Hợp đồng mua bán nợ phải gồm những nội dung chủ yếu nào?

Hợp đồng mua bán nợ phải gồm những nội dung chủ yếu nào?
Lê Trương Quốc Đạt

Cho tôi theo quy định thì hợp đồng mua bán nợ phải gồm những nội dung chủ yếu nào? - Minh Trung (Tiền Giang)

Hợp đồng mua bán nợ phải gồm những nội dung chủ yếu nào?

Hợp đồng mua bán nợ phải gồm những nội dung chủ yếu nào? (Hình từ Internet)

Về vấn đề này, LawNet giải đáp như sau:

1. Hợp đồng mua bán nợ phải gồm những nội dung chủ yếu nào?

Theo khoản 2, 3 và 4 Điều 13 Thông tư 09/2015/TT-NHNN thì hợp đồng mua, bán nợ phải có những nội dung chủ yếu sau đây:

- Thời gian ký kết hợp đồng mua, bán nợ;

- Tên, địa chỉ của các bên tham gia ký kết hợp đồng mua, bán nợ;

- Tên, chức danh người đại diện các bên tham gia ký kết hợp đồng mua bán nợ;

- Tên, địa chỉ của bên nợ và các bên có liên quan (nếu có) tới khoản nợ được mua, bán;

- Chi tiết khoản nợ mua, bán: Số tiền vay, thời gian vay, mục đích giá trị ghi sổ của khoản nợ đến thời điểm thực hiện mua, bán nợ;

- Các biện pháp bảo đảm cho nghĩa vụ thanh toán của bên nợ đối khoản nợ được mua, bán (nếu có);

- Giá bán nợ, phương thức thanh toán, thời hạn thanh toán;

- Thời điểm, phương thức và thủ tục chuyển giao hồ sơ, chứng từ khoản nợ, bao gồm cả hồ sơ, tài liệu về tài sản bảo đảm của khoản nợ (nếu có); Thời điểm bên mua nợ trở thành người thế quyền, nghĩa vụ đối với khoản nợ của bên bán nợ;

- Quyền và nghĩa vụ của bên bán nợ, bên mua nợ;

- Trách nhiệm của các bên do vi phạm hợp đồng;

- Giải quyết tranh chấp phát sinh.

Ngoài các nội dung trên thì các bên có thể thỏa thuận các nội dung khác trong hợp đồng mua, bán nợ không trái với quy định Thông tư 09/2015/TT-NHNN và quy định của pháp luật có liên quan.

Việc sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ nội dung hợp đồng mua, bán nợ do các bên liên quan thỏa thuận, quyết định trên cơ sở đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật.

2. Quyền và nghĩa vụ của bên mua nợ

Quyền và nghĩa vụ của bên mua nợ theo Điều 16 Thông tư 09/2015/TT-NHNN như sau:

- Bên mua nợ có các quyền:

+ Yêu cầu bên bán nợ cung cấp thông tin về khoản nợ được mua, bán (bao gồm cả thông tin liên quan đến hình thành, quản lý khoản nợ);

+ Kế thừa đầy đủ các quyền của bên bán nợ đối với khoản nợ theo thỏa thuận, phù hợp với quy định của pháp luật;

+ Yêu cầu bên bán nợ chuyển giao hồ sơ và hoàn tất các thủ tục để chuyển giao đầy đủ các quyền, nghĩa vụ của bên bán nợ, phù hợp với thỏa thuận của các bên tại hợp đồng mua, bán nợ và quy định pháp luật;

+ Yêu cầu bên bán nợ thực hiện đúng, đầy đủ các nghĩa vụ cam kết theo thỏa thuận;

+ Các quyền khác theo thỏa thuận và quy định của pháp luật.

- Bên mua nợ có các nghĩa vụ:

+ Thanh toán đầy đủ, đúng hạn cho bên bán nợ theo hợp đồng mua, bán nợ;

+ Thanh toán các chi phí (kể cả phí môi giới nếu có) phát sinh trong quá trình mua, bán nợ theo thỏa thuận;

+ Kế thừa đầy đủ các nghĩa vụ của bên bán nợ đối với khoản nợ theo thỏa thuận, phù hợp với quy định của pháp luật;

+ Thực hiện đúng và đầy đủ các nghĩa vụ khác theo thỏa thuận và quy định của pháp luật.

3. Quyền và nghĩa vụ của bên bán nợ

Quyền và nghĩa vụ của bên bán nợ theo Điều 17 Thông tư 09/2015/TT-NHNN như sau:

- Bên bán nợ có các quyền:

+ Yêu cầu bên mua nợ thanh toán theo thỏa thuận;

+ Yêu cầu bên mua nợ phải thực hiện theo đúng các nghĩa vụ cam kết

+ Các quyền khác theo thỏa thuận và quy định của pháp luật.

- Bên bán nợ có các nghĩa vụ:

+ Thông báo bằng văn bản cho bên nợ và các bên liên quan những nội dung của việc bán nợ chậm nhất 5 ngày làm việc kể từ ngày các bên ký kết đồng mua, bán nợ hoặc sửa đổi, bổ sung hợp đồng mua, bán nợ. 

Trường hợp pháp luật có quy định khác hoặc theo thỏa thuận giữa bên bán nợ và bên nợ hoặc trong trường hợp cần thiết, bên bán nợ thông báo bằng văn bản việc bán nợ cho bên nợ trước khi ký kết hợp đồng mua, bán nợ;

+ Cung cấp các thông tin liên quan đến khoản nợ được bán theo yêu cầu của bên mua nợ, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và không trái với các thỏa thuận tại hợp đồng cấp tín dụng, hợp đồng bảo đảm đã ký kết;

+ Chuyển giao đầy đủ, đúng hạn nguyên trạng hồ sơ khoản nợ theo thỏa thuận cho bên mua nợ;

+ Chuyển giao nguyên trạng quyền, nghĩa vụ đối với khoản nợ được bán bao gồm cả quyền, nghĩa vụ đối với biện pháp bảo đảm của khoản nợ, bảo hiểm của khoản nợ (nếu có) cho bên mua nợ theo hợp đồng mua, bán nợ và quy định của pháp luật;

+ Thanh toán các chi phí (kể cả phí môi giới nếu có) phát sinh trong quá trình mua, bán nợ theo thỏa thuận;

+ Thực hiện đúng và đầy đủ các nghĩa vụ khác theo thỏa thuận và quy định pháp luật.

>> XEM BẢN TIẾNG ANH CỦA BÀI VIẾT NÀY TẠI ĐÂY

1096 lượt xem

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của LawNet. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email:info@lawnet.vn


Liên quan Văn bản
  • Địa chỉ: 19 Nguyễn Gia Thiều, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
    Điện thoại: (028) 7302 2286
    E-mail: info@lawnet.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079
P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;