Tiêu chuẩn hội viên Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam

Tiêu chuẩn hội viên Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam
Nguyễn Thị Diễm My

Hội viên Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam cần đáp ứng những tiêu chuẩn gì? Quyền và nghĩa vụ của hội viên Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam gồm những gì? – Thanh Nhã (Phú Yên)

Tiêu chuẩn hội viên Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam

Tiêu chuẩn hội viên Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam (Hình từ internet)

Về vấn đề này, LawNet giải đáp như sau:

1. Tiêu chuẩn hội viên Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam

- Hội viên cá nhân: Công dân Việt Nam là cựu thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong các thời kỳ kháng chiến, xây dựng chủ nghĩa xã hội, bảo vệ biên giới phía Bắc, biên giới Tây Nam, giúp Lào và Cămpuchia, khắc phục hậu quả chiến tranh, xây dựng kinh tế 1975-1982; là cựu cán bộ trực tiếp làm công tác thanh niên xung phong các thời kỳ tán thành Điều lệ Hội, tự nguyện xin gia nhập Hội, được Hội xem xét, kết nạp làm hội viên chính thức của Hội.

- Hội viên tổ chức: Hội Cựu thanh niên xung phong ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được thành lập theo quy định của pháp luật, tự nguyện xin gia nhập Hội, được Hội xem xét, kết nạp làm hội viên chính thức của Hội.

(Điều 8 Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định 361/QĐ-BNV năm 2020)

2. Quyền của hội viên Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam

- Được Hội bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp theo quy định của pháp luật và Điều lệ Hội; được Hội giúp đỡ về tinh thần và vật chất khi gặp khó khăn theo khả năng tài chính của Hội theo quy định của Hội và quy định của pháp luật.

- Được Hội cung cấp thông tin liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hội, được tham gia các hoạt động do Hội tổ chức.

- Được tham gia thảo luận, quyết định các chủ trương công tác của Hội theo quy định; được kiến nghị, đề xuất ý kiến phản ánh tâm tư nguyện vọng hợp pháp với Hội, với cơ quan có thẩm quyền về những vấn đề có liên quan đến cựu thanh niên xung phong, đến lĩnh vực hoạt động của Hội; giới thiệu hội viên vào cơ quan lãnh đạo của Hội theo quy định của Hội.

- Hội viên đại biểu được tham dự Đại hội; tham gia ứng cử, đề cử, bầu cử vào Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra và các chức danh lãnh đạo của Hội theo quy định của Hội, Điều lệ Hội và quy định của pháp luật.

- Được giới thiệu hội viên mới.

- Được khen thưởng theo quy định của Hội, Điều lệ Hội và quy định của pháp luật.

- Hội viên cá nhân được cấp thẻ hội viên, theo quy định của Hội.

- Được ra khỏi Hội khi xét thấy không thể tiếp tục là hội viên.

(Điều 9 Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định 361/QĐ-BNV năm 2020)

3. Nghĩa vụ của hội viên Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam

- Nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chấp hành Điều lệ Hội và các nghị quyết, quyết định, chương trình hoạt động của Hội; thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định của Hội.

- Tham gia các hoạt động và sinh hoạt của Hội; đoàn kết, hợp tác với các hội viên khác để xây dựng Hội phát triển vững mạnh. Đóng hội phí đầy đủ theo quy định của Hội; tuyên truyền nâng cao uy tín và mở rộng ảnh hưởng của Hội trong xã hội. Bảo vệ uy tín của Hội.

- Tích cực tham gia các hoạt động nghĩa tình đồng đội, các phong trào thi đua yêu nước và hoạt động vì lợi ích của cộng đồng.

- Giữ vững tư cách, phẩm chất đạo đức cách mạng của thanh niên xung phong, gương mẫu trong cuộc sống, giáo dục con cháu trong gia đình, góp phần giáo dục thế hệ trẻ.

- Bảo vệ uy tín của Hội, không được nhân danh Hội trong các quan hệ giao dịch, trừ khi được lãnh đạo Hội phân công bằng văn bản. Phối hợp giúp đỡ các hội viên khác của Hội trong hoạt động.

(Điều 10 Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định 361/QĐ-BNV năm 2020)

>> XEM BẢN TIẾNG ANH CỦA BÀI VIẾT NÀY TẠI ĐÂY

1407 lượt xem

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của LawNet. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email:info@lawnet.vn


Liên quan Văn bản
  • Địa chỉ: 19 Nguyễn Gia Thiều, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
    Điện thoại: (028) 7302 2286
    E-mail: info@lawnet.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079
P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;