Quy trình lập kế hoạch xây dựng Khu kinh tế - quốc phòng

Quy trình lập kế hoạch xây dựng Khu kinh tế - quốc phòng
Lê Trương Quốc Đạt

Cho tôi hỏi quy trình lập kế hoạch xây dựng Khu kinh tế - quốc phòng được quy định như thế nào? - Hồng Ngọc (Tây Ninh)

Quy trình lập kế hoạch xây dựng Khu kinh tế - quốc phòng

Quy trình lập kế hoạch xây dựng Khu kinh tế - quốc phòng (Hình từ Internet)

Về vấn đề này, LawNet giải đáp như sau:

1. Quy trình lập kế hoạch xây dựng Khu kinh tế - quốc phòng

Theo Điều 14 Nghị định 22/2021/NĐ-CP thì căn cứ nhiệm vụ và dự toán kinh phí lập kế hoạch xây dựng Khu kinh tế - quốc phòng được phê duyệt, các quân khu, quân chủng, binh đoàn chỉ đạo Đoàn kinh tế - quốc phòng thực hiện như sau:

- Lựa chọn đơn vị tư vấn đáp ứng đủ điều kiện theo quy định tại khoản 3 Điều 12 Nghị định 22/2021/NĐ-CP; phân tích, đánh giá, dự báo các yếu tố, điều kiện, nguồn lực, bối cảnh phát triển; đánh giá thực trạng phát triển kinh tế - xã hội, tình hình quốc phòng, an ninh, đề xuất các quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, định hướng ưu tiên phát triển.

- Thống nhất với Ủy ban nhân dân các cấp về vị trí, quy mô từng dự án bảo đảm tính đồng bộ, hiệu quả phù hợp với quy hoạch chung của địa phương.

- Hoàn thiện kế hoạch xây dựng Khu kinh tế - quốc phòng, gửi lấy ý kiến của Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp tỉnh theo quy định.

- Tiếp thu, giải trình ý kiến của địa phương, hoàn thiện kế hoạch xây dựng Khu kinh tế - quốc phòng, báo cáo Bộ Quốc phòng thẩm định.

- Hoàn thiện kế hoạch xây dựng Khu kinh tế - quốc phòng báo cáo Quân khu, quân chủng, binh đoàn trình Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phê duyệt.

2. Yêu cầu về nội dung của kế hoạch xây dựng Khu kinh tế - quốc phòng

Yêu cầu về nội dung của kế hoạch xây dựng Khu kinh tế - quốc phòng theo Điều 15 Nghị định 22/2021/NĐ-CP như sau:

- Phù hợp với hợp phần quy hoạch Khu kinh tế - quốc phòng trong quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch không gian biển quốc gia, quy hoạch vùng được cấp có thẩm quyền phê duyệt; phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, các quy hoạch có liên quan; đảm bảo quốc phòng, an ninh tuyến biên giới, khu vực phòng thủ.

- Đối với Khu kinh tế - quốc phòng biển, đảo: Ngoài đáp ứng các yêu cầu quy định tại khoản 1 Điều 15 Nghị định 22/2021/NĐ-CP, nội dung kế hoạch xây dựng Khu kinh tế - quốc phòng biển, đảo phải phù hợp với Chiến lược Phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam, quy hoạch không gian biển quốc gia và phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên biển, đảo.

- Kế hoạch xây dựng Khu kinh tế - quốc phòng được xác định trên cơ sở kế hoạch phòng thủ khu vực, kế hoạch bố trí, sắp xếp, ổn định dân cư, mục tiêu giảm nghèo bền vững, nâng cao sức khỏe, đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân trong Khu kinh tế - quốc phòng.

3. Quy định về điều chỉnh kế hoạch xây dựng Khu kinh tế - quốc phòng

Quy định về điều chỉnh kế hoạch xây dựng Khu kinh tế - quốc phòng theo Điều 17 Nghị định 22/2021/NĐ-CP như sau:

- Căn cứ điều chỉnh kế hoạch:

+ Có sự điều chỉnh hợp phần quy hoạch Khu kinh tế - quốc phòng;

+ Có sự điều chỉnh quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch không gian biển quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, quy hoạch ngành và các quy hoạch khác có liên quan;

+ Do yêu cầu về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh.

- Trình tự, thủ tục điều chỉnh kế hoạch:

+ Khi có các căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 17 Nghị định 22/2021/NĐ-CP, Đoàn kinh tế - quốc phòng báo cáo Bộ Tư lệnh quân khu, quân chủng, binh đoàn về nội dung điều chỉnh kế hoạch xây dựng Khu kinh tế - quốc phòng;

+ Bộ Tư lệnh quân khu, quân chủng, binh đoàn thống nhất với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có liên quan về nội dung điều chỉnh kế hoạch xây dựng Khu kinh tế - quốc phòng;

+ Tư lệnh quân khu, quân chủng, binh đoàn báo cáo Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quyết định việc điều chỉnh kế hoạch.

- Hồ sơ đề nghị điều chỉnh kế hoạch, gồm:

+ Tờ trình đề nghị điều chỉnh kế hoạch;

+ Báo cáo thuyết minh tổng hợp kế hoạch điều chỉnh;

+ Các báo cáo kế hoạch chuyên đề, các phụ lục kèm theo.

 

>> XEM BẢN TIẾNG ANH CỦA BÀI VIẾT NÀY TẠI ĐÂY

96 lượt xem

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của LawNet. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email:info@lawnet.vn


Liên quan Văn bản
  • Địa chỉ: 19 Nguyễn Gia Thiều, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
    Điện thoại: (028) 7302 2286
    E-mail: info@lawnet.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079
P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;