Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông có tư cách pháp nhân không?

Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông có tư cách pháp nhân không?
Nguyễn Thị Diễm My

Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông có tư cách pháp nhân không? Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông có nhiệm vụ và quyền hạn gì? – Văn Toàn (Thái Bình)

Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông có tư cách pháp nhân không?

Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông có tư cách pháp nhân không? (Hình từ internet)

Về vấn đề này, LawNet giải đáp như sau:

1. Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông có tư cách pháp nhân không?

Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, thực hiện chức năng xuất bản các xuất bản phẩm về thông tin và truyền thông phục vụ công tác quản lý nhà nước của Bộ và các xuất bản phẩm phục vụ nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền đối ngoại của Đảng và Nhà nước.

Tên giao dịch quốc tế: Information and Communications Publishing House.

Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản để giao dịch theo quy định của pháp luật; có trụ sở chính đặt tại thành phố Hà Nội.

(Điều 1 Quyết định 1201/QĐ-BTTTT năm 2017)

2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông

Nhiệm vụ và quyền hạn của Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông bao gồm:

- Xây dựng, trình Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt chiến lược phát triển, kế hoạch hoạt động dài hạn, trung hạn và hàng năm của Nhà xuất bản và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

- Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch xuất bản hàng năm; tổ chức bản thảo; tổ chức biên soạn; thẩm định, biên tập, thiết kế, chế bản; tổ chức in và phát hành xuất bản phẩm (bao gồm xuất bản phẩm in và xuất bản phẩm điện tử) theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện xuất bản các xuất bản phẩm chủ yếu như sau:

+ Sách, tài liệu chính trị, pháp luật về thông tin và truyền thông; sách, tài liệu phục vụ nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền đối ngoại của Đảng, Nhà nước; phục vụ nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước;

+ Sách, tài liệu khoa học - công nghệ, kinh tế; quy trình, quy phạm, tiêu chuẩn, định mức kinh tế - kỹ thuật trong sản xuất, xây dựng; sách quản lý điều hành khai thác mạng lưới, kinh doanh; giới thiệu các công trình khoa học, các giải pháp mới về thông tin và truyền thông;

+ Sách văn hóa - xã hội, văn học, nghệ thuật; sách lịch sử truyền thống ngành;

+ Từ điển phục vụ lĩnh vực thông tin và truyền thông;

+ Sách, tài liệu tham khảo học sinh các bậc học phổ thông về thông tin và truyền thông;

+ Sách giáo trình, sách nghiệp vụ; danh bạ điện thoại, niên giám điện thoại và những trang vàng; tài liệu tham khảo dùng cho các hệ đào tạo thuộc ngành thông tin và truyền thông;

+ Các xuất bản phẩm khác phù hợp với tôn chỉ, mục đích, chức năng nhiệm vụ; đối tượng phục vụ của Nhà xuất bản.

- Thực hiện xuất bản các xuất bản phẩm thuộc các chương trình, dự án, đề án của Bộ Thông tin và Truyền thông; các tài liệu phục vụ công tác tập huấn, đào tạo về lĩnh vực thông tin và truyền thông.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan trong công tác điều tra, khảo sát số liệu, thông tin về nhu cầu xuất bản phẩm; tham mưu, đề xuất cơ chế, chính sách về xuất bản tại các vùng trọng điểm trên cả nước.

- Cung cấp dịch vụ kỹ thuật và hạ tầng công nghệ phục vụ xuất bản, phát hành xuất bản phẩm in và xuất bản phẩm điện tử.

- Nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ trong hoạt động xuất bản.

- Hợp tác, liên danh, liên kết với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước trong các hoạt động xuất bản, in và phát hành theo quy định của pháp luật;

- Quản lý về tổ chức bộ máy, biên chế, thực hiện chính sách, chế độ đối với cán bộ, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của Nhà xuất bản.

- Quản lý tài chính, tài sản, hồ sơ tài liệu và các nguồn lực khác được giao theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông giao.

(Điều 2 Quyết định 1201/QĐ-BTTTT năm 2017)

>> XEM BẢN TIẾNG ANH CỦA BÀI VIẾT NÀY TẠI ĐÂY

132 lượt xem

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của LawNet. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email:info@lawnet.vn


Liên quan Văn bản
  • Địa chỉ: 19 Nguyễn Gia Thiều, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
    Điện thoại: (028) 7302 2286
    E-mail: info@lawnet.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079
P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;