Nhiệm vụ và quyền hạn của Vụ Thư viện

Nhiệm vụ và quyền hạn của Vụ Thư viện
Nguyễn Thị Diễm My

Vụ Thư viện thuộc Bộ nào? Nhiệm vụ và quyền hạn của Vụ Thư viện gồm những gì? – Thái Tú (Khánh Hòa)

Nhiệm vụ và quyền hạn của Vụ Thư viện

Nhiệm vụ và quyền hạn của Vụ Thư viện (Hình từ internet)

 Về vấn đề này, LawNet giải đáp như sau:

1. Vụ Thư viện thuộc Bộ nào?

Vụ Thư viện là tổ chức hành chính thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, thực hiện chức năng tham mưu giúp Bộ trưởng thực hiện quản lý nhà nước về thư viện và phát triển văn hóa đọc; quản lý các dịch vụ công về thư viện theo quy định của pháp luật.

(Điều 1 Quyết định 754/QÐ-BVHTTDL năm 2023)

2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Vụ Thư viện

Nhiệm vụ và quyền hạn của Vụ Thư viện được quy định tại Điều 1 Quyết định 754/QÐ-BVHTTDL năm 2023 bao gồm:

- Trình Bộ trưởng dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, việc phân cấp quản lý nhà nước, chiến lược, kế hoạch, dự án, đề án chương trình hành động và các văn bản khác về thư viện và phát triển văn hóa đọc.

- Tổ chức thực hiện và hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác thư viện và phát triển văn hóa đọc; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và theo dõi tình hình thi hành pháp luật về thư viện.

- Chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng cơ chế, chính sách huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực để phát triển sự nghiệp thư viện và văn hóa đọc theo quy định của pháp luật trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Trình Bộ trưởng tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia trong hoạt động thư viện; quy tắc ứng xử nghề nghiệp thư viện.

- Trình Bộ trưởng kế hoạch hợp tác quốc tế về thư viện; quy định việc hợp tác trao đổi tài nguyên thông tin giữa thư viện trong nước với thư viện nước ngoài và tổ chức thực hiện sau khi được ban hành.

- Tiếp nhận hồ sơ, thẩm định, tham mưu và trình Bộ trưởng trả lời thông báo việc thành lập, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, chấm dứt hoạt động đối với thư viện chuyên ngành ở trung ương, thư viện công cộng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; trả lời việc xác định thư viện công lập có vai trò quan trọng được Nhà nước ưu tiên đầu tư theo quy định của pháp luật.

- Hướng dẫn điều kiện thành lập và hoạt động thư viện; việc thông báo thành lập, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, chấm dứt hoạt động thư viện; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của thư viện công cộng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; hướng dẫn và tổ chức đánh giá hoạt động thư viện theo quy định của pháp luật và phân cấp, ủy quyền của Bộ trưởng.

- Chỉ đạo và hướng dẫn việc tổ chức hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ thư viện, phục vụ học tập suốt đời, phát triển văn hóa đọc và liên thông thư viện.

- Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho người làm công tác thư viện theo phân công của Bộ trưởng.

- Tham mưu, giúp Bộ trưởng thực hiện quản lý nhà nước về nội dung hoạt động của các hội, quỹ, tổ chức phi chính phủ trong lĩnh vực thư viện theo quy định của pháp luật.

- Phối hợp với cơ quan, đơn vị có liên quan đề xuất Bộ trưởng khen thưởng hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng đối với tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong lĩnh vực thư viện, có đóng góp đối với phát triển văn hóa đọc.

- Triển khai ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ trong quản lý nhà nước về thư viện và chuyển đổi số ngành thư viện; xây dựng và quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu về thư viện.

- Thực hiện các nội dung cải cách hành chính thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Vụ theo chương trình, kế hoạch của Bộ.

- Quản lý công chức, thực hiện chính sách, chế độ đối với công chức trong Vụ; quản lý tài sản được giao theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ trưởng.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác được Bộ trưởng giao và theo quy định của pháp luật.

>> XEM BẢN TIẾNG ANH CỦA BÀI VIẾT NÀY TẠI ĐÂY

97 lượt xem

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của LawNet. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email:info@lawnet.vn


Liên quan Văn bản
  • Địa chỉ: 19 Nguyễn Gia Thiều, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
    Điện thoại: (028) 7302 2286
    E-mail: info@lawnet.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079
P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;