Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam

Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam
Nguyễn Thị Diễm My

Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam bao gồm những gì? – Thanh Trúc (Ninh Thuận)

Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam

Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam (Hình từ internet)

Về vấn đề này, LawNet giải đáp như sau:

1. Quyền hạn của Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam

Quyền hạn của Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam được quy định tại Điều 6 Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định 361/QĐ-BNV năm 2020, bao gồm:

- Tuyên truyền tôn chỉ, mục đích hoạt động và Điều lệ Hội.

- Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Hội, hội viên, phù hợp với tôn chỉ, mục đích của Hội theo quy định của pháp luật. Đại diện cho hội viên trong mối quan hệ đối nội, đối ngoại có liên quan đến nhiệm vụ của Hội.

- Tham gia ý kiến vào các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến cựu thanh niên xung phong; đề đạt tâm tư nguyện vọng hợp pháp của cựu thanh niên xung phong đến cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức khác có liên quan theo quy định của pháp luật và Điều lệ Hội.

- Tham gia với các cơ quan có thẩm quyền về giải quyết chế độ, chính sách đối với cựu thanh niên xung phong hoàn thành nhiệm vụ trong các thời kỳ kháng chiến, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc theo quy định của pháp luật.

- Tham gia, phối hợp với Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tiến hành các hoạt động giáo dục truyền thống cách mạng, truyền thống của lực lượng thanh niên xung phong đối với thế hệ trẻ; phối hợp, tham gia với cơ quan liên quan về việc xây dựng, tôn tạo các di tích lịch sử cựu thanh niên xung phong theo quy định của pháp luật.

- Tạo nguồn thu trên cơ sở hội phí của hội viên và hoạt động khác theo quy định của pháp luật.

- Nhận các nguồn tài trợ hợp pháp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.

- Được thành lập các pháp nhân thuộc Hội theo quy định của pháp luật.

- Phối hợp với các cơ quan nhà nước, các tổ chức có liên quan để thực hiện nhiệm vụ của Hội.

2. Nhiệm vụ của Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam

Nhiệm vụ của Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam được quy định tại Điều 7 Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định 361/QĐ-BNV năm 2020, bao gồm:

- Động viên, giúp đỡ hội viên phấn đấu vượt lên mọi hoàn cảnh khó khăn để có cuộc sống khỏe, sống vui, sống có ích cho bản thân, cho gia đình và xã hội; giúp nhau xóa đói giảm nghèo, làm giàu hợp pháp; đấu tranh phòng chống các tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật, góp phần bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

- Vận động cựu thanh niên xung phong tham gia các phong trào thi đua yêu nước, đóng góp sức lực, trí tuệ, kinh nghiệm, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, các nhiệm vụ an ninh, quốc phòng, bảo vệ chủ quyền quốc gia, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc theo quy định của pháp luật.

- Đại diện hội viên đề xuất, kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền về các chủ trương, chính sách liên quan đến lĩnh vực Hội hoạt động; tham gia giám sát giải quyết chế độ, chính sách đối với cựu thanh niên xung phong theo quy định của pháp luật.

- Tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với thanh niên xung phong và nhân dân; hướng dẫn hội viên thực hiện tốt pháp luật, các chế độ, chính sách có liên quan đến cựu thanh niên xung phong và tổ chức, hoạt động Hội.

- Tổ chức, hoạt động theo đúng quy định pháp luật, Điều lệ Hội đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và chấp hành sự kiểm tra, thanh tra của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong việc tuân thủ pháp luật; thực hiện báo cáo định kỳ với các cơ quan quản lý nhà nước theo quy định của pháp luật.

- Hòa giải tranh chấp, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong nội bộ Hội theo quy định của pháp luật và Điều lệ Hội.

- Quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn kinh phí, tài sản của Hội theo quy định của pháp luật và Điều lệ Hội.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu theo quy định của pháp luật.

>> XEM BẢN TIẾNG ANH CỦA BÀI VIẾT NÀY TẠI ĐÂY

1229 lượt xem

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của LawNet. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email:info@lawnet.vn


Liên quan Văn bản
  • Địa chỉ: 19 Nguyễn Gia Thiều, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
    Điện thoại: (028) 7302 2286
    E-mail: info@lawnet.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079
P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;