Nhiệm vụ và quyền hạn của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

Nhiệm vụ và quyền hạn của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa
Lê Trương Quốc Đạt

Cho tôi hỏi nhiệm vụ và quyền hạn của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa như thế nào? - Như Ngọc (Trà Vinh)

Nhiệm vụ và quyền hạn của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

Nhiệm vụ và quyền hạn của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (Hình từ Internet)

Về vấn đề này, LawNet giải đáp như sau:

1. Nguyên tắc, mục tiêu hoạt động của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa 

Nguyên tắc, mục tiêu hoạt động của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa theo Điều 3 Nghị định 39/2019/NĐ-CP như sau: 

* Nguyên tắc hoạt động

- Quỹ hoạt động theo nguyên tắc tự chủ về tài chính, bảo đảm an toàn vốn;

- Quỹ chịu trách nhiệm hữu hạn trong phạm vi vốn chủ sở hữu của mình;

- Quỹ hỗ trợ đúng đối tượng và đủ điều kiện theo quy định tại Nghị định 39/2019/NĐ-CP.

* Mục tiêu hoạt động

- Nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp nhỏ và vừa, góp phần làm tăng thu nhập, tạo việc làm cho người lao động;

- Tạo nguồn vốn hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa;

- Nâng cao hiệu quả quản lý vốn nhà nước hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa 

Nhiệm vụ và quyền hạn của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa theo Điều 5 Nghị định 39/2019/NĐ-CP như sau: 

* Nhiệm vụ của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa:

- Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định tại Nghị định 39/2019/NĐ-CP;

- Tiếp nhận, quản lý và sử dụng vốn đúng quy định;

- Thực hiện chế độ báo cáo, kế toán theo quy định tại Nghị định 39/2019/NĐ-CP và quy định pháp luật có liên quan;

- Chịu sự thanh tra, kiểm tra, kiểm toán của các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật;

- Mua bảo hiểm tài sản và các loại bảo hiểm khác theo quy định của pháp luật để bảo đảm an toàn cho Quỹ;

- Cung cấp số liệu, công bố công khai về quy chế hoạt động, cơ chế tài chính, kết quả hoạt động của Quỹ và báo cáo tài chính hàng năm đã được kiểm toán theo quy định tại Nghị định 39/2019/NĐ-CP và quy định của pháp luật có liên quan.

* Quyền hạn của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa:

- Tổ chức và hoạt động theo đúng nguyên tắc và mục tiêu hoạt động của Quỹ;

- Được tuyển chọn, bố trí, sử dụng, đào tạo lao động và sử dụng lao động theo quy định tại Nghị định 39/2019/NĐ-CP và các quy định của pháp luật có liên quan;

- Kiểm tra, giám sát định kỳ và đột xuất việc sử dụng nguồn vốn của Quỹ; thu hồi vốn hỗ trợ đối với tổ chức vi phạm các điều kiện, cam kết đã ký với Quỹ;

- Được thuê các tổ chức, chuyên gia, nhà khoa học để hỗ trợ hoạt động của Quỹ;

- Được thực hiện hoặc sử dụng dịch vụ tư vấn, đánh giá năng lực quản trị, tài chính, công nghệ, xếp hạng tín nhiệm đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa;

- Được yêu cầu doanh nghiệp trả chi phí khi tham gia các hoạt động hỗ trợ của Quỹ;

- Được tổ chức hội thảo, truyền thông, đào tạo, tư vấn, xúc tiến đầu tư, thương mại, cung cấp thông tin, cơ sở dữ liệu, hỗ trợ nghiên cứu và phát triển, đầu tư, thành lập cơ sở ươm tạo, cơ sở kỹ thuật, khu làm việc chung và các hoạt động hỗ trợ khác theo quy định tại Nghị định 39/2019/NĐ-CP phù hợp quy định của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 2017.

3. Quy định về quản lý nhân sự của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

Quy định về quản lý nhân sự của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa theo Điều 13 Nghị định 39/2019/NĐ-CP như sau:

- Quỹ thực hiện chế độ tự chủ về nhân sự, được quyết định vị trí việc làm và số lượng người làm việc phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao và phù hợp với quy định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

- Người lao động có quyền tham gia thảo luận, góp ý kiến và đề xuất với các cấp có thẩm quyền theo quy định của pháp luật lao động và pháp luật khác có liên quan.

- Tập thể người lao động trong Quỹ có quyền tham gia giám sát việc thực hiện nghị quyết Hội nghị người lao động; thực hiện các nội quy, quy định, quy chế của Quỹ; thực hiện thỏa ước lao động tập thể; thực hiện hợp đồng lao động; thực hiện các chế độ, chính sách đối với người lao động; việc thu và sử dụng các loại quỹ do người lao động đóng góp; kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp lao động; kết quả thi đua, khen thưởng hàng năm của người lao động.

- Hàng năm Quỹ có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Ban Chấp hành Công đoàn tổ chức Hội nghị người lao động để bàn giải pháp thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch hoạt động mà Hội đồng thành viên đã thông qua; đánh giá việc thực hiện thỏa ước lao động tập thể, các nội quy, quy chế của Quỹ và những vấn đề khác liên quan tới quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động.

- Quan hệ giữa Quỹ và người lao động:

+ Quan hệ giữa Quỹ và người lao động thực hiện theo các quy định pháp luật về lao động;

+ Giám đốc lập kế hoạch trình Hội đồng thành viên thông qua các vấn đề liên quan đến việc tuyển dụng lao động, buộc thôi việc, tiền lương, các chế độ bảo hiểm theo quy định pháp luật, phúc lợi, khen thưởng và kỷ luật đối với người lao động cũng như mối quan hệ giữa Quỹ với các tổ chức Công đoàn của người lao động.

 

>> XEM BẢN TIẾNG ANH CỦA BÀI VIẾT NÀY TẠI ĐÂY

185 lượt xem

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của LawNet. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email:info@lawnet.vn


Liên quan Văn bản
  • Địa chỉ: 19 Nguyễn Gia Thiều, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
    Điện thoại: (028) 7302 2286
    E-mail: info@lawnet.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079
P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;