Nhiệm vụ và quyền hạn của Quỹ Nước sạch và Bảo vệ môi trường Việt Nam

Nhiệm vụ và quyền hạn của Quỹ Nước sạch và Bảo vệ môi trường Việt Nam
Nguyễn Thị Diễm My

Nhiệm vụ và quyền hạn của Quỹ Nước sạch và Bảo vệ môi trường Việt Nam gồm những gì? Quỹ Nước sạch và Bảo vệ môi trường Việt Nam có cơ cấu tổ chức như thế nào? – Ngọc An (Quảng Nam)

Nhiệm vụ và quyền hạn của Quỹ Nước sạch và Bảo vệ môi trường Việt Nam

Nhiệm vụ và quyền hạn của Quỹ Nước sạch và Bảo vệ môi trường Việt Nam (Hình từ internet)

Về vấn đề này, LawNet giải đáp như sau:

1. Chức năng nhiệm vụ của Quỹ Nước sạch và Bảo vệ môi trường Việt Nam

- Xây dựng, quản lý, tổ chức thực hiện các hoạt động, các chương trình, các dự án tài trợ theo nhiệm vụ, tôn chỉ mục đích của Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam và Điều lệ Quỹ đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

- Thực hiện các khoản tài trợ theo đúng tôn chỉ mục đích và nhiệm vụ của Quỹ, đúng đối tượng và địa chỉ cụ thể theo sự ủy quyền của các tổ chức, cá nhân tài trợ.

- Lựa chọn các nhà tài trợ và đóng góp cho Quỹ phù hợp với tôn chỉ, mục đích chức năng của Quỹ.

- Hướng dẫn và tư vấn cho các tổ chức cá nhân được nhận tài trợ của Quỹ hoặc đóng góp vào Quỹ theo quy định của Pháp luật.

- Sử dụng tài sản, tài chính theo đúng tôn chỉ, mục đích của Quỹ; nộp thuế, phí, lệ phí và thực hiện chế độ kế toán, kiểm toán, thống kê theo quy định của pháp luật, cung cấp thông tin cần thiết cho cơ quan chức năng khi có yêu cầu.

- Lưu giữ và công khai hồ sơ, các chứng từ, tài liệu về tài sản, tài chính của Quỹ; nghị quyết, biên bản về các hoạt động của Quỹ theo quy định của pháp luật.

- Khi có thay đổi về trụ sở làm việc, Chủ tịch, Giám đốc và Kế toán trưởng Quỹ phải báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép thành lập Quỹ, Hội nước sạch và Môi trường Việt Nam, cơ quan quản lý nhà nước về các lĩnh vực mà Quỹ hoạt động.

(Điều 4 Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Quỹ Nước sạch và Bảo vệ môi trường Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định 404/QĐ-BNV năm 2010)

2. Quyền hạn của Quỹ Nước sạch và Bảo vệ môi trường Việt Nam

- Được quyền quan hệ với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để vận động tài trợ và tiếp nhận tài trợ; xúc tiến, tiếp nhận nguồn tín dụng ưu đãi để thực hiện các chương trình, dự án nhằm góp phần thực hiện công tác xã hội hóa về nước sạch và bảo vệ môi trường. Thực hiện công khai các khoản thu, chi và sử dụng các nguồn tài chính của Quỹ.

- Được tham gia phối hợp với các cơ quan Nhà nước thực hiện các đề án, dự án, các chương trình, mục tiêu quốc gia về nước sạch và bảo vệ môi trường. Được tham gia các tổ chức Quốc tế theo quy định của pháp luật

- Được quyền quan hệ với các ngành, địa phương, các tổ chức, cá nhân cần trợ giúp để phối hợp xây dựng và vận động nguồn tài chính cho các chương trình, dự án về nước sạch và bảo vệ môi trường theo tôn chỉ, mục đích hoạt động của Quỹ và của Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam.

- Được quyền khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật và chịu sự thanh tra, kiểm tra, giám sát của cơ quan nhà nước, của tổ chức, cá nhân tài trợ và của cộng đồng theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

(Điều 5 Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Quỹ Nước sạch và Bảo vệ môi trường Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định 404/QĐ-BNV năm 2010)

3. Tổ chức của Quỹ Nước sạch và Bảo vệ môi trường Việt Nam

- Hội đồng quản lý.

- Giám đốc Quỹ.

- Ban kiểm soát.

- Văn phòng, các chi nhánh và văn phòng đại diện.

- Các Ban chuyên môn:

+ Ban Hợp tác và phát triển.

+ Ban truyền thông và giáo dục.

+ Ban Dự án.

- Tạp chí Quỹ Nước sạch và Bảo vệ môi trường Việt Nam.

(Điều 6 Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Quỹ Nước sạch và Bảo vệ môi trường Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định 404/QĐ-BNV năm 2010)

>> XEM BẢN TIẾNG ANH CỦA BÀI VIẾT NÀY TẠI ĐÂY

761 lượt xem

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của LawNet. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email:info@lawnet.vn


Liên quan Văn bản
  • Địa chỉ: 19 Nguyễn Gia Thiều, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
    Điện thoại: (028) 7302 2286
    E-mail: info@lawnet.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079
P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;