Nhiệm vụ và quyền hạn của Vụ Hợp tác quốc tế thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông

Nhiệm vụ và quyền hạn của Vụ Hợp tác quốc tế thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông
Trần Thanh Rin

Tôi muốn biết Vụ Hợp tác quốc tế thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ có các nhiệm vụ và quyền hạn như thế nào? – Hữu Thắng (Quảng Nam)

Nhiệm vụ và quyền hạn của Vụ Hợp tác quốc tế thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông

Nhiệm vụ và quyền hạn của Vụ Hợp tác quốc tế thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông (Hình từ Internet)

Về vấn đề này, LawNet giải đáp như sau:

Vị trí và chức năng của Vụ Hợp tác quốc tế

Theo Điều 1 Quyết định 1556/QĐ-BTTTT năm 2023, Vụ Hợp tác quốc tế là tổ chức thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, có chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng thực hiện quản lý về hợp tác quốc tế trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Nhiệm vụ và quyền hạn của Vụ Hợp tác quốc tế

Cụ thể tại Điều 2 Quyết định 1556/QĐ-BTTTT năm 2023 quy định về nhiệm vụ và quyền hạn của Vụ Hợp tác quốc tế thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông như sau:

(1) Nhiệm vụ chung trong công tác hợp tác quốc tế

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng, trình Bộ trưởng phê duyệt chủ trương, chính sách, chiến lược, quy định, quy chế, các kế hoạch dài hạn, trung hạn và hàng năm, các chương trình, đề án, dự án về hợp tác quốc tế của Bộ và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt;

- Tham gia góp ý kế hoạch, chương trình, văn bản quản lý của các bộ, ngành, địa phương về hợp tác quốc tế liên quan đến các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ;

- Tổ chức thực hiện việc nghiên cứu, khai thác thông tin, kinh nghiệm quốc tế phục vụ quản lý nhà nước của Bộ;

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch ngân sách hợp tác quốc tế và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt; vận động các nguồn lực khác theo quy định của pháp luật để thực hiện các nhiệm vụ hợp tác quốc tế hàng năm của Bộ;

- Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ thực hiện các quy định về phân cấp quản lý đối với hoạt động hợp tác quốc tế của Bộ;

- Đầu mối tổng hợp, theo dõi, báo cáo và kiến nghị giải pháp thực hiện các nhiệm vụ hợp tác quốc tế của Bộ;

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ tổ chức, điều phối, hướng dẫn, đôn đốc, theo dõi, kiểm tra, giám sát, đánh giá, tổng hợp báo cáo kết quả triển khai thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế thuộc phạm vi quản lý của Bộ;

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng, quản lý và cập nhật hệ thống cơ sở dữ liệu về các hoạt động hợp tác quốc tế của Bộ Thông tin và Truyền thông.

(2) Về công tác hội nhập quốc tế

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan đề xuất chủ trương, kế hoạch, phương án và tổ chức việc đàm phán, ký kết, gia nhập, tham gia, thực hiện các điều ước, thỏa thuận quốc tế, các tổ chức quốc tế thuộc thẩm quyền của Bộ; thẩm định các đề xuất ký kết, tham gia các thỏa thuận quốc tế, tổ chức quốc tế của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ;

- Quản lý và hướng dẫn việc tham gia các tổ chức quốc tế của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu việc cử nhân sự tham gia các tổ chức quốc tế;

- Tham gia phối hợp giải quyết các vướng mắc, khiếu nại, tranh chấp có yếu tố nước ngoài, các vấn đề liên quan đến luật pháp, điều ước quốc tế và thỏa thuận quốc tế thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ.

(3) Về kinh tế đối ngoại

- Chủ trì hoặc phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan theo phân công của Lãnh đạo Bộ vận động, đàm phán, tiếp nhận và tổ chức, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các chương trình, dự án có yếu tố nước ngoài thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ;

- Chủ trì hoặc phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan theo phân công của Lãnh đạo Bộ tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại và đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực thông tin và truyền thông.

(4) Về công tác đối ngoại

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch và tổ chức, hướng dẫn thực hiện các đoàn ra, đoàn vào, hội nghị, hội thảo quốc tế, niên liễm và các chương trình, đề án, dự án hợp tác quốc tế thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ;

- Chủ trì tổ chức, điều phối việc thực hiện các nhiệm vụ của Bộ trong các hoạt động đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân, các tổ chức quốc tế, Ủy ban hỗn hợp, Ủy ban liên chính phủ trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ;

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức các sự kiện quốc tế về thông tin và truyền thông do Bộ tổ chức ở trong và ngoài nước;

- Chủ trì hoặc phối hợp với các tổ chức, đơn vị trong và ngoài Bộ tổ chức tập huấn, tuyên truyền, phổ biến, cung cấp thông tin về hoạt động hợp tác quốc tế và chuyên môn, nghiệp vụ đối ngoại thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ;

- Đề xuất khen thưởng các cá nhân, tổ chức nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài có nhiều cống hiến, đóng góp cho sự phát triển của ngành Thông tin và Truyền thông;

- Quản lý nội dung tiếp xúc, giao dịch, trao đổi công thư trên danh nghĩa Bộ với các cơ quan đại diện ngoại giao, các tổ chức quốc tế, các nhà tài trợ, các đối tác và doanh nghiệp nước ngoài;

- Chủ trì, phối hợp tổ chức thực hiện công tác biên dịch, phiên dịch và công tác lễ tân, khánh tiết, tiếp khách đối ngoại của Bộ theo quy định.

(5) Quản lý về tổ chức, công chức, tài sản, hồ sơ, tài liệu được giao theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ trưởng.

(6) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật hoặc do Bộ trưởng giao.

>> XEM BẢN TIẾNG ANH CỦA BÀI VIẾT NÀY TẠI ĐÂY

903 lượt xem

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của LawNet. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email:info@lawnet.vn


Liên quan Văn bản
  • Địa chỉ: 19 Nguyễn Gia Thiều, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
    Điện thoại: (028) 7302 2286
    E-mail: info@lawnet.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079
P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;