Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng khoa học Viện kiểm sát nhân dân tối cao

Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng khoa học Viện kiểm sát nhân dân tối cao
Nguyễn Thị Diễm My

Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng khoa học Viện kiểm sát nhân dân tối cao gồm những gì? – Thùy Trang (Sóc Trăng)

Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng khoa học Viện kiểm sát nhân dân tối cao

Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng khoa học Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Hình từ internet)

Về vấn đề này, LawNet giải đáp như sau:

1. Hội đồng khoa học Viện kiểm sát nhân dân tối cao do ai thành lập?

Theo Điều 3 Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng khoa học Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành kèm theo Quyết định 600/QĐ-VKSTC năm 2019, Hội đồng khoa học do Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao quyết định thành lập, có chức năng tư vấn cho Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao những vấn đề về khoa học kiểm sát, về chính sách, chiến lược, chương trình, kế hoạch và các dự án pháp luật phục vụ thực hiện chức năng, nhiệm vụ của ngành Kiểm sát nhân dân (KSND).

2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng khoa học Viện kiểm sát nhân dân tối cao

Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng khoa học Viện kiểm sát nhân dân tối cao được quy định tại Điều 4 Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng khoa học Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành kèm theo Quyết định 600/QĐ-VKSTC năm 2019, bao gồm:

- Tư vấn về mặt khoa học, giúp Viện trưởng VKSND tối cao trong việc:

+ Nghiên cứu, triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước liên quan đến tổ chức bộ máy nhà nước, tư pháp và pháp luật trong ngành KSND;

+ Nghiên cứu xây dựng chiến lược phát triển ngành KSND, hoàn thiện tổ chức và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công tác thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ngành; xây dựng chiến lược phát triển khoa học, nguồn nhân lực khoa học, đào tạo và bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của Ngành; xây dựng và thực hiện các định hướng, chương trình, kế hoạch triển khai công tác nghiên cứu khoa học dài hạn và hàng năm, bao gồm các chương trình hợp tác khoa học với nước ngoài trong ngành KSND.

- Tham gia ý kiến trong việc đánh giá các công trình khoa học, các giáo trình giảng dạy, đề án, dự án của Ngành, báo cáo sơ kết, tổng kết công tác khoa học của VKSND tối cao.

- Kiến nghị với Viện trưởng VKSND tối cao về những vấn đề liên quan đến chương trình xây dựng dự án văn bản quy phạm pháp luật, chương trình nghiên cứu các đề tài khoa học cấp quốc gia, cấp Bộ, cấp Cơ sở và các đề án do ngành KSND có trách nhiệm thực hiện.

- Thảo luận, tư vấn chỉnh lý, hoàn thiện các dự án luật do VKSND tối cao chủ trì soạn thảo; các văn bản góp ý của VKSND tối cao đối với các dự thảo, dự án văn bản quy phạm pháp luật mà VKSND tham gia ý kiến, xây dựng.

- Góp ý cơ chế, biện pháp khuyến khích hoạt động nghiên cứu khoa học của các đơn vị, Viện kiểm sát trong ngành KSND, cho ý kiến về đề nghị khen thưởng các công trình khoa học, các giáo trình, các đề án và các tập thể, các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác nghiên cứu khoa học.

- Thực hiện các hoạt động tư vấn khác theo yêu cầu của Viện trưởng VKSND tối cao.

3. Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng khoa học Viện kiểm sát nhân dân tối cao

- Công chức, viên chức ngành KSND có trình độ lý luận, năng lực chuyên môn nghiệp vụ, có kinh nghiệm thực tiễn công tác kiểm sát, nghiên cứu khoa học, có thể được xem xét, quyết định làm thành viên Hội đồng khoa học khi đáp ứng đủ các tiêu chuẩn sau đây:

+ Có lập trường chính trị vững vàng; có tư cách đạo đức tốt;

+ Có học vị tiến sĩ từ 03 năm trở lên, kể từ thời điểm được cấp bằng tiến sỹ;

+ Đã từng tham gia Ban Chủ nhiệm của ít nhất 02 đề tài khoa học cấp bộ hoặc 02 đề án đã được nghiệm thu, đánh giá đạt từ loại Khá trở lên;

+ Có thời gian công tác trong ngành KSND từ 05 năm trở lên.

- Trường hợp đặc biệt, thành viên không đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn theo quy định trên thì do Viện trưởng VKSND tối cao quyết định.

(Điều 6 Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng khoa học Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành kèm theo Quyết định 600/QĐ-VKSTC năm 2019)

>> XEM BẢN TIẾNG ANH CỦA BÀI VIẾT NÀY TẠI ĐÂY

300 lượt xem

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của LawNet. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email:info@lawnet.vn


Liên quan Văn bản
  • Địa chỉ: 19 Nguyễn Gia Thiều, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
    Điện thoại: (028) 7302 2286
    E-mail: info@lawnet.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079
P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;