Hội Thần kinh học Việt Nam là tổ chức gì? Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội Thần kinh học Việt Nam

Hội Thần kinh học Việt Nam là tổ chức gì? Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội Thần kinh học Việt Nam
Nguyễn Thị Diễm My

Hội Thần kinh học Việt Nam là tổ chức gì? Hội Thần kinh học Việt Nam có nhiệm vụ, quyền hạn gì? – Ngọc Ánh (Bình Định)

Hội Thần kinh học Việt Nam là tổ chức gì? Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội Thần kinh học Việt Nam

Hội Thần kinh học Việt Nam là tổ chức gì? Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội Thần kinh học Việt Nam (Hình từ internet)

1. Hội Thần kinh học Việt Nam là tổ chức gì?

Hội Thần kinh học Việt Nam là một tổ chức xã hội nghề nghiệp, tự nguyện của những người làm công tác nghiên cứu về khoa học thần kinh và làm chuyên môn nghiệp vụ về thần kinh học, cùng nhau đoàn kết xây dựng nền y học Việt Nam từng bước đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

(Điều 2 Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Thần kinh học Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định 537/QĐ-BNV)

2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội Thần kinh học Việt Nam

2.1. Nhiệm vụ của Hội Thần kinh học Việt Nam

- Hoạt động theo đúng Điều lệ đã được Bộ Nội vụ phê duyệt.

- Điều hòa, phối hợp hoạt động giữa các hội viên trong việc tập hợp, động viên giúp đỡ các hội viên cùng nhau giữ gìn, phát huy truyền thống y đức, y đạo; đoàn kết thân ái, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; góp phần đào tạo nhân lực y tế chuyên sâu về thần kinh học; tích cực góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho nhân dân, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

- Thực hiện chức năng tư vấn, phản biện, giám định xã hội về các vấn đề liên quan đến chức năng, nhiệm vụ và lĩnh vực hoạt động của Hội và của ngành y tế khi được yêu cầu theo quy định của pháp luật.

- Đại diện cho các chi hội, phân hội, hội thành viên và hội viên trong các mối quan hệ đối nội, đối ngoại có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Hội. Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên; hòa giải tranh chấp trong nội bộ Hội.

- Quan hệ hợp tác và trao đổi kinh nghiệm với các tổ chức, những hội y học và khoa học kỹ thuật có liên quan đến thần kinh học trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.

- Được xuất bản sách, tài liệu, tạp chí, nội san chuyên ngành thần kinh học theo quy định của pháp luật để trao đổi kinh nghiệm, nâng cao kiến thức cho hội viên.

(Điều 4 Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Thần kinh học Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định 537/QĐ-BNV)

2.2. Quyền hạn của Hội Thần kinh học Việt Nam

- Tuyên truyền mục đích hoạt động của Hội.

- Đại diện cho các tổ chức thành viên và hội viên trong các hoạt động có liên quan đến tôn chỉ, mục đích và nhiệm vụ của Hội.

- Tham gia ý kiến vào các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến nội dung hoạt động của Hội theo quy định của pháp luật.

- Tổ chức hội thảo, hội nghị, các khóa đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ, kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ về thần kinh học cho hội viên.

- Tham gia hoặc chủ trì các đề tài nghiên cứu khoa học, cung cấp các dịch vụ y tế trong lĩnh vực thần kinh học đối với các tổ chức hay cá nhân có nhu cầu theo quy định của pháp luật.

- Tham gia và hợp tác bình đẳng với các tổ chức chuyên ngành khu vực và thế giới theo quy định của pháp luật.

- Được gây quỹ của Hội trên cơ sở hội phí của hội viên và các nguồn thu từ hoạt động kinh doanh, dịch vụ. Được nhận các nguồn tài trợ hợp pháp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật

- Được xét khen thưởng, kỷ luật hoặc đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền khen thưởng, kỷ luật đối với các tổ chức thành viên và hội viên theo quy định của pháp luật.

(Điều 5 Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Thần kinh học Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định 537/QĐ-BNV)

>> XEM BẢN TIẾNG ANH CỦA BÀI VIẾT NÀY TẠI ĐÂY

143 lượt xem

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của LawNet. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email:info@lawnet.vn


Liên quan Văn bản
  • Địa chỉ: 19 Nguyễn Gia Thiều, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
    Điện thoại: (028) 7302 2286
    E-mail: info@lawnet.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079
P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;