Tiêu chuẩn của Tuyên truyền viên giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2023

Tiêu chuẩn của Tuyên truyền viên giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2023
Trần Thanh Rin

Tôi muốn biết cá nhân phải đáp ứng các tiêu chuẩn gì để trở thành Tuyên truyền viên giáo dục quốc phòng và an ninh? – Văn Hoàng (Khánh Hòa)

Tiêu chuẩn của Tuyên truyền viên giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2023

Tiêu chuẩn của Tuyên truyền viên giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2023 (Hình từ Internet)

Về vấn đề này, LawNet giải đáp như sau:

1. Tuyên truyền viên giáo dục quốc phòng và an ninh là ai?

Theo Điều 2 Thông tư 25/2014/TT-BQP, Tuyên truyền viên giáo dục quốc phòng và an ninh là người thực hiện nhiệm vụ phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh cho cán bộ, nhân dân ở cơ sở, được Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn quyết định công nhận.

2. Tiêu chuẩn của Tuyên truyền viên giáo dục quốc phòng và an ninh

Tiêu chuẩn của Tuyên truyền viên giáo dục quốc phòng và an ninh được thực hiện theo quy định tại Điều 4 Thông tư 25/2014/TT-BQP, cụ thể như sau:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền viên.

- Có lập trường chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có uy tín trong nhân dân.

- Có kiến thức, hiểu biết về quốc phòng và an ninh.

- Được bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh và được cấp có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận.

- Đối với Tuyên truyền viên vùng đồng bào dân tộc thiểu số, ngoài tiêu chuẩn trên phải thông thạo ngôn ngữ của đồng bào dân tộc thiểu số tại địa phương.

3. Nguồn lựa chọn Tuyên truyền viên giáo dục quốc phòng và an ninh

Việc lựa chọn Tuyên truyền viên giáo dục quốc phòng và an ninh được lấy các nguồn sau đây:

- Cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; trưởng thôn, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc, tổ dân phố (sau đây gọi là thôn); trưởng các đoàn thể ở thôn, thôn đội trưởng, trung đội trưởng dân quân tự vệ.

- Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam sinh hoạt tại nơi cư trú.

- Cá nhân tiêu biểu, người có uy tín trong cộng đồng dân cư.

- Hội viên Hội Cựu chiến binh Việt Nam, nhân chứng lịch sử.

(Điều 3 Thông tư 25/2014/TT-BQP)

4. Các yêu cầu đối với hoạt động của Tuyên truyền viên giáo dục quốc phòng và an ninh

Cụ thể tại Điều 5 Thông tư 25/2014/TT-BQP quy định về các yêu cầu đối với hoạt động của Tuyên truyền viên giáo dục quốc phòng và an ninh như sau:

- Tuân thủ các quy định của pháp luật.

- Đúng kế hoạch, nội dung và nhiệm vụ được giao.

- Nội dung tuyên truyền, phổ biến phải đúng đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

- Dễ hiểu, có sức thuyết phục, phù hợp với từng đối tượng.

5. Các trường hợp miễn nhiệm Tuyên truyền viên giáo dục quốc phòng và an ninh

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn quyết định miễn nhiệm Tuyên truyền viên giáo dục quốc phòng và an ninh trong các trường hợp được quy định tại Điều 6 Thông tư 25/2014/TT-BQP, cụ thể như sau:

- Bị xử lý kỷ luật từ cảnh cáo trở lên.

- Vi phạm Điều 9 Luật giáo dục quốc phòng và an ninh 2013, cụ thể:

+ Lợi dụng hoạt động giáo dục quốc phòng và an ninh để tuyên truyền xuyên tạc đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tiết lộ bí mật nhà nước; tuyên truyền chính sách thù địch, gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc; xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

+ Cản trở việc thực hiện giáo dục quốc phòng và an ninh.

+ Các hành vi khác theo quy định của pháp luật.

6. Các nguyên tắc giáo dục quốc phòng và an ninh

Theo Điều 5 Luật giáo dục quốc phòng và an ninh 2013, các nguyên tắc giáo dục quốc phòng và an ninh bao gồm:

- Tuân thủ Hiến pháp và pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự quản lý thống nhất của Nhà nước.

- Giáo dục quốc phòng và an ninh là trách nhiệm của hệ thống chính trị và toàn dân, trong đó Nhà nước giữ vai trò chủ đạo.

- Kết hợp giáo dục quốc phòng và an ninh với giáo dục chính trị tư tưởng, phổ biến, giáo dục pháp luật và gắn với xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện.

- Giáo dục toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm bằng các hình thức phù hợp; kết hợp giữa lý luận và thực tiễn, giữa lý thuyết và thực hành.

- Chương trình, nội dung giáo dục quốc phòng và an ninh phải phù hợp với từng đối tượng, đáp ứng kịp thời tình hình thực tế.

- Bảo đảm bí mật nhà nước, tính kế hoạch, kế thừa, phát triển, khoa học, hiện đại, dễ hiểu, thiết thực và hiệu quả.

>> XEM BẢN TIẾNG ANH CỦA BÀI VIẾT NÀY TẠI ĐÂY

279 lượt xem

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của LawNet. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email:info@lawnet.vn


Liên quan Văn bản
  • Địa chỉ: 19 Nguyễn Gia Thiều, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
    Điện thoại: (028) 7302 2286
    E-mail: info@lawnet.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079
P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;