Thư viện là gì? Quy định về quyền và trách nhiệm của thư viện

Thư viện là gì? Quy định về quyền và trách nhiệm của thư viện
Trần Thanh Rin

Xin cho tôi hỏi thư viện là gì? Quyền và trách nhiệm của thư viện được pháp luật quy định như thế nào? – Thanh Thư (Đà Nẵng)

Thư viện là gì? Quy định về quyền và trách nhiệm của thư viện

Thư viện là gì? Quy định về quyền và trách nhiệm của thư viện (Hình từ Internet)

Về vấn đề này, LawNet giải đáp như sau:

1. Thư viện là gì?

Theo khoản 1 Điều 3 Luật Thư viện 2019, thư viện là thiết chế văn hóa, thông tin, giáo dục, khoa học thực hiện việc xây dựng, xử lý, lưu giữ, bảo quản, cung cấp tài nguyên thông tin phục vụ nhu cầu của người sử dụng.

2. Quy định về quyền và trách nhiệm của thư viện

2.1. Quyền của thư viện

Cụ thể tại Điều 38 Luật Thư viện 2019, thư viện có các quyền sau đây:

- Xác định nội dung và hình thức hoạt động phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của thư viện.

- Trao đổi tài nguyên thông tin, tham gia hệ thống thông tin thư viện trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật.

- Từ chối yêu cầu sử dụng tài nguyên thông tin trái với quy định của pháp luật, quy chế, nội quy thư viện.

- Thu phí, giá từ việc cung cấp dịch vụ thư viện theo quy định của pháp luật.

- Nghiên cứu, ứng dụng thành tựu khoa học và công nghệ tiên tiến, thiết lập cơ sở hạ tầng kỹ thuật đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa thư viện.

- Vận động và tiếp nhận tài trợ, viện trợ, tặng cho, đóng góp cho thư viện theo quy định của pháp luật.

- Mở rộng phục vụ đối tượng người sử dụng thư viện phù hợp với quy định của pháp luật và quy chế thư viện.

- Hợp tác quốc tế về thư viện.

- Xác định hình thức và giá trị bồi thường thiệt hại do người sử dụng thư viện gây ra theo quy định của pháp luật và nội quy thư viện.

- Thư viện Quốc gia Việt Nam, thư viện chuyên ngành của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Văn phòng Quốc hội, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao và thư viện cấp tỉnh được lưu giữ tài nguyên thông tin quy định tại điểm a khoản 1 Điều 7 Luật Thư viện 2019 để phục vụ hoạt động nghiên cứu.

2.2. Trách nhiệm của thư viên

Thư viện có những trách nhiệm như sau:

- Bảo đảm thực hiện quyền tiếp cận thông tin và sử dụng dịch vụ thư viện được quy định tại Luật này, quy định khác của pháp luật có liên quan và quy chế, nội quy thư viện.

- Sử dụng hiệu quả nguồn lực trong thư viện.

- Tổ chức hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ thư viện theo quy định tại Luật Thư viện 2019 và hoạt động khác phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của thư viện.

- Tổ chức dịch vụ thư viện; bố trí thời gian phục vụ phù hợp với điều kiện sinh hoạt, làm việc, học tập của người sử dụng thư viện.

- Công bố nội quy, hướng dẫn sử dụng thư viện.

- Công khai, minh bạch về tài nguyên thông tin và hoạt động của thư viện.

- Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hằng năm và khi được yêu cầu.

- Quản lý, lưu giữ và tổ chức phục vụ tài nguyên thông tin hạn chế sử dụng theo quy định của Luật Thư viện 2019, quy định khác của pháp luật có liên quan và quy chế, nội quy thư viện.

(Điều 39 Luật Thư viện 2019)

3. Các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động thư viện

Theo Điều 8 Luật Thư viện 2019, các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động thư viện bao gồm:

- Lợi dụng hoạt động thư viện để xuyên tạc chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chống lại Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc; kích động bạo lực, gây thù hằn giữa các dân tộc, tôn giáo; tuyên truyền chiến tranh xâm lược; phá hoại thuần phong mỹ tục; truyền bá mê tín; lôi kéo người sử dụng thư viện vào tệ nạn xã hội.

- Cung cấp tài nguyên thông tin thuộc bí mật nhà nước, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

- Hạn chế quyền tiếp cận và sử dụng tài nguyên thông tin của người sử dụng thư viện trái với quy định của pháp luật.

- Cung cấp thông tin về người sử dụng thư viện, trừ trường hợp theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

- Chiếm dụng, đánh tráo, hủy hoại, làm hư hỏng tài nguyên thông tin.

- Xâm nhập trái phép vào hệ thống thông tin thư viện, cơ sở dữ liệu thư viện; làm sai lệch, gián đoạn hoặc phá hoại hệ thống thông tin thư viện, cơ sở dữ liệu thư viện.

>> XEM BẢN TIẾNG ANH CỦA BÀI VIẾT NÀY TẠI ĐÂY

422 lượt xem

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của LawNet. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email:info@lawnet.vn


Liên quan Văn bản
  • Địa chỉ: 19 Nguyễn Gia Thiều, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
    Điện thoại: (028) 7302 2286
    E-mail: info@lawnet.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079
P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;