Nội dung triển khai thi hành Nghị định về hương ước, quy ước

Nội dung triển khai thi hành Nghị định về hương ước, quy ước
Trần Thanh Rin

Tôi muốn biết chi tiết nội dung triển khai thi hành Nghị định về hương ước, quy ước do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành? – Thành Hưng (Đà Nẵng)

Nội dung triển khai thi hành Nghị định về hương ước, quy ước

Nội dung triển khai thi hành Nghị định về hương ước, quy ước (Hình từ Internet)

Về vấn đề này, LawNet giải đáp như sau:

Ngày 14/09/2023, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định 2686/QÐ-BVHTTDL Kế hoạch triển khai thi hành Nghị định 61/2023/NĐ-CP về xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư.

Nội dung triển khai thi hành Nghị định về hương ước, quy ước

Cụ thể tại Quyết định 2686/QÐ-BVHTTDL đã đưa ra các nội dung triển khai thi hành Nghị định 61/2023/NĐ-CP về hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư như sau:

(1) Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Nội dung

+ Xây dựng các văn bản, tài liệu triển khai thực hiện Nghị định.

+ Ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn việc rà soát hương ước, quy ước đã được phê duyệt hoặc công nhận trước ngày 16 tháng 8 năm 2023.

+ Tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến hương ước, quy ước, đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ bảo đảm tính thống nhất.

+ Hướng dẫn việc ghi nhận các phong tục, tập quán tiến bộ; vận động xóa bỏ, không áp dụng phong tục, tập quán lạc hậu trong hương ước, quy ước.

+ Kiểm tra công tác xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước tại địa phương theo quy định của pháp luật.

+ Trả lời kiến nghị, phản ánh trong thực hiện pháp luật về xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước.

+ Thanh tra, xử lý vi phạm, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong thực hiện pháp luật về xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước.

- Đơn vị chủ trì:

+ Vụ Pháp chế chủ trì các nội dung trên (trừ công tác khen thưởng và thanh tra xử lý vi phạm, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong thực hiện pháp luật về xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước).

+ Thanh tra Bộ chủ trì thanh tra xử lý vi phạm, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong thực hiện pháp luật về xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước.

+ Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì công tác khen thưởng về xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước.

- Đơn vị phối hợp: Cục Văn hóa cơ sở, Cục Di sản văn hóa, Vụ Văn hóa dân tộc và các cơ quan, đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2023 và các năm tiếp theo.

(2) Ở địa phương

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu giúp Ủy ban nhân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo tổ chức thực hiện các công việc sau:

+ Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hương ước, quy ước do Ủy ban nhân dân, Hội đồng nhân dân ban hành và xử lý theo quy định của pháp luật, đồng thời gửi kết quả về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (qua Vụ Pháp chế).

+ Rà soát hương ước, quy ước đã được phê duyệt hoặc công nhận trên địa bàn trước ngày 16 tháng 8 năm 2023 và thực hiện theo quy định tại Điều 24 Nghị định 61/2023/NĐ-CP.

+ Đề nghị Hội đồng nhân dân cùng cấp ban hành văn bản về hỗ trợ kinh phí xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư tại địa phương theo quy định tại khoản 3 Điều 22 Nghị định 61/2023/NĐ-CP và quy định pháp luật về ngân sách nhà nước và phân cấp ngân sách hiện hành.

- Thời gian hoàn thành: trong năm 2023 và các năm tiếp theo.

Các yêu cầu đối với Kế hoạch triển khai thi hành Nghị định 61/2023/NĐ-CP

Theo đó, khi triển khai thi hành Nghị định 61/2023/NĐ-CP về xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư thì cần đảm bảo các yêu cầu như sau:

- Có trọng tâm, trọng điểm, nội dung công việc phải gắn với trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị; xác định cơ chế phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và địa phương trong việc tiến hành các hoạt động triển khai thi hành Nghị định trên phạm vi cả nước;

- Bảo đảm sự phối hợp thường xuyên, hiệu quả giữa các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và địa phương trong việc triển khai thi hành Nghị định; xác định cụ thể các nội dung công việc, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc tổ chức triển khai thi hành Nghị định;

- Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện triển khai thi hành Nghị định 61/2023/NĐ-CP.

>> XEM BẢN TIẾNG ANH CỦA BÀI VIẾT NÀY TẠI ĐÂY

211 lượt xem

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của LawNet. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email:info@lawnet.vn


Liên quan Văn bản
  • Địa chỉ: 19 Nguyễn Gia Thiều, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
    Điện thoại: (028) 7302 2286
    E-mail: info@lawnet.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079
P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;