL lĩnh vực tài chính (Hình từ Internet)

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư 11/2023/TT-BTC ngày 09/02/2023 hướng dẫn về Hội đồng quản lý và tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực tài chính

1. Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản lý ĐVSNCL lĩnh vực tài chính

Tại khoản 1 Điều 14 Thông tư 11/2023/TT-BTC quy định về tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản lý ĐVSNCL lĩnh vực tài chính như sau:

- Có phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống và ý thức kỷ luật tốt.

- Có đủ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ và chức trách được giao.

- Có trình độ từ đại học trở lên.

- Không trong thời gian chấp hành quyết định kỷ luật hoặc trong thời gian bị xem xét xử lý kỷ luật theo quy định của pháp luật.

- Độ tuổi đảm bảo để đủ tuổi công tác ít nhất 01 nhiệm kỳ (05 năm).

2. Tiêu chuẩn Chủ tịch Hội đồng quản lý ĐVSNCL lĩnh vực tài chính

Căn cứ khoản 2 Điều 14 Thông tư 11/2023/TT-BTC Tiêu chuẩn thành viên và thẩm quyền bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản lý như sau:

- Đáp ứng tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản lý.

- Có kinh nghiệm quản lý hoặc chuyên môn về lĩnh vực hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập.

3. Thẩm quyền bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản lý

Tại khoản 3 Điều 14 Thông tư 11/2023/TT-BTC quy định về bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản lý như sau:

Chủ tịch và các thành viên khác của Hội đồng quản lý do người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền phê duyệt Đề án tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập bổ nhiệm.

4. Nhiệm vụ và quyền hạn của các thành viên Hội đồng Quản lý

Tại Điều 9 Thông tư 11/2023/TT-BTC quy định về nhiệm vụ và quyền hạn của các thành viên Hội đồng quản lý như sau:

- Thực hiện nghiêm túc quy định của Quy chế hoạt động của Hội đồng quản lý và của đơn vị sự nghiệp công lập, thực hiện các nhiệm vụ do Chủ tịch Hội đồng quản lý phân công và nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật; tham gia đầy đủ các phiên họp của Hội đồng quản lý, chịu trách nhiệm về việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của mình.

- Thảo luận, đóng góp ý kiến trong cuộc họp của Hội đồng quản lý; biểu quyết về nội dung các quyết định của Hội đồng quản lý theo quy định.

- Theo dõi, giám sát việc thực hiện các quyết định của Hội đồng quản lý và có quyền đề xuất những ý kiến về hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập.

- Được cung cấp và tiếp cận thông tin, tài liệu phục vụ công tác của Hội đồng quản lý theo quy định; được hưởng các chế độ, chính sách theo quy định của pháp luật và quy chế tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định.

5. Cơ cấu, nhiệm kỳ của Hội đồng quản lý 

Căn cứ Điều 5 Thông tư 11/2023/TT-BTC quy định về cơ cấu, nhiệm kỳ của Hội đồng quản lý như sau:

- Cơ cấu Hội đồng quản lý gồm:

+ Đại diện cơ quan quản lý cấp trên của đơn vị sự nghiệp công lập, gồm đại diện của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành lập mà không phải là đơn vị sự nghiệp công lập, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp (nếu có).

+ Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập.

+ Viên chức của đơn vị sự nghiệp công lập.

+ Đại diện tổ chức, đơn vị liên quan.

- Số lượng thành viên Hội đồng quản lý từ 05 đến 11 người, gồm Chủ tịch Hội đồng quản lý, Thư ký Hội đồng quản lý và các thành viên Hội đồng quản lý. Tùy theo yêu cầu nhiệm vụ, Hội đồng quản lý có thể có Phó Chủ tịch Hội đồng quản lý. Số lượng, cơ cấu thành viên Hội đồng quản lý của từng đơn vị sự nghiệp công lập cụ thể do do người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền phê duyệt Đề án tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập quyết định.

Chủ tịch Hội đồng quản lý do người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền phê duyệt Đề án tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập lựa chọn, bổ nhiệm từ đại diện lãnh đạo của đơn vị sự nghiệp công lập hoặc đại diện cơ quan quản lý cấp trên của đơn vị sự nghiệp công lập.

Phó Chủ tịch Hội đồng quản lý (nếu có), Thư ký Hội đồng quản lý và các thành viên Hội đồng quản lý do người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền phê duyệt Đề án tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập bổ nhiệm.

- Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản lý không quá 05 năm.

Thông tư 11/2023/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 31/3/2023.

>> XEM BẢN TIẾNG ANH CỦA BÀI VIẾT NÀY TẠI ĐÂY

273 lượt xem

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của LawNet. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email:info@lawnet.vn


Liên quan Văn bản
  • Địa chỉ: 19 Nguyễn Gia Thiều, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
    Điện thoại: (028) 7302 2286
    E-mail: info@lawnet.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079
P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;