Nhiệm vụ và quyền hạn của Viện Chiến lược và Khoa học thanh tra

Nhiệm vụ và quyền hạn của Viện Chiến lược và Khoa học thanh tra
Trần Thanh Rin

Tôi muốn biết Viện Chiến lược và Khoa học thanh tra có các nhiệm vụ và quyền hạn như thế nào? – Ánh Trinh (Bình Thuận)

Nhiệm vụ và quyền hạn của Viện Chiến lược và Khoa học thanh tra

Nhiệm vụ và quyền hạn của Viện Chiến lược và Khoa học thanh tra (Hình từ Internet)

Về vấn đề này, LawNet giải đáp như sau:

1. Viện Chiến lược và Khoa học thanh tra thuộc cơ quan nào?

Viện Chiến lược và Khoa học thanh tra là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Thanh tra Chính phủ, có chức năng nghiên cứu và xây dựng chiến lược, chính sách; nghiên cứu khoa học và quản lý hoạt động khoa học của Thanh tra Chính phủ trong các lĩnh vực thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng phục vụ chức năng quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ.

Như vậy, Viện Chiến lược và Khoa học thanh tra là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Thanh tra Chính phủ.

(Điều 1 Quy định ban hành kèm theo Quyết định 440/QĐ-TTCP năm 2021)

2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Viện Chiến lược và Khoa học thanh tra

Viện Chiến lược và Khoa học thanh tra có các nhiệm vụ và quyền hạn như sau:

- Nghiên cứu và xây dựng chiến lược, chính sách

+ Tổng kết thực tiễn, đánh giá tác động của chính sách, pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng;

+ Dự báo chiến lược về xu hướng, diễn biến trên các lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành Thanh tra;

+ Xây dựng chiến lược, chính sách của ngành Thanh tra theo sự phân công của Tổng Thanh tra Chính phủ;

+ Tham gia hoặc chủ trì xây dựng các văn bản pháp luật của ngành Thanh tra.

- Nghiên cứu và phối hợp nghiên cứu khoa học trong các lĩnh vực thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng và các lĩnh vực khác có liên quan.

- Quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học

+ Xây dựng kế hoạch nghiên cứu khoa học dài hạn và hằng năm trình Tổng Thanh tra Chính phủ, Bộ Khoa học và Công nghệ;

+ Tham mưu cho Tổng Thanh tra Chính phủ trong việc tổ chức lựa chọn thực hiện đề tài khoa học và phân bổ kinh phí nghiên cứu khoa học hằng năm;

+ Tổ chức thực hiện và hướng dẫn, kiểm tra việc triển khai các đề tài khoa học theo Quy chế quản lý đề tài khoa học của Thanh tra Chính phủ;

+ Hướng dẫn, phối hợp với thanh tra các bộ, ngành, địa phương trong nghiên cứu khoa học về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng và các lĩnh vực khác có liên quan;

+ Tham mưu cho Tổng Thanh tra Chính phủ về việc tổ chức Hội đồng Khoa học Thanh tra Chính phủ; thực hiện nhiệm vụ thường trực Hội đồng Khoa học;

+ Tổ chức sơ kết, tổng kết công tác nghiên cứu khoa học.

- Giúp Tổng Thanh tra Chính phủ tổ chức việc ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học trong toàn ngành Thanh tra; định kỳ hàng năm báo cáo Tổng Thanh tra Chính phủ về nội dung và kết quả ứng dụng;

- Xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu, thông tin - tư liệu khoa học thanh tra; chủ trì tổ chức và quản lý thư viện của Thanh tra Chính phủ; biên soạn và phát hành theo quy định của pháp luật các ấn phẩm về các lĩnh vực công tác của ngành Thanh tra;

- Cung cấp các dịch vụ khoa học, dịch vụ tư vấn và bồi dưỡng kiến thức pháp luật về nghiệp vụ thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng và các lĩnh vực khác có liên quan cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị;

- Tham gia đào tạo, bồi dưỡng và xây dựng chương trình, giáo trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ thanh tra;

- Liên kết, hợp tác nghiên cứu khoa học về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng đối với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước;

- Quản lý tài chính, tài sản theo quy định của pháp luật và phân cấp của Tổng Thanh tra Chính phủ;

- Tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, người lao động theo quy định của pháp luật và ủy quyền của Tổng Thanh tra Chính phủ;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng Thanh tra Chính phủ giao và theo quy định của pháp luật.

(Điều 2 Quy định ban hành kèm theo Quyết định 440/QĐ-TTCP năm 2021)

3. Cơ cấu tổ chức của Viện Chiến lược và Khoa học thanh tra

Viện Chiến lược và Khoa học thanh tra có cơ cấu tổ chức như sau:

- Lãnh đạo Viện có Viện trưởng và các Phó Viện trưởng.

- Các phòng chức năng của Viện gồm:

+ Phòng Hành chính - Tổ chức;

+ Phòng Nghiên cứu và Hợp tác phát triển;

+ Phòng Quản lý khoa học và Thông tin - Thư viện.

Nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của các phòng do Viện trưởng quy định trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao.

(Khoản 1 Điều 4 Quy định ban hành kèm theo Quyết định 440/QĐ-TTCP năm 2021)

>> XEM BẢN TIẾNG ANH CỦA BÀI VIẾT NÀY TẠI ĐÂY

217 lượt xem

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của LawNet. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email:info@lawnet.vn


Liên quan Văn bản
  • Địa chỉ: 19 Nguyễn Gia Thiều, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
    Điện thoại: (028) 7302 2286
    E-mail: info@lawnet.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079
P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;