Nhiệm vụ và quyền hạn của Phòng kiểm soát bệnh truyền nhiễm (Cục Y tế dự phòng)

Nhiệm vụ và quyền hạn của Phòng kiểm soát bệnh truyền nhiễm (Cục Y tế dự phòng)
Trần Thanh Rin

Tôi muốn biết Phòng kiểm soát bệnh truyền nhiễm là đơn vị có chức năng gì? Phòng kiểm soát bệnh truyền nhiễm có nhiệm vụ và quyền hạn ra sao? – Minh Hòa (Bình Định)

Nhiệm vụ và quyền hạn của Phòng kiểm soát bệnh truyền nhiễm (Cục Y tế dự phòng)

Nhiệm vụ và quyền hạn của Phòng kiểm soát bệnh truyền nhiễm (Cục Y tế dự phòng) (Hình từ Internet)

Về vấn đề này, LawNet giải đáp như sau:

Vị trí, chức năng của Phòng kiểm soát bệnh truyền nhiễm

Phòng kiểm soát bệnh truyền nhiễm là đơn vị thuộc Cục Y tế dự phòng, có chức năng tham mưu giúp Cục trưởng thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước và tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật, chỉ đạo, điều hành các hoạt động chuyên môn về phòng, chống bệnh truyền nhiễm; kiểm dịch y tế biên giới; đầu mối quốc gia thực hiện Điều lệ Y tế quốc tế tại Việt Nam.

(Khoản 1 Mục II Quy định ban hành kèm theo Quyết định 08/QĐ-DP năm 2024)

Nhiệm vụ và quyền hạn của Phòng kiểm soát bệnh truyền nhiễm

Cụ thể, các nhiệm vụ và quyền hạn của Phòng kiểm soát bệnh truyền nhiễm được quy định như sau:

- Đầu mối tham mưu xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án, đề án về phòng, chống bệnh truyền nhiễm; kiểm dịch y tế biên giới trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức triển khai, hướng dẫn thực hiện sau khi được phê duyệt;

- Đầu mối tham mưu xây dựng, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật, các quy định, quy chế và hướng dẫn chuyên môn, các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phòng, chống bệnh truyền nhiễm, kiểm dịch y tế biên giới trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức triển khai, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện sau khi được phê duyệt;

- Đầu mối tham mưu xây dựng, đề xuất điều chỉnh, bổ sung danh mục bệnh truyền nhiễm theo quy định của pháp luật trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức triển khai, hướng dẫn thực hiện sau khi được phê duyệt;

- Đầu mối tham mưu chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện việc giám sát, phát hiện sớm các bệnh truyền nhiễm và các tác nhân gây bệnh truyền nhiễm;

- Đầu mối tham mưu chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện các nội dung, biện pháp phòng bệnh truyền nhiễm theo quy định của pháp luật;

- Đầu mối tham mưu chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện các biện pháp chống dịch; tham mưu, trình cấp có thẩm quyền trong việc thực hiện công bố dịch, công bố hết dịch và áp dụng các biện pháp đáp ứng với tình trạng khẩn cấp về dịch theo quy định của pháp luật;

- Đầu mối quản lý dữ liệu bệnh truyền nhiễm và cung cấp thông tin về bệnh truyền nhiễm;

- Đầu mối hướng dẫn, đôn đốc, giám sát việc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo bệnh truyền nhiễm; tổng hợp, báo cáo định kỳ, đột xuất về tình hình dịch bệnh truyền nhiễm trong cả nước theo quy định của pháp luật;

- Đầu mối xây dựng danh mục hàng hóa dự trữ Quốc gia liên quan công tác phòng, chống dịch bệnh; xây dựng danh mục các loại thuốc dự phòng, hóa chất, trang thiết bị, vật tư chuyên dụng để dự phòng cho công tác phòng chống dịch bệnh và phối hợp xây dựng dự toán kinh phí phòng, chống dịch, bệnh;

- Tham mưu cho Lãnh đạo Cục về công tác chỉ đạo các hoạt động chuyên môn của các Viện và các đơn vị thuộc hệ thống y tế dự phòng về giám sát và phòng, chống bệnh truyền nhiễm; kiểm dịch y tế biên giới;

- Tham mưu đề xuất, xây dựng, hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện chương trình dịch tễ học thực địa và các chương trình, dự án, đề án về giám sát, dự phòng và kiểm soát bệnh truyền nhiễm, kiểm dịch y tế biên giới;

- Tham mưu quản lý chỉ đạo Hệ thống đáp ứng khẩn cấp phòng chống dịch bệnh và sự kiện y tế công cộng quốc gia (PHEOC). Tham mưu chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm do thiên tai, thảm họa;

- Đầu mối tham mưu tổ chức thực hiện Điều lệ Y tế quốc tế tại Việt Nam;

- Đầu mối tham mưu quản lý, chỉ đạo hoạt động An ninh y tế toàn cầu, tiếp cận Một sức khỏe về giám sát, dự phòng và kiểm soát bệnh truyền nhiễm;

- Phối hợp với các đơn vị thuộc các Bộ, ngành liên quan chỉ đạo triển khai các hoạt động quản lý nhà nước về kiểm dịch y tế tại các khu vực cửa khẩu;

- Xây dựng và phối hợp chỉ đạo thực hiện công tác truyền thông, giáo dục sức khỏe về phòng, chống bệnh truyền nhiễm; kiểm dịch y tế biên giới;

- Xây dựng kế hoạch, tổ chức tập huấn, đào tạo nâng cao năng lực chuyên môn về giám sát, dự phòng và kiểm soát bệnh truyền nhiễm, kiểm dịch y tế biên giới;

- Tham mưu phối hợp đảm bảo an ninh y tế trong các sự kiện quốc gia, quốc tế tổ chức tại Việt Nam;

- Phối hợp thực hiện nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ thông tin và hợp tác quốc tế về phòng, chống bệnh truyền nhiễm, kiểm dịch y tế biên giới;

- Phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra thuộc lĩnh vực được phân công;

- Quản lý công chức, tài sản, hồ sơ, tài liệu theo quy định;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác được phân công.

(Khoản 2 Mục II Quy định ban hành kèm theo Quyết định 08/QĐ-DP năm 2024)

>> XEM BẢN TIẾNG ANH CỦA BÀI VIẾT NÀY TẠI ĐÂY

198 lượt xem

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của LawNet. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email:info@lawnet.vn


Liên quan Văn bản
  • Địa chỉ: 19 Nguyễn Gia Thiều, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
    Điện thoại: (028) 7302 2286
    E-mail: info@lawnet.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079
P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;