Phương thức phân phối vé xổ số tự chọn số điện toán

Phương thức phân phối vé xổ số tự chọn số điện toán
Lê Trương Quốc Đạt

Cho tôi hỏi về phương thức và thời gian phát hành vé xổ số tự chọn số điện toán được quy định thế nào? - Kim Thiên (Long An)

Phương thức phân phối vé xổ số tự chọn số điện toán

Phương thức phân phối vé xổ số tự chọn số điện toán (Hình từ Internet)

Về vấn đề này, LawNet giải đáp như sau:

1. Phương thức phân phối vé xổ số tự chọn số điện toán

Theo Điều 9 Thông tư 36/2019/TT-BTC thì vé xổ số tự chọn số điện toán được phân phối theo các phương thức sau:

- Bán trực tiếp cho khách hàng thông qua thiết bị đầu cuối.

- Thông qua điện thoại cố định và điện thoại di động.

- Thông qua internet. Phương thức phân phối này chỉ được thực hiện sau khi được Bộ Tài chính chấp thuận.

2. Địa bàn phát hành vé xổ số tự chọn số điện toán

Địa bàn phát hành vé xổ số tự chọn số điện toán theo Điều 10 Thông tư 36/2019/TT-BTC như sau:

- Địa bàn phát hành vé xổ số tự chọn số điện toán thông qua phương thức phân phối thiết bị đầu cuối: Công ty xổ số điện toán được kinh doanh trên phạm vi cả nước. Địa bàn kinh doanh cụ thể, công ty xổ số điện toán báo cáo Bộ Tài chính phê duyệt trước khi thực hiện.

- Địa bàn phát hành vé xổ số tự chọn số điện toán thông qua điện thoại cố định, điện thoại di động và internet: Công ty xổ số điện toán được kinh doanh trên phạm vi cả nước.

3. Thời gian phát hành vé xổ số tự chọn số điện toán

Thời gian phát hành vé xổ số tự chọn số điện toán theo Điều 11 Thông tư 36/2019/TT-BTC như sau:

- Vé xổ số tự chọn số điện toán được phát hành hàng ngày, trừ các trường hợp đặc biệt theo thông báo của công ty xổ số điện toán.

- Công ty xổ số điện toán có trách nhiệm công bố công khai thời gian không phát hành chậm nhất là năm (05) ngày làm việc trước ngày không phát hành vé xổ số tự chọn số điện toán. 

Việc công bố công khai ngày không phát hành vé được thực hiện qua hình thức niêm yết công khai tại trụ sở chính, chi nhánh và các văn phòng, cửa hàng (nếu có) của công ty xổ số điện toán, các đại lý xổ số tự chọn số điện toán, đăng trên trang thông tin điện tử của công ty xổ số điện toán hoặc các phương tiện thông tin đại chúng khác.

- Việc phát hành vé xổ số tự chọn số điện toán của công ty xổ số điện toán phải kết thúc chậm nhất là mười lăm (15) phút trước thời điểm bắt đầu quay số mở thưởng theo quy định tại Điều 17 Thông tư 36/2019/TT-BTC

Riêng đối với sản phẩm xổ số tự chọn số quay số nhanh, việc phát hành vé phải kết thúc trước thời điểm bắt đầu quay số mở thưởng.

4. Quy định về vé xổ số tự chọn số điện toán

Quy định về vé xổ số tự chọn số điện toán theo Điều 12 Thông tư 36/2019/TT-BTC như sau:

- Vé xổ số tự chọn số điện toán có thể được phát hành dưới dạng chứng chỉ hoặc dữ liệu điện tử, phụ thuộc vào các phương thức phân phối sản phẩm theo quy định tại Điều 9 Thông tư 36/2019/TT-BTC.

- Vé xổ số tự chọn số điện toán dưới dạng chứng chỉ phải có các nội dung cơ bản sau đây:

+ Tên công ty phát hành;

+ Tên sản phẩm xổ số tự chọn số điện toán;

+ Số dự thưởng;

+ Giá trị tham gia dự thưởng;

+ Ngày, giờ phát hành vé;

+ Ngày mở thưởng, thời hạn lĩnh thưởng;

+ Ký hiệu của đại lý bán vé hoặc thiết bị đầu cuối;

+ Số ký hiệu, bảng mã nhận dạng vé để chống làm giả;

+ Các thông tin khác theo yêu cầu quản lý của công ty xổ số điện toán phù hợp với quy định của pháp luật.

- Vé xổ số tự chọn số điện toán dưới dạng dữ liệu điện tử phải có các nội dung cơ bản sau đây:

+ Các nội dung quy định tại điểm a, b, c, d, đ và e khoản 2 Điều 12 Thông tư 36/2019/TT-BTC;

+ Mã số tài khoản tham gia dự thưởng của khách hàng.

- Quy định về hủy vé xổ số điện toán đã mua trước giờ quay số mở thưởng:

+ Vé xổ số điện toán được phân phối thông qua thiết bị đầu cuối

++ Đối với các sản phẩm xổ số tự chọn số theo ma trận và xổ số tự chọn số theo dãy số: Người tham gia dự thưởng được hủy vé xổ số tự chọn số điện toán đã mua thông qua thiết bị đầu cuối tại nơi mua vé chậm nhất là ba mươi (30) phút trước thời điểm quay số mở thưởng.

Vé xổ số tự chọn số điện toán đã hủy không còn giá trị lĩnh thưởng.

++ Đối với sản phẩm xổ số tự chọn số quay số nhanh: Người tham gia dự thưởng không được hủy vé xổ số điện toán đã mua.

+ Vé xổ số điện toán được phân phối thông qua điện thoại cố định, điện thoại di động, internet: Người tham gia dự thưởng không được hủy vé xổ số điện toán đã mua.

>> XEM BẢN TIẾNG ANH CỦA BÀI VIẾT NÀY TẠI ĐÂY


Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của LawNet. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email:info@lawnet.vn
50 lượt xem
Liên quan Văn bản
Tiêu điểm
Chính thức có Nghị định 29/2023/NĐ-CP quy định về tinh giản biên chế

Chính phủ ban hành Nghị định 29/2023/NĐ-CP ngày 03/6/2023 quy định về tinh giản biên chế

  • Địa chỉ: 19 Nguyễn Gia Thiều, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
    Điện thoại: (028) 7302 2286
    E-mail: info@lawnet.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079
P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;