Hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn

Xin hỏi Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn như thế nào? - Tuấn Nhân (Bình Phước)

Hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn (Hình từ internet)

Về vấn đề này, LawNet giải đáp như sau:

Hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn

Ngày 20/9/2023, Ban Tổ chức Trung ương Hướng dẫn 24-HD/BTCTW về tổ chức và hoạt động của chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn trong đó hướng dẫn một số nội dung cụ thể sau:

1. Việc thành lập chi bộ quân sự xã

Thành lập chi bộ quân sự xã nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và nâng cao chất lượng lực lượng dân quân ở cơ sở, góp phần đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc.

Việc thành lập chi bộ quân sự xã phải kết hợp chặt chẽ với việc xây dựng, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở xã, phường, thị trấn (gọi chung là cấp xã) do đảng ủy cấp xã quyết định.

2. Cơ cấu đảng viên

- Cơ cấu đảng viên của chi bộ quân sự xã, gồm: Bí thư đảng ủy, chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã; các đảng viên trong ban chỉ huy quân sự, đơn vị dân quân cơ động, dân quân thường trực và dân quân biển (nếu có) (sau đây gọi chung là dân quân).

- Tại đại hội chi bộ quân sự xã thực hiện bầu chi ủy và phó bí thư chi bộ; sau đại hội đảng bộ cấp xã hoặc khi có sự thay đổi nhân sự bí thư đảng ủy cấp xã, chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã thì ban chấp hành đảng bộ cấp xã chỉ định đồng chí bí thư đảng ủy cấp xã tham gia chi ủy và giữ chức vụ Bí thư chi bộ quân sự xã, chỉ định đồng chí chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã tham gia chi ủy (đối với những chi bộ quân sự xã có 05 chi ủy viên).

3. Nhiệm vụ của chi bộ

- Lãnh đạo Ban chỉ huy quân sự xã thực hiện tốt chức năng tham mưu cấp ủy, chính quyền về nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương; xây dựng lực lượng dân quân vững mạnh, có trọng tâm, trọng điểm; phối hợp với lực lượng công an và các lực lượng liên quan khác ở địa phương bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ đột xuất do cấp ủy, chính quyền giao.

- Lãnh đạo công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao ý thức quốc phòng toàn dân trong Ban chỉ huy quân sự xã và đơn vị dân quân; 

Kịp thời phổ biến, quán triệt cho cán bộ, đảng viên trong chi bộ nắm vững và chấp hành đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ quốc phòng, quân sự ở địa phương; 

Nâng cao ý thức cảnh giác cách mạng, chủ động đấu tranh làm thất bại âm mưu và hoạt động “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, phản động; 

Ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; 

Kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đảng viên, quần chúng để giải quyết và báo cáo cơ quan có thẩm quyền cấp trên.

- Xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi ủy, chi bộ và đội ngũ cán bộ, đảng viên; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, bảo đảm tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu của chi ủy, chi bộ, đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ trong tình hình mới. 

Giáo dục, rèn luyện đội ngũ đảng viên nêu cao vai trò tiên phong, gương mẫu, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; chi ủy, chi bộ xây dựng kế hoạch, biện pháp quản lý đảng viên, phân công nhiệm vụ và tạo điều kiện cho đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Thực hiện tốt công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên, công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

- Thực hiện chế độ kiểm tra, giám sát đảng viên trong chi bộ chấp hành Điều lệ và các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

- Lãnh đạo xây dựng đoàn thanh niên trong đơn vị dân quân (nếu có) vững mạnh.

Nguyễn Ngọc Quế Anh

>> XEM BẢN TIẾNG ANH CỦA BÀI VIẾT NÀY TẠI ĐÂY

13129 lượt xem

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của LawNet. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email:info@lawnet.vn


Liên quan Văn bản
  • Địa chỉ: 19 Nguyễn Gia Thiều, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
    Điện thoại: (028) 7302 2286
    E-mail: info@lawnet.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079
P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;